fbpx

Ekoturizmus 2021

Aké projekty v oblasti Ekoturizmus budú podporené v roku 2021?

Spišský Jeruzalem

Unikátna modelová krajinka podporená cez program Terra Incognita

Ružínska cesta

Nechajte si posvietiť na cestu!

Lesný kúpeľ

Unikátny projekt Ekoturizmu

Najnovšie články

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Podpora z programu Terra Incogita poputovala už do mnohých kútov Košického kraja. Vďaka finančným prostriedkom od Košického samosprávneho kraja mohla byť podporená výstavba úplne nových atrakcií alebo rekonštrukcia už existujúcich. Medzi takéto patrí aj technická...

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Zámerom projektu je vybudovať hneď pri vstupnej bráne do hradu Dom kapitána, uvítaciu miestnosť pre predaj suvenírov a zázemie pre obsluhu hradu. Ďalším cieľom projektu je vybudovať oddychovú zónu – dlhodobé, bezpečné a autentické lavice. Aby toho nebolo málo, žiadateľ má v rámci projektu záujem o realizáciu krásnej vyhliadky

Vodný mlyn a tradičné remeslá

Vodný mlyn a tradičné remeslá

V uličke remesiel (Hrnčiarka ulica v Košiciach) sa nachádza drevená prístavba, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva nakoľko sa jedná o prístavbu. Poznáme ju pod názvom „POLOVIČNÝ MEDZEVSKÝ HÁMOR“, polovičný preto, pretože sa jedná o jeho vernú zmenšenú kópiu z mesta Medzev.

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

V uličke remesiel (Hrnčiarka ulica v Košiciach) sa nachádza drevená prístavba, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva nakoľko sa jedná o prístavbu. Poznáme ju pod názvom „POLOVIČNÝ MEDZEVSKÝ HÁMOR“, polovičný preto, pretože sa jedná o jeho vernú zmenšenú kópiu z mesta Medzev.

Živý včelársky skanzen

Živý včelársky skanzen

Bez včiel by nebol len med, ale ani samotný život. Dôležitosť včiel si uvedomujú aj v obci Moravany, kde plánujú vybudovať živý včelársky skanzen, v ktorom včely, ako vzácny živočíšny druh, dostanú patričnú pozornosť a taktiež poslúži pre edukáciu.

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Zámerom Rekonštrukcie drevenej terasy reštaurácie Kláštoriska NP Slovenský raj je, aby vyhovovala bezpečnostným predpisom. Na kláštorisku sa nachádzajú rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláštora z prelomov 13. a 14. storočia, kde neustále prebieha archeologický výskum.

Voľný čas na Jazere Smolník

Voľný čas na Jazere Smolník

Cieľom je prilákať turistov a vyzdvihnúť Smolník do popredia. Zabezpečiť pre staršie aj mladšie generácie strávenie voľného času v nádhernej čistej prírode pri jazere, ktoré predstavuje najstaršiu vodnú stavbu na Slovensku.

Hrad Markušovce – arkier

Hrad Markušovce – arkier

Cieľom projektu je zatraktívniť pohľad na hrad z východnej strany fasády budovy bývalého rodového archívu hradu Markušovce. Zámerom projektu je obnoviť zaniknutý renesančný arkier na fasáde východnej strany budovy bývalého rodového archívu hradu Markušovce.

Geoturistický náučný chodník Rotenberg

Geoturistický náučný chodník Rotenberg

Geoturistický náučný chodník bude realizovaný na dnes existujúcom chodníku v krásnej hornatej krajine. Projekt bude určený pre všetky vekové kategórie, pre laickú aj odbornú verejnosť. Geoturistický náučný chodník bude vhodný aj pre praktickú výučbu na základných, stredných aj vysokých školách a bude vhodnou ukážkou aplikácie geoturizmu v praxi.

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.