Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Známy náučný chodník vás naučí novým poznatkom

Názov projektu - Náučný chodník Hornád – Milič

Základným cieľom žiadateľa - občianskeho združenia CEiTV, je podpora rozvoja vidieka prostredníctvom rozširovania a efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií - združenie realizuje predovšetkým projekty pre organizáciu destinačného manažmentu Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy.

 

Zámer Náučného chodníka Hornád - Milič vychádza z potreby revitalizácie a rozšírenia staršieho Náučného chodníka Horný Abov, ktorý na trase približne 20 km prezentuje tradičný abovský vidiek a spája turistické atrakcie medzi obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš, Nižná a Vyšná Myšľa. 

 

Hlavným cieľom projektu

 

Zámerom projektu Náučný chodník Hornád - Milič je prepojenie najvýznamnejších turistických zaujímavostí a služieb v najjužnejšom subregióne Slanských vrchov a vytvorenie komplexného produktu na princípoch ekoturizmu. Dlhodobým cieľom je sformovanie niekoľkých ekoturistických subdestinácií v Regióne Slanské vrchy, kde bude možné spojiť výchovu a vzdelávanie s turistickým zážitkom a podporou miestnej ekonomiky.

 

Opis výstupov projektu:

Celková dĺžka chodníka je 61 km a je tvorený viacerými okruhmi, ktoré dávajú možnosť plánovať a kombinovať rôzne trasy podľa ročného obdobia, zdatnosti aj záujmu turistov. Na chodníku bude: 

 • osadených 6 drevených stojanov /v každej obci jeden/,

 • s maľovanými mapami destinácie veľkosti 150x100 cm a textovými informáciami oboznamujúcimi verejnosť predovšetkým s pravidlami ekoturistiky, 

 • 12 menších infotabúľ 100x75 cm s informáciami o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a ich ochrane. 

 

Obsah a umiestnenie bude rešpektovať jestvujúce informačné tabule, aby nedochádzalo k zbytočnej duplicite. 

 

 • Okolo jazera Izra je plánované osadenie 6 parkových lavičiek.

 

Ekologický charakter projektu:

 

Dôležitým poslaním Náučného chodníka bude rozšíriť medzi miestnymi obyvateľmi aj návštevníkmi tieto základné pravidlá ekoturistiky: 

 1. Pred návštevou získajte čo najpodrobnejšie informácie o navštívenej lokalite, aby sa vaše očakávania nedostali do rozporu s realitou. 

 2. Z návštevy si odneste len fotografie alebo miestne výrobky. Prírodné a kultúrne pamiatky majú slúžiť aj ďalším generáciám. 

 3. Utrácajte peniaze v miestnych komunitách. Podpora miestnej ekonomiky je kľúčovou oblasťou ekoturistiky. 

 4. Chráňte prírodné zdroje, ktoré sú darom pre človeka. Ich zachovanie je predpokladom udržania zdravého životného prostredia. 

 5. Pohybujte sa čo najviac peši alebo na bicykli. Prinesie Vám to neopakovateľné zážitky a zlepšenie fyzickej kondície, umožní Vám to ideálnu prehliadku pamiatok a zníženie spotreby pohonných hmôt. 

 6. Pohybujte sa len po vymedzených trasách, aby ste nepoškodzovali rastliny a nenarúšali teritóriá živočíchov. 

 7. Zoznámte sa s miestnou kultúrou a rešpektujte miestne zvyky. Prehĺbi to Váš zážitok aj poznanie prostredia, ktoré ste navštívili.

 

Žiadateľ: CEiTV, o.z. 

Miesto: Katastre obcí Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Skároš a Slanská Huta

Celkové oprávnené výdavky: 22 000 €

Výška podpory: 17 027 €

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.