Dokumenty k výzve 2022 – podujatia

Dokumenty na tejto stránke sú súčasťou Výzvy programu Terra Incognita pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji pre rok 2022 v rámci oblasti podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie počtu návštevníkov a propagáciu destinácie – Výzva ukončená

Výzva na podporu cestovného ruchu pre rok 2022 – podpora podujatí

Príručka pre žiadateľa o dotáciu z výzvy 2022 – podpora podujatí

Príloha č. 1 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti – podpora podujatí

Príloha č. 2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti – podpora podujatí

Príloha č. 3 Ukážka žiadosti – podpora podujatí

Príloha č. 4 Rozpočet projektu – podpora podujatí

Manuál publicity programu Terra Incognita 2022

Prezentácia z infosemináru k výzve

Prehľad vykonaných zmien vo Výzve

Štatút Riadiaceho výboru programu Terra Incognita

Zoznam hodnotiteľov

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.