Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Rožňava

Krásnohorské Podhradie

Parkovisko a návštevnícke centrum Mauzólea sa budú nachádzať pri a v nevyužitej budove strážneho domčeka v bezprostrednej blízkosti (oproti cez cestu) Mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. V obci sa tiež nachádza hrad Krásna Hôrka (momentálne pre verejnosť zatvorený z dôvodu rekonštrukčných prác) a Andrássyho obrazáreň.

V neďalekej obci Krásnohorská Dlhá Lúka sa nachádza prírodná pamiatka UNESCO – Krásnohorská jaskyňa a v obci tiež pôsobí Združenie gemerských remeselníkov, ktoré zachováva tradície a remeslá historického regiónu Gemer. Pod hradom sa každoročne koná TOP podujatie programu Terra Incognita – Krásnohorské hradné hry. Samotné mauzóleum je vzácnou pamiatkou sepulchrálnej architektúry v strednej Európe.

krasnohorska-jaskyna-02.jpg

Je otvorené celoročne, 6 dní v týždni od utorka do nedele od 10.00 do 18.00 h.Výstup projektu v roku 2017 predovšetkým sprístupní Mauzóleum Andrássyovcov, zlepší a zjednoduší komunikáciu medzi návštevníkom a sprievodcom. Zabezpečí parkovanie pre 15 motorových vozidiel, hygienické zariadenie pre návštevníkov, predaj vstupeniek do atraktivity, predaj suvenírov a spomienkových predmetov a informačné služby nielen o danej lokalite, regióne Gemer, ale o celom Košickom regióne.

-57838165fc8afc3121fbf351.jpg

Výstup projektu Parkovisko a návštevnícke centrum Mauzólea zvýši návštevnosť Mauzólea Andrássyovcov, priamo úmerne zvýši priemerný výdavok návštevníka a predĺži dobu pobytu v lokalite. Ďalej vytvorí jedno nové pracovné miesto na trvalý pracovný pomer a zlepší informovanosť o atraktivite. V dlhodobom rozvojovom zámere si občianske združenie Andoras kladie za cieľ vytvoriť doplnkovú expozíciu, ktorá by dopovedala príbeh Mauzólea a jeho staviteľov.

Cieľ predpokladá výstavbu ďalšej budovy na prezentačné účely. Vytvorením napr. kaviarne by sa ešte viac predĺžila priemerná doba pobytu návštevníka v lokalite, následne zvýšil priemerný výdavok návštevníka a zabezpečila komplexnosť produktu cestovného ruchu. Projekt Parkovisko a návštevnícke centrum Mauzólea predpokladá spolufinancovanie vo výške 67 % (min. 30 % SNM – Múzeum Betliar, 37 % Andoras, o. z.).

Košický samosprávny kraj môže vďaka programu Terra Incognita podporiť aj tie subjekty v cestovnom ruchu, ktoré sa v rámci iných dotačných alebo grantových programov nemôžu uchádzať o grant, dotáciu alebo finančný príspevok vzhľadom na to, že v regióne Gemer stále absentuje Oblastná organizácia cestovného ruchu.

krasnahorka_let_mauz.jpg

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka sa negatívne podpísala na rozvoji cestovného ruchu v obci i regióne. Preto je potrebné podporiť také projekty s potenciálom vytvorenia ďalšej, alternatívnej ponuky pre návštevníka, ktorý do daného regiónu prišiel alebo sa už v ňom nachádza.

 

Užitočné linky:

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov

Hrad Krásna Hôrka

Andrássyho obrazáreň

Krásnohorská jaskyňa ssj.sk

Krásnohorská jaskyňa oficiálna stránka

Krásnohorská jaskyňa na UnescoNaDosah.sk

Združenie gemerských remeselníkov

05.08.2017
Krásnohorské Podhradie

Krásnohorské hradné hry sú už stabilným augustovým zápisom na zozname najlepších podujatí Košického kraja a každoročne prilákajú pod hrad Krásna Hôrka tisíce zvedavcov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Organizátori tohto TOP podujatia programu Terra Incognita nachystali bohatý program plný noviniek aj na tohtoročnú prvú augustovú sobotu. Ak teda nemáte na tento termín kúpenú dovolenku, určite si ho s celou rodinou vyhraďte na Krásnohorské hradné hry.

billboard_khh_0.jpg

foto-14_0.jpg

Predvojom k podujatiu, ktoré spája stredovekú tradíciu, staré kultúrny zvyklosti a súčasnosť, bude živá pozvánka v piatok. Krásnohorské hradné hry sa pripomenú 4. augusta až na troch miestach – okrem Krásnohorského Podhradia aj v neďalekej Rožňave a vo vzdialenejších, avšak stále nie ďalekých, Košiciach. Ak náhodou počas piatka v týchto mestách začujete streľbu, neutekajte od nej, ale naopak, podíďte bližšie a nechajte sa pozvať!

V sobotu nás potom čaká hlavný program a aj keby ste prichádzali z väčšej diaľky, nemusíte si extra privstať, pretože všetko odštartuje sprievod a koncert historickej kapely spolu s otvorením rytierskych turnajov a hier až o 10:00. Na presné poludnie je v programe veľké lákadlo – historický súboj gladiátorov na život a na smrť. Oproti minulým ročníkom do programu pribudol aj súboj pirátov. Hradné hry vyvrcholia o 19:00 hromadnou bitkou janičiarov, mušketierov, staroslovanov, uhorského vojska, rytierov a Vikingov. Večer potom tradične skvelé podujatie uzavrie koncert kapely Stevie Heart.

foto-134.jpg

foto-94_0.jpg

Ku Krásnohorským hradným hrám patria aj sprievodné aktivity – dobová kuchyňa, slamený hrad pre deti, rôzne súťaže pre deti, remeselnícky jarmok či jazda na ťave. A tak, ako pri každom TOP podujatí, aj pri tomto budú návštevníci môcť využiť zľavnenú ponuku v blízkom okolí. Zľavy sa týkajú ubytovania, pamiatky Svetového dedičstva UNESCO - Krásnohorskej jaskyne či vyhliadky zo strážnej veže v Rožňave.

KÚPIŤ LÍSTOK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Čo vidieť, využiť a navštíviť:

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky grófky Františky je architektonicky ojedinelá secesná stavba z roku 1904. Dominantou priestoru sú dva sarkofágy z talianskeho mramoru s reliéfnou výzdobou podobizní manželov a symbolmi ich Bližšie informácie o vstupe do pamiatky na www.snm.sk.

Krásnohorská jaskyňa

Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka a je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname UNESCO. Jaskyňu objavili rožňavskí jaskyniari v roku 1964, ale prístupnou pre verejnosť sa stala až v roku 2004. Celková dĺžka jaskyne je 1355 m, dĺžka sprístupnenej časti je 420 metrov. Do jaskyne sa vchádza vyrazenou štôlňou a známa je najmä mohutným Kvapľom rožňavských jaskyniarov, ktorý dosahuje úctyhodnú výšku 32,6 m. Jaskyňa je pre verejnosť otvorená od 15. júna do 15. septembra s pravidelnými vstupmi a vstup do jaskyne sa dá dohodnúť na telefónnom čísle +421 58 7343426 alebo +421 905 412048.

Strážna veža v Rožňave

Neodmysliteľná dominanta historického centra Rožňavy. Neskororenesančnú mestskú strážnu vežu postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby. Veža vysoká 36,5 m plnila dôležitú strážnu funkciu a pôvodne bola súčasťou radnice. V roku 1997 bola obnovená a sprístupnená pre turistov ako vyhliadková. Prehliadku veže zabezpečuje Turistická informačná kancelária v Rožňave. Vstupy na vežu sú možné v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:30 hod. a tiež v sobotu od 8:00 do 11:30 hod. Viac informácií na telefónnom čísle +421 948 205 226 a webovej stránke www.tikroznava.sk.

Katedrálny Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave - obraz Metercia

Najcennejšou sakrálnou stavbou mesta Rožňava je rímsko-katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Ide o gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia, prestavanú na prelome 15. a 16. storočia, kedy k nej pristavili severnú tzv. Bakóczovu kaplnku. Biskupský kostol v Rožňave ukrýva unikátny tabuľový obraz Svätej Anny Samotretej, známy ako Rožňavská Metercia. V roku 1513 ho namaľoval neznámy maliar a patrí medzi najslávnejšie diela neskorej gotiky na Slovensku. Prehliadky katedrály so sprievodcom zabezpečuje Turistická informačná kancelária v Rožňave. Objednávky sú možné aj telefonicky na čísle +421 948 204040.

Banícke múzeum v Rožňave

Múzeum bolo založené v roku 1902. Dnes má expozíciu baníctva a hutníctva Gemera, expozíciu historickú a prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí, ako aj Galériu s expozíciou výtvarného umenia. Múzeum je prístupné v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. Cez víkendy je otvorené len pre vopred nahlásené turistické skupiny. Ďalšie informácie o múzeu sú na stránke www.banmuz.sk.

Kúpalisko Rožňava

Návštevníci môžu využiť 50-metrový plavecký bazén a tri detské bazény. Viac informácií je na webovej stránke mesta www.roznava.sk.

Remeselnícky dom v Krásnohorskej Dlhej Lúke

Združenie gemerských remeselníkov tu návštevníkom ponúka ukážky tradičných remesiel ako košikárstvo, tkanie na krosnách, práca na hrnčiarskom kruhu, výroba papiera, ale aj pečenie chleba. Od Rožňavy je vzdialený asi 10 km. Návšteva sa dá dohodnúť na telefónnych číslach +421 58 7331158 a +421 907 234 314 a viac informácií je na www.gomorikezmuvesek.sk.

Kaštieľ Betliar

Sedem kilometrov od Rožňavy sa nachádza honosný kaštieľ s pôvodným zariadením a zbierkami. Dnes je v kaštieli špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí, ktorá je jednou z expozícií Slovenského národného múzea. Bola vytvorená z mobiliáru práve rodiny Andrássyovcov. Viac informácií poskytne stránka múzea www.snm.sk.

Evanjelický gotický kostol Štítnik

Gotická trojloďová bazilika s polygonálnym presbytériom, severnou a južnou kaplnkou, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou sa nachádza uprostred obce Štítnik. Od Rožňavy je vzdialený len 14 km. Kostol má mohutnú vežu a interiér kostola skrýva veľké umelecké bohatstvo prezentované vzácnymi epitafmi, kazateľnicou, neskororenesančným oltárom, bronzovou krstiteľnicou a stredovekými nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia. Vstup do kostola i fotografovanie v jeho interiéri, sú spoplatnené. Cenník, spolu s telefonickým kontaktom, je umiestnený na dverách.

Zrúcaniny vodného hradu Štítnik

Vodný hrad pochádza z roku 1432. Nachádza sa priamo v obci. Bol postavený na rovine a chránili ho iba okolité močariská. Patril k strážnym miestam protiosmanskej obrany, preto bolo vonkajšie opevnenie zosilnené okrúhlymi delovými baštami a bola zvýšená pozorovacia veža. Jeho obrana však útočníkom z východu nestačila a Turci pevnosť dobyli. Po ich odtiahnutí tu opäť sídlila uhorská šľachta až kým nebol hrad zničený počas protihabsburských stavovských povstaní. Hrad je prístupný iba zvonku.

Gombasecká jaskyňa

Nachádza v západnom svahu Silickej planiny v katastri obce Slavec a je zaradená do fondu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Objavili ju v roku 1951 a už o štyri roky bola sprístupnená verejnosti 300 metrov dlhá prehliadková trasa. Prehliadka jaskyne vedie jednotlivými sieňami, z ktorých každá má osobitné čaro. Jaskyňa je známa predovšetkým výskytom dlhých a tenučkých dutých stalaktitových útvarov, tzv. sintrových bŕk, niektoré dosahujú dĺžku až 3 metre. Prehliadka trvá asi 30 minút. Bližšie informácie o vstupoch do jaskyne na webovej stránke www.ssj.sk.

 

Kde sa ubytovať:

Čierny orol, Námestie baníkov 17, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 8186, +421 908 047 254

Hotel Kras, Šafárikova 52, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 60 60

Hotel Selfness, Kasárenská 36, Rožňava, č.tel.: +421 917 497 497

Boutique Hotel Empress, Košická 1093/1, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 98 29

Penzión Rosenau, Šafárikova 4, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 20 57, +421 908 362 464

Hotel MEDIŠPORT, Štítnická 630, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 22 47

Penzión pri kaštieli, Kaštieľna 16, Betliar, č.tel.: +421 58 788 2002

Penzión Baronka, Námestie J. Pavlíka 199, Betliar, č.tel.: +421 905 448 749

Penzión Adriana, Krásnohorská Dlhá Lúka, č. d. 101, č.tel.: +421 58 7327393,

+421 903 557 937

Sedliacky dom, Tichá ul. 412, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 58 732 99 80,

+421 915 938 571

Penzión Žaneta, Tichá ul. 411, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 905 585 048

 

Kde sa najesť:

Reštaurácia u Železného grófa, Rožňavská 635, Krásnohorské Podhradie,

č.tel.: +421 58 7329 980, +421 915 938 571, +421 907 937 418

Reštaurácia Tri ruže, Námestie baníkov 32, Rožňava, č.tel.: +421 58 734 49 54

Kaltenecker, Zakarpatská 28, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 91 05

Inkuba – pizza restaurant, Zakarpatská 19, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 91 21,

+421 949 844 544

Reštaurácia Castello, Námestie baníkov 37/13, Rožňava, č.tel.: +421 905 26 25 21

Čierny orol, Námestie baníkov 17, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 8186, +421 908 047 254

Reštaurácia Fontana, Šafárikova 505/17, Rožňava, č.tel.: +421 58 7331133

Hotel Kras, Šafárikova 52, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 60 60

Hotel MEDIŠPORT, Štítnická 630, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 22 47

Penzión pri kaštieli, Kaštieľna 16, Betliar, č.tel.: +421 58 788 2002

Restaurant Contesa, Hradná 158, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 911 900 539

 

Ako sa tam dostať:

http://cp.atlas.sk/

KÚPIŤ LÍSTOK

5. august 2017
Krásnohorské Podhradie

Krásnohorské hradné hry sú už stabilným augustovým zápisom na zozname najlepších podujatí Košického kraja a každoročne prilákajú pod hrad Krásna Hôrka tisíce zvedavcov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Organizátori tohto TOP podujatia programu Terra Incognita nachystali bohatý program plný noviniek aj na tohtoročnú prvú augustovú sobotu. Ak teda nemáte na tento termín kúpenú dovolenku, určite si ho s celou rodinou vyhraďte na Krásnohorské hradné hry.

billboard_khh.jpg

foto-14.jpg

Predvojom k podujatiu, ktoré spája stredovekú tradíciu, staré kultúrny zvyklosti a súčasnosť, bude živá pozvánka v piatok. Krásnohorské hradné hry sa pripomenú 4. augusta až na troch miestach – okrem Krásnohorského Podhradia aj v neďalekej Rožňave a vo vzdialenejších, avšak stále nie ďalekých, Košiciach. Ak náhodou počas piatka v týchto mestách začujete streľbu, neutekajte od nej, ale naopak, podíďte bližšie a nechajte sa pozvať!

V sobotu nás potom čaká hlavný program a aj keby ste prichádzali z väčšej diaľky, nemusíte si extra privstať, pretože všetko odštartuje sprievod a koncert historickej kapely spolu s otvorením rytierskych turnajov a hier až o 10:00. Na presné poludnie je v programe veľké lákadlo – historický súboj gladiátorov na život a na smrť. Oproti minulým ročníkom do programu pribudol aj súboj pirátov. Hradné hry vyvrcholia o 19:00 hromadnou bitkou janičiarov, mušketierov, staroslovanov, uhorského vojska, rytierov a Vikingov. Večer potom tradične skvelé podujatie uzavrie koncert kapely Stevie Heart.

foto-89.jpg

foto-94.jpg

Ku Krásnohorským hradným hrám patria aj sprievodné aktivity – dobová kuchyňa, slamený hrad pre deti, rôzne súťaže pre deti, remeselnícky jarmok či jazda na ťave. A tak, ako pri každom TOP podujatí, aj pri tomto budú návštevníci môcť využiť zľavnenú ponuku v blízkom okolí. Zľavy sa týkajú ubytovania, pamiatky Svetového dedičstva UNESCO - Krásnohorskej jaskyne či vyhliadky zo strážnej veže v Rožňave.

 

Dôležité informácie

Čo vidieť, využiť a navštíviť:

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí

Miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky grófky Františky je architektonicky ojedinelá secesná stavba z roku 1904. Dominantou priestoru sú dva sarkofágy z talianskeho mramoru s reliéfnou výzdobou podobizní manželov a symbolmi ich Bližšie informácie o vstupe do pamiatky na www.snm.sk.

Krásnohorská jaskyňa

Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka a je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname UNESCO. Jaskyňu objavili rožňavskí jaskyniari v roku 1964, ale prístupnou pre verejnosť sa stala až v roku 2004. Celková dĺžka jaskyne je 1355 m, dĺžka sprístupnenej časti je 420 metrov. Do jaskyne sa vchádza vyrazenou štôlňou a známa je najmä mohutným Kvapľom rožňavských jaskyniarov, ktorý dosahuje úctyhodnú výšku 32,6 m. Jaskyňa je pre verejnosť otvorená od 15. júna do 15. septembra s pravidelnými vstupmi a vstup do jaskyne sa dá dohodnúť na telefónnom čísle +421 58 7343426 alebo +421 905 412048.

Strážna veža v Rožňave

Neodmysliteľná dominanta historického centra Rožňavy. Neskororenesančnú mestskú strážnu vežu postavili na mieste staršej gotickej stavby počas tureckej hrozby. Veža vysoká 36,5 m plnila dôležitú strážnu funkciu a pôvodne bola súčasťou radnice. V roku 1997 bola obnovená a sprístupnená pre turistov ako vyhliadková. Prehliadku veže zabezpečuje Turistická informačná kancelária v Rožňave. Vstupy na vežu sú možné v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:30 hod. a tiež v sobotu od 8:00 do 11:30 hod. Viac informácií na telefónnom čísle +421 948 205 226 a webovej stránke www.tikroznava.sk.

Katedrálny Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave - obraz Metercia

Najcennejšou sakrálnou stavbou mesta Rožňava je rímsko-katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Ide o gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia, prestavanú na prelome 15. a 16. storočia, kedy k nej pristavili severnú tzv. Bakóczovu kaplnku. Biskupský kostol v Rožňave ukrýva unikátny tabuľový obraz Svätej Anny Samotretej, známy ako Rožňavská Metercia. V roku 1513 ho namaľoval neznámy maliar a patrí medzi najslávnejšie diela neskorej gotiky na Slovensku. Prehliadky katedrály so sprievodcom zabezpečuje Turistická informačná kancelária v Rožňave. Objednávky sú možné aj telefonicky na čísle +421 948 204040.

Banícke múzeum v Rožňave

Múzeum bolo založené v roku 1902. Dnes má expozíciu baníctva a hutníctva Gemera, expozíciu historickú a prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí, ako aj Galériu s expozíciou výtvarného umenia. Múzeum je prístupné v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. Cez víkendy je otvorené len pre vopred nahlásené turistické skupiny. Ďalšie informácie o múzeu sú na stránke www.banmuz.sk.

Kúpalisko Rožňava

Návštevníci môžu využiť 50-metrový plavecký bazén a tri detské bazény. Viac informácií je na webovej stránke mesta www.roznava.sk.

Remeselnícky dom v Krásnohorskej Dlhej Lúke

Združenie gemerských remeselníkov tu návštevníkom ponúka ukážky tradičných remesiel ako košikárstvo, tkanie na krosnách, práca na hrnčiarskom kruhu, výroba papiera, ale aj pečenie chleba. Od Rožňavy je vzdialený asi 10 km. Návšteva sa dá dohodnúť na telefónnych číslach +421 58 7331158 a +421 907 234 314 a viac informácií je na www.gomorikezmuvesek.sk.

Kaštieľ Betliar

Sedem kilometrov od Rožňavy sa nachádza honosný kaštieľ s pôvodným zariadením a zbierkami. Dnes je v kaštieli špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí, ktorá je jednou z expozícií Slovenského národného múzea. Bola vytvorená z mobiliáru práve rodiny Andrássyovcov. Viac informácií poskytne stránka múzea www.snm.sk.

Evanjelický gotický kostol Štítnik

Gotická trojloďová bazilika s polygonálnym presbytériom, severnou a južnou kaplnkou, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou sa nachádza uprostred obce Štítnik. Od Rožňavy je vzdialený len 14 km. Kostol má mohutnú vežu a interiér kostola skrýva veľké umelecké bohatstvo prezentované vzácnymi epitafmi, kazateľnicou, neskororenesančným oltárom, bronzovou krstiteľnicou a stredovekými nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia. Vstup do kostola i fotografovanie v jeho interiéri, sú spoplatnené. Cenník, spolu s telefonickým kontaktom, je umiestnený na dverách.

Zrúcaniny vodného hradu Štítnik

Vodný hrad pochádza z roku 1432. Nachádza sa priamo v obci. Bol postavený na rovine a chránili ho iba okolité močariská. Patril k strážnym miestam protiosmanskej obrany, preto bolo vonkajšie opevnenie zosilnené okrúhlymi delovými baštami a bola zvýšená pozorovacia veža. Jeho obrana však útočníkom z východu nestačila a Turci pevnosť dobyli. Po ich odtiahnutí tu opäť sídlila uhorská šľachta až kým nebol hrad zničený počas protihabsburských stavovských povstaní. Hrad je prístupný iba zvonku.

Gombasecká jaskyňa

Nachádza v západnom svahu Silickej planiny v katastri obce Slavec a je zaradená do fondu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Objavili ju v roku 1951 a už o štyri roky bola sprístupnená verejnosti 300 metrov dlhá prehliadková trasa. Prehliadka jaskyne vedie jednotlivými sieňami, z ktorých každá má osobitné čaro. Jaskyňa je známa predovšetkým výskytom dlhých a tenučkých dutých stalaktitových útvarov, tzv. sintrových bŕk, niektoré dosahujú dĺžku až 3 metre. Prehliadka trvá asi 30 minút. Bližšie informácie o vstupoch do jaskyne na webovej stránke www.ssj.sk.

 

Kde sa ubytovať:

Čierny orol, Námestie baníkov 17, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 8186, +421 908 047 254

Hotel Kras, Šafárikova 52, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 60 60

Hotel Selfness, Kasárenská 36, Rožňava, č.tel.: +421 917 497 497

Boutique Hotel Empress, Košická 1093/1, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 98 29

Penzión Rosenau, Šafárikova 4, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 20 57, +421 908 362 464

Hotel MEDIŠPORT, Štítnická 630, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 22 47

Penzión pri kaštieli, Kaštieľna 16, Betliar, č.tel.: +421 58 788 2002

Penzión Baronka, Námestie J. Pavlíka 199, Betliar, č.tel.: +421 905 448 749

Penzión Adriana, Krásnohorská Dlhá Lúka, č. d. 101, č.tel.: +421 58 7327393,

+421 903 557 937

Sedliacky dom, Tichá ul. 412, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 58 732 99 80,

+421 915 938 571

Penzión Žaneta, Tichá ul. 411, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 905 585 048

 

Kde sa najesť:

Reštaurácia u Železného grófa, Rožňavská 635, Krásnohorské Podhradie,

č.tel.: +421 58 7329 980, +421 915 938 571, +421 907 937 418

Reštaurácia Tri ruže, Námestie baníkov 32, Rožňava, č.tel.: +421 58 734 49 54

Kaltenecker, Zakarpatská 28, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 91 05

Inkuba – pizza restaurant, Zakarpatská 19, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 91 21,

+421 949 844 544

Reštaurácia Castello, Námestie baníkov 37/13, Rožňava, č.tel.: +421 905 26 25 21

Čierny orol, Námestie baníkov 17, Rožňava, č.tel.: +421 58 732 8186, +421 908 047 254

Reštaurácia Fontana, Šafárikova 505/17, Rožňava, č.tel.: +421 58 7331133

Hotel Kras, Šafárikova 52, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 60 60

Hotel MEDIŠPORT, Štítnická 630, Rožňava, č.tel.: +421 58 788 22 47

Penzión pri kaštieli, Kaštieľna 16, Betliar, č.tel.: +421 58 788 2002

Restaurant Contesa, Hradná 158, Krásnohorské Podhradie, č.tel.: +421 911 900 539

 

Ako sa tam dostať:

http://cp.atlas.sk/

Gombasek

Gombasecký kultúrny okruh bude predstavovať náučný chodník v troch jazykových mutáciách. Tabule náučného chodníka budú návštevníka informovať o prírode, kultúre, histórii a tradíciách oblasti Gombaseckej jaskyne a Silickej ľadnice. Dve zastávky náučného chodníka sa nachádzajú priamo pri vstupe do Gombaseckej jaskyne.

Výstup projektu predpokladá rast návštevnosti Gombaseckej jaskyne, rozvoj územia v okolí jaskyne a ľadnice, rast informovanosti a povedomia o prírodnom dedičstve UNESCO. V porovnaní rokov 2015 a 2016 sme v Gombaseckej jaskyni zaznamenali nárast návštevnosti o 15,64 % (aj vďaka pôsobeniu občianskeho združenia v kempingu) a predpokladáme, že po uskutočnení projektu bude toto číslo ešte rásť. Lokalita je jedinečná, originálna, výnimočná, atraktívna a má ďalší potenciál pre rozvoj územia.

stiahnut_5_3.jpg

bez_nazvu_0.jpg

OZ Kikelet spolu s OZ Sine Metu si kladú za cieľ znovuotvoriť už v tomto roku kemping s ubytovacími kapacitami, ktorý môže pomôcť nielen k rastu návštevníkov, ale i k rastu prenocovaní na Gemeri a následne aj k rastu priemerného výdavku návštevníka. Okrem kempingu to má byť i reštaurácia so zúženým sortimentom a ručne vyrobenými suvenírmi. Komplexnosť produktu cestovného ruchu sa zabezpečí poskytovaním rôznych druhov služieb na jednom mieste (ubytovacie, stravovacie, doplnkové služby).

1_5.jpg

Jazykové mutácie informačných tabúľ na náučnom chodníku Gombasecký kultúrny okruh budú tak prioritne určené nielen pre slovensky hovoriacich návštevníkov, ale i anglicky a maďarsky hovoriacu klientelu. Výstup projektu Gombasecký kultúry okruh zabezpečí vytvorenie jedného pracovného miesta. Cieľom je, aby bol náučný chodník prístupný 8 h denne od 9.00 do 17.00 h.

Výstup generuje príjmy na vstupnom, konzumnou a za ubytovanie. Spolufinancovanie zámeru je vo výške 18,43 %. 

V dlhodobom horizonte si žiadateľ kladie za cieľ rekonštruovať reštauráciu s konferenčnou sálou, zvýšiť ubytovaciu kapacitu kempingu, podporovať triedne výlety do zahraničia, spolupracovať so školami a univerzitami a mnohé ďalšie.

7_1.jpg

Predstava propagácie výstupu projektu pre rok 2017 je jasne formulovaná – vlastná internetová stránka, fanpage Gombasecký letný tábor na sociálnej sieti facebook.com a zaradenie kempingu do medzinárodných sietí na rezervovanie ubytovania (booking.com).

Užitočné linky:

Gombasecká jaskyňa

Silická ľadnica

Gombasecká jaskyňa na UnescoNaDosah.sk

OZ Kikelet

Gombasecký letný tábor

Gombasecký letný tábor na facebook.com

 

 

 

20.05.2017
Jablonov nad Turňou

Planina Dolný vrch bola desiatky rokov takmer neprístupnou oblasťou, keďže ju pretínala intenzívne strážená štátna hranica s Maďarskom. Tajomný 17 km dlhý masív prebúdza túžbu zistiť, čo sa nachádza tam hore, keď človek vystúpa po starých úvozoch a uhliarskych chodníkoch. Vydajte sa preskúmať ho v sobotu 20.5. na turisticko-vzdelávacej exkurzii Krížom-Krasom.

Práca s drevom cez precízne tvarovanie najrôznejších kriviek je to, čo nás – bežných, drevorezbársky neobdarených smrteľníkov jakživ fascinuje na jednom z najtradičnejších remesiel. Umelecké sústruženie dreva, tak ako akékoľvek iné umelecké remeslo, si vyžaduje cit pre detail, šikovné ruky a kvantum trpezlivosti. Všetky tieto vlastnosti akiste má aj Erich Černaj z Gemerskej Polomy, ktorého kreácie môžete identifikovať pod anglickou značkou woodpecker.atelier.

10835245_146848932348332_4301744647494563067_o.jpg

 

Erich Černaj sa tokárstvu venuje niekoľko rokov a keďže podľa neho má u nás toto remeslo pomerne málo reprezentantov, do poznávania zákutí umeleckého opracovania dreva sa pustil osve. Systémom pokus – omyl. Je to síce cesta plná prešľapov a prekážok, no azda na vlastných chybách sa každý z nás učí najlepšie. A takto sa aj Erich naučil, ako opracovať rôzne druhy dreva, ako ho sušiť a na aké výrobky sa ktorý typ hodí.

12360201_146848805681678_5491119456226383833_n.jpg

Výrobkom príznačným asi pre každého tokára je klasická drevená misa, a inak to nie je ani v prípade gemerského remeselníka. Okrem misiek však v jeho portfóliu svietia (a to doslova) aj lampy a samozrejmosťou sú tiež ďalšie umelecké predmety, ako napríklad masívne drevené stoličky na skrášlenie záhrady.

12375235_146848959014996_2481090933426106421_o.jpg

A ešte niečo – Erich Černaj vyrába všetky produkty ručne, bez použitia kopírok. Vďaka tomu dostáva zákazník do ruky kus, ktorý je absolútne originálny, autentický, akého už na svete niet.

Ak by ste si chceli pozrieť kúsky tohto šikovné remeselník, tak ich nájdete na jeho stránke www.woodpecker.eu.pn alebo aj na jeho facebookovom profile www.facebook.com/woodpecker.atelier.

26.04.2017 - 12.05.2017
Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka budú uzavreté  vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v stredu 26. apríla 2017 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave na vernisáž výstavy Výtvarné spektrum AMFO.

Viac info v priloženej tlačovej správe.

Kontakt:
A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431 www.gos.sk, fb.me/gos.roznava

Projekty z dotačnej výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“

schválené na finančnú podporu

schvalene_projekty_top_vylety_2017.png

Remeslo má zlaté dno. Alebo aspoň tak to hovorí zľudovený frazeologizmus, jeden z najznámejších v slovenčine. Je však pravdou, že v súčasnej modernej dobe tradičné remeselnícke postupy neovláda len tak hocikto. Aj v Košickom kraji však nachádzame nadšencov, ktorí sú hrdými nositeľmi tradície našich predkov. Medzi nich patrí aj kováčska dielňa Perunis v Štítniku vedená Dušanom Klimom. Obec Štítnik má bohatú tradíciu kováčstva a spracovania železa, vznikol tu prvý kováčsky cech a cieľom dielne Perunis je nadviazať na históriu, pričom sa zároveň snaží zachovať tieto tradície pre ďalšie generácie.

12694914_1029615553771566_8637401136980740704_o_0.jpg

15326207_1264965343569918_4241694850996108501_o.jpg

Gemerská kováčska dielňa vznikla v roku 2011 po tom, čo Dušan Klimo strávil štyri roky v učení u štyroch rôznych kováčskych majstrov, známych nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Každý z nich formoval know-how dielne Perunis v inej oblasti, jeden v nožiarstve, iný zas v tvarovej kováčine. Všetky produkty kováčskej tvorby spája jedna vlastnosť – ich výslednú podobu formujú, okrem ľudských rúk, aj štyri živly.

Perunis sa venuje výrobe damaškovej ocele, ktorú tamojší kováči využívajú na zákazkovú výrobu nožov. Táto metóda výroby ocele je stará viac ako tisíc rokov a jej tajomstvo spočíva vo zváraní minimálne dvoch rôznych druhov ocele. Zo Štítnika si ale môžete odniesť aj zaujímavé umelecké kováčske výrobky – kované šperky, svietniky, stojany na víno, ale aj exteriérové zábradlia a mreže. V roku 2015 boli všetci kováči z dielne Perunis prijatí do slovenského Cechu kováčov.

773642_1043670175699437_624978056517695792_o_0.jpg

10668911_862778203788636_4047576262812658045_o_0.jpg

„Kováčstvo pre nás nie je len práca, do ktorej ráno musíte vstávať. Dielňa je miesto, kde sa každý deň stretneme a máme možnosť tvoriť a tešiť našich zákazníkov,“ vyznáva sa z lásky k remesllu Dušan Klimo z kováčskej dielne Perunis.

Ak sa Vám niektoré z týchto výtvorov zapáčili, tak kontakt na túto šikovnú dielňu nájdete na www.perunis.eu

15259681_1258150627584723_6034849574557233800_o_0.jpg

Betliar

Minulý víkend sa v Krompachoch – Plejsoch uskutočnilo tradičné športové a gastronomické podujatie Pankuškové fašiangy. Pred samotným podujatím sme vám priniesli tipy na výlety do samotných Krompách, ale i do neďalekej Kluknavy. Čo môže byť v tomto ročnom období krajšie ako výlet do poľovníckeho kaštieľa Betliar a prechádzka romantickým zasneženým anglickým parkom? Aj vy máte možnosť cítiť sa, i keď len aspoň na chvíľu, ako členovia grófskej rodiny Andrássyovcov.

betliar-kastiel-zatovic-07.jpg

Obec Betliar sa nachádza 79 km, čo je niečo vyše hodiny cesty autom, západne od Košíc. Ak sa vyberiete do Betliara autobusom, budete musieť prestupovať v Rožňave, vzdialenosť je potom 79 km, cesta trvá takmer 2 h a zaplatíte 4,40e/os. Ak radšej cestujete vlakom, z Košíc premáva do Rožňavy rýchlik, vzdialenosť je 71 km, cesta trvá 55 min. a vyjde vás to na 3,80e. Z Rožňavy ale už potom musíte prestúpiť opäť na autobus. Z autobusovej zastávky v obci Betliar sa severovýchodným smerom popri Krivom potoku dostanete za 15-20 min. peši priamo k areálu kaštieľa Betliar. Pred kaštieľom sa nachádza spoplatnené parkovisko pre autá, autobusy a bicykle, ktoré spravuje samotná obec Betliar.

 betliar-kastiel-zatovic-01_0.jpg
 

 

betliar-kastiel-zatovic-03_0.jpg 

Čím je ale ten kaštieľ taký zaujímavý? Samotná expozícia v priestoroch kaštieľa Betliar vznikla z pôvodného mobiliáru a umeleckých zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v minulosti žili a pôsobili. Majitelia boli tiež zanietení cestovatelia, a preto expozíciu obohacujú aj lovecké trofeje z poľovačiek doma i v cudzine a rôzne zaujímavé predmety ako eskimácky odev, výzbroj samuraja a egyptská múmia, prinesená z ďalekých ciest. Sídlo Andrássyovcov je obklopené ojedinelým prírodným parkom s rozlohou 81 hektárov, ktorý si ako jeden z mála dodnes zachoval svoj pôvodný vzhľad a patrí medzi najcennejšie prírodné parky na Slovensku. Len v jeseni minulého roku sprístupnili po rozsiahlej rekonštrukcii Rímsky vodopád, ktorý vyzerá ako zrúcanina rímskeho antického akvaduktu.

 

Kaštieľ je otvorený celoročne. Ak sa tam vyberiete vo februári alebo marci, kaštieľ je otvorený denne okrem pondelka od 10.00 do 16.00 h, pričom posledný vstup je o 15.00 h. Pre podrobnú prevádzkovú dobu kaštieľa kliknite TU. Areál parku kaštieľa Betliar je otvorený nasledovne od novembra do apríla od 7.00 do 18.00 h. Od mája do októbra sa potom môžete v parku zdržať až do 21.00 h. Vstupné do kaštieľa so stálou expozíciou Múzeum Andrássyovcov (1. a 2. poschodie kaštieľa) so sprievodcom trvá 60 min. a stojí 8e pre dospelého, deti nad 6 rokov, študenti do 26 rokov a dôchodcovia nad 62 rokov zaplatia 5e a deti do 6 rokov, ZŤP, ICOM a Press majú voľný vstup.

betliar-kastiel-zatovic-04.jpg

V prípade, že by ste chceli aj fotografovať, budete si musieť doplatiť 2e za foto lístok. SNM ponúka aj jedinečnú ponuku a to kombinované vstupné pre celý kaštieľ Betliar a mauzóleum Dionýza a Františky Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, kde si každý doplatí o 1e viac okrem detí do 6 rokov, ZŤP, ICOM a press. Tí majú stále voľný vstup. Múzeum poskytuje aj regionálnu zľavu pre obyvateľov s trvalým pobytom v mieste expozície – 2e. Okrem toho všetkého je vstup do kaštieľa každú prvú nedeľu v mesiaci voľný pre všetkých. Teraz sme vás už museli presvedčiť! 

 

Pre viac informácií kontaktujte SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21  Betliar, tel. č.: +421 58 798 31 18, e-mail: betliar@snm.sk a web: www.snm.sk.

V obci Betliar majú návštevníci možnosť ubytovať sa vo viacerých súkromných penziónoch alebo v súkromí a využiť služby okolitých stravovacích zariadení (reštaurácií, penziónov) a stánkov s občerstvením. My vám odporúčame Penzión pri kaštieli Betliar (tel. č.: +421 58 788 20 02, e-mail: kastielbetliar@stonline.sk, web: www.kastielbetliar.sk).

betliar-kastiel-zatovic-10.jpg

 

Preto sa pekne oblečte a príďte sa korzovať do kaštieľa Betliar a anglického parku! Tie už čakajú na vašu návštevu!

 

 

Užitočné linky:

Obec Betliar

Kaštiel v Betliari na Terra Incognita

Betliar - Anglický park na Terra Incognita

Stránky

Odoberať RSS - Rožňava