Dokumenty k výzve 2022 – infraštruktúra

Dokumenty na tejto stránke sú súčasťou Výzvy programu Terra Incognita pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji pre rok 2022 v rámci oblasti podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja – Výzva ukončená

Aktuálne znenie výzvy na podporu cestovného ruchu – podpora infraštruktúry

Príručka pre žiadateľa o dotáciu z výzvy 2022

Príloha č. 1 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti

Príloha č. 2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti

Príloha č. 3 Ukážka žiadosti

Príloha č. 4 Vecný popis indikátorov

Príloha č. 5 Rozpočet projektu

Manuál publicity programu Terra Incognita 2022

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu

Prezentácia výzvy Terra Incognita pre rok 2022

Pomôcka k formuláru žiadosti

Prehľad vykonaných zmien vo Výzve

Štatút Riadiaceho výboru programu Terra Incognita

Zoznam hodnotiteľov

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.