fbpx
Investičné projekty 2016
Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec

Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec

Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré od roku 1957 sídli v bývalom sídle šľachtickej rodiny Sztáray, už takmer 60 rokov plní svoje nezastupiteľné poslanie v edukačnej, osvetovej i kultúrnej oblasti a obohacuje tak duševné bohatstvo nielen stálych obyvateľov mesta a...

Albert z Michaloviec

Albert z Michaloviec

Realizáciou projektu bola rozšírená ponuka služieb, vhodná na vytvorenie produktového balíčka služieb cestovného ruchu. Dobudovala sa materiálová základňa a boli vytvorené podmienky pre prezentáciu historickej osobnosti rytiera Alberta, ktorého život sa viaže k hradu...

Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň

Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň

Gróf Dionýz Andrássy bol posledným mužským potomkom mladšej – dlholúckej vetvy Andrássyovcov. S manželkou Františkou sa rozhodli pomáhať núdznym a ako prví v Uhorsku začali v roku 1898 vyplácať zamestnancom svojho veľkostatku dôchodky. Andrássyho obrazáreň v...

Žofia – pani Krásnej Hôrky

Žofia – pani Krásnej Hôrky

Po požiari hradu Krásna Hôrka vyvstala potreba nanovo formulovať jeho múzejné poslanie a koncipovať nové expozície, ktoré by hovorili viac o majiteľoch hradu, ich živote a predmetoch, ktorými sa obklopovali. Záver 17. a prvá polovica 18. storočia na Krásnej Hôrke boli...

Dobšinského rozprávkáreň

Dobšinského rozprávkáreň

Z Magnezitoviec alebo Slavošoviec sa dá prejsť nikdy nevyužívaným, 2,4-kilometrovým Slavošovským tunelom. Vznikol ešte počas druhej svetovej vojny. Na jednom z jeho začiatkov/koncov stojí malebný areál venovaný rodákovi zo Slavošoviec - významnému zberateľovi...

Replika Turnianskeho hradu z obdobia vlády Tornayovcov

Replika Turnianskeho hradu z obdobia vlády Tornayovcov

Zrúcaninu Turnianskeho hradu, vypínajúcu sa západne od Košíc na východnom Slovensku možno nájsť na vrchole výrazného kopca s pravidelným kužeľovitým tvarom. Na jeho vápencovom svahu rastie vzácna kvetena vrátane významného endemitu rumenica turnianska, ktorý nerastie...

Traja velikáni na Gemeri

Traja velikáni na Gemeri

Moldava sa rozprestierala na križovatke stredovekých obchodných ciest a stretávali sa tu obchodníci zo severu a juhu. V meste sa vybudovali dvoj a Viete, čo majú spoločné Pavol Jozef Šafárik, Jur Hronec a Pavol Emanuel Dobšinský? Okrem toho, že sú to významné...

Po stopách kráľa vín

Po stopách kráľa vín

Moldava sa rozprestierala na križovatke stredovekých obchodných ciest a stretávali sa tu obchodníci zo severu a juhu. V meste sa vybudovali dvoj a trojpodlažné pivnice s cieľom uskladniť víno a poľnohospodárske plodiny. Okolo roku 1631 moldavský...

Náučný chodník – osobností a história Kluknavy

Náučný chodník – osobností a história Kluknavy

Výstupom projektu je vybudovaný tematický náučný chodník, ktorý spája jednotlivé zaujímavosti a informuje návštevníkov o osobnostiach a histórii Kluknavy, kedysi banícko-hutníckej obce s niekdajšou prepojenosťou na celé Rakúsko-Uhorsko i Nemecko. Kluknava leží na...

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.