Novinky
Cesta do praveku – Kov, ktorý zmenil svet

Cesta do praveku – Kov, ktorý zmenil svet

V sobotu 12. 6. ráno o 8:30 vyráža zo Železničnej stanice Košice historický vlak, ktorý vás odvezie do doby bronzovej. Budete si môcť vyskúšať, ako v Nižnej Myšli pri Košiciach žili pravekí ľudia a spoznať históriu tamojších historických kresťanských stavieb. Druhá...

Dni Spišského Jeruzalema

Dni Spišského Jeruzalema

28.-30. máj 2021 Historicky unikátne územie na hranici dvoch samosprávnych krajov východného Slovenska je známe ako "Spišský Jeruzalem" (krajinná pamiatka nadnárodného významu). Orientácia Spišského Jeruzalema je skoro identická s originálom – stačí, aby sme mapu...

Cesta do dôb pravekých a starovekých

Cesta do dôb pravekých a starovekých

Odvezte sa historickým vlakom do doby bronzovej a spoznajte, ako v Nižnej Myšli pri Košiciach žili pravekí ľudia. Nakuknite do katakomb Premonštrátskeho kláštora a nad pozostatkami ranogotického kostola sa nechajte unášať atmosférou stredoveku. Rodinám s deťmi, ale aj...

Na bicykli za pamiatkami UNESCO

Na bicykli za pamiatkami UNESCO

Oblasť Dolného Zemplína je nesmierne bohatá nielen na historické pamiatky, ale hlavne na prírodné zaujímavosti. Vytvorením a označením cyklotrasy sa sprístupní táto časť Košického kraja aj turistom, ktorí prichádzajú do tejto, pre nich neznámej, lokality po prvýkrát.

Ako postupovať pri Verejnom obstarávaní?

Ako postupovať pri Verejnom obstarávaní?

Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa...

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Podpora z programu Terra Incogita poputovala už do mnohých kútov Košického kraja. Vďaka finančným prostriedkom od Košického samosprávneho kraja mohla byť podporená výstavba úplne nových atrakcií alebo rekonštrukcia už existujúcich. Medzi takéto patrí aj technická...

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Zámerom projektu je vybudovať hneď pri vstupnej bráne do hradu Dom kapitána, uvítaciu miestnosť pre predaj suvenírov a zázemie pre obsluhu hradu. Ďalším cieľom projektu je vybudovať oddychovú zónu – dlhodobé, bezpečné a autentické lavice. Aby toho nebolo málo, žiadateľ má v rámci projektu záujem o realizáciu krásnej vyhliadky

Vodný mlyn a tradičné remeslá

Vodný mlyn a tradičné remeslá

Zámerom projektu je revitalizovať a priblížiť mlynárstvo a pôvodné ľudové remeslá, a tak zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie. Prostredníctvom prehliadky Vodného mlyna v obci Kováčová sa návštevník oboznámi s tradičným mlynárskym remeslom a tiež uvidí, ako sa kedysi vyrábala múka pomocou pôvodného technologického zariadenia a vodného kolesa poháňaného vodnou energiou z mlynského náhonu.

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

V uličke remesiel (Hrnčiarka ulica v Košiciach) sa nachádza drevená prístavba, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva nakoľko sa jedná o prístavbu. Poznáme ju pod názvom „POLOVIČNÝ MEDZEVSKÝ HÁMOR“, polovičný preto, pretože sa jedná o jeho vernú zmenšenú kópiu z mesta Medzev.

Živý včelársky skanzen

Živý včelársky skanzen

Bez včiel by nebol len med, ale ani samotný život. Dôležitosť včiel si uvedomujú aj v obci Moravany, kde plánujú vybudovať živý včelársky skanzen, v ktorom včely, ako vzácny živočíšny druh, dostanú patričnú pozornosť a taktiež poslúži pre edukáciu.

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Zámerom Rekonštrukcie drevenej terasy reštaurácie Kláštoriska NP Slovenský raj je, aby vyhovovala bezpečnostným predpisom. Na kláštorisku sa nachádzajú rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláštora z prelomov 13. a 14. storočia, kde neustále prebieha archeologický výskum.

Voľný čas na Jazere Smolník

Voľný čas na Jazere Smolník

Cieľom je prilákať turistov a vyzdvihnúť Smolník do popredia. Zabezpečiť pre staršie aj mladšie generácie strávenie voľného času v nádhernej čistej prírode pri jazere, ktoré predstavuje najstaršiu vodnú stavbu na Slovensku.

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.