Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výzvy

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje dotačnú výzvu na projekty, ktoré budú realizované v roku 2019. Výzva je zameraná na poskytnutie osobného zážitku návštevníkom prostredníctvom aktivít kreatívneho cestovného ruchu...
  Košický samosprávny kraj vyhlasuje aj v roku 2019 súťaž projektov rozvoja návštevníckej infraštruktúry v okolí pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO prostredníctvom programu Terra Incognita. Naďalej bude pokračovať spolupráca so subjektmi, ktor...
Aj pre rok 2018 je vyhlásená súťaž projektov rozvoja návštevníckej infraštruktúry v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – TOP lokality programu KSK Terra Incognita. Tento nástroj finančnej podpory bol prvýkrát použitý v roku...
Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje dotačnú výzvu na projekty, ktoré budú realizované v roku 2018. Na všetkých troch tematických cestách programu -Vínnej, Gotickej a Železnej - boli už v roku 2016 vytvorené výlety ako produktov...
Pri používaní logo programu Terra Incognita a pri vytváraní propagačných materiálov sa riaďte podľa nasledujúceho manuálu. Tento manuál je voľne stiahnuteľný. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na adrese info@terraincognita.sk.
Košický samosprávny kraj podporí originalitu a nadčasové hodnoty   Krajina nespoznaná pozýva na spoznávanie Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje ďalšiu dotačnú výzvu. Poskytnutie pomoci je  zamerané na posilnenie duchovn...
Košický kraj vyhlasuje výzvu: TOP výlety KOŠICE, 12.12.2016 Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele...
Program Terra Incognita podporí zaujímavé lokality pri pamiatkach UNESCO KOŠICE 12.12.2016   Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Krajsk...
Program Terra Incognita podporí cestovný ruch Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve je poskytnutie pomoci zameran...
Milí priatelia, chcete si zašportovať alebo sa len prísť zabaviť na stredoveký spôsob? Príďte, ste vítaní na pokračovaní akcie “Stredovek v pohybe II”! V nedeľu, 20. septembra 2015 od 15:00 pri rozhľadni Čerešenka medzi obcami Chrastné a Čižatice postavenej k výročiu bitky pri Rozhanovciach...
Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom vyhlasuje Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe TERRA INCOGNITA. Cieľom poskytnutia pomoci je  v súlade s cieľmi Programu Terra Incognita podpora duchovných a...
V prvom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita bolo podporených 8 projektov v celkovej sume 31.510 €. 7. júla 2011 vyhlásil Košický samosprávny kraj Výzvu č. 1/ 2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita. Posledná uzávierka prijímania projektov bola 31. októbra 2011....
Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita. Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a...
Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje ďalšiu dotačnú výzvu. Poskytnutie pomoci je zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a...
31. októbra 2011 sme uzavreli prijímanie žiadostí o podporu v druhom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita. O podporu programu sa v tomto kole uchádza 64 žiadateľov s projektami v celkovej žiadanej sume viac ako 280 000 EUR. celá správa   {jcomments on}
Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita.Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej a na Vínnej ceste. Na týchto...