Dokumenty k aktuálnej výzve 2024 – podujatia

Dokumenty na tejto stránke sú súčasťou Výzvy programu Terra Incognita pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji pre rok 2024 v rámci oblasti podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Výzva na podporu podujatí 2024 bola uzavretá!

Aktuálne znenie výzvy na podporu cestovného ruchu – podpora podujatí

Aktuálna príručka pre žiadateľa o dotáciu z výzvy 2024

Príloha č. 1 Formulár formálneho hodnotenia

Príloha č. 2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti

Príloha č. 3 Ukážka žiadosti o dotáciu

Príloha č. 4 Rozpočet

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie

Aktuálne znenie Manuálu publicity

Usmernenia pre verejný sektor

Usmernenia pre súkromný sektor

Návrh zmluvy – Medzinárodné podujatia do 90 dní

Návrh zmluvy – Medzinárodné podujatia nad 90 dní

Návrh zmluvy 

Zážitkové jedinečné/TOP podujatie do 90 dní

Návrh zmluvy

Zážitkové jedinečné/TOP podujatie nad 90 dní

Prehľad vykonaných zmien

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.