Výzva Terra Incognita na rok 2021

Výzva sa uzatvára o

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Košický samosprávny kraj spolu s Košice Región Turizmus vyhlasuje aj na rok 2021 nasledovnú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií/ účelových finančných prostriedkov na podporu cestovného ruchu.

Zámerom výzvy na podporu cestovného ruchu cez program Terra Incognita je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na území Košického kraja.

 

,,Prerozdelíme až 832.400 € v rámci dvoch skupín oblastí podpory. Úspešný žiadateľ môže získať na svoj projekt/podujatie až 90 % z celkových oprávnených výdavkov.”

Presné podmienky ako požiadať o podporu z výzvy programu Terra Incognita si môžete pozrieť v PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA a obsah konkrétnej žiadosti v sekcii UKÁŽKY ŽIADOSTÍ.

1. Podpora podujatí

Podpora je určená pre organizátorov podujatí na území Košického kraja, ktoré majú svojou kvalitou a rozsahom vplyv na návštevnosť oblasti, v ktorej sa konajú, na rozvoj cestovného ruchu a na propagáciu destinácie.

Program je zameraný na podporu  podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným významom v oblasti športu, kultúry a umenia, ktoré vykazujú známky vysokej kvality a jedinečnosti.

Cieľom podpory podujatí je zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku produktov kultúrneho cestovného ruchu, pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok, podporiť a skvalitniť kultúrne zázemie a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia na území Košického kraja a v neposlednom rade zvýšiť návštevnosť počtu prenocovaní a pobytov na území Košického kraja.

1.1 Medzinárodné podujatia

Podporíme silné medzinárodné podujatia s vysokou návštevnosťou.

Alokácia programu
55.000 €

1. 2 Regionálne podujatia

Podporíme silné medzinárodné podujatia s vysokou návštevnosťou.

Alokácia programu
55.000 €

1.3 Covid-19

Podporíme úspešných žiadateľov, ktorí sa uchádzali o podporu v rámci výzvy Terra Incognita v roku 2020 a z dôvodu pandémie COVID-19 bola ich realizácia v pôvodne plánovanom termíne zrušená.

Alokácia programu
177.400 €

[et_pb_image_n10s _builder_version=”4.4.8″][/et_pb_image_n10s]

Presné podmienky ako požiadať o podporu z výzvy programu Terra Incognita si môžete pozrieť v PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA a obsah konkrétnej žiadosti v sekcii UKÁŽKY ŽIADOSTÍ.

2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti, konkurencieschopnosti a imidžu Košického kraja

Cieľom tejto oblasti je podpora konkrétnych produktov cestovného ruchu v oblasti ekoturizmu, rozvoja / budovania infraštruktúry, podpora rozvoja služieb cestovného ruchu a realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej turistickej atrakcie pre širokú verejnosť.

Očakávaným výstupom projektov je širšia ponuka služieb, aktivít, atrakcií v Košickom kraji, ktorá podporí motiváciu navštíviť územie Košického kraja a  vytvorí úplne nový, zaujímavý  zážitok pre návštevníka. V rámci mikrograntov pôjde najmä o produkty agroturizmu, prírodného turizmu, vidieckeho turizmu, vodáckeho turizmu, či geoturizmu.

2.1 Ekoturizmus

Podporíme menšie infraštruktúrne projekty založené na princípoch ekoturizmu!

Alokácia programu
150.000 €

2.2 Veľké rozvojové projekty

Podporíme realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej turistickej atrakcie!

Alokácia programu
400.000 €

[et_pb_image_n10s _builder_version=”4.4.8″][/et_pb_image_n10s]

Presné podmienky ako požiadať o podporu z výzvy programu Terra Incognita si môžete pozrieť v PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA a obsah konkrétnej žiadosti v sekcii UKÁŽKY ŽIADOSTÍ.

Máte ohľadom výzvy otázky, na ktoré ste nenašli odpovede?

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.