Novinky
Ako postupovať pri Verejnom obstarávaní?

Ako postupovať pri Verejnom obstarávaní?

Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa...

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Rozhovor s Igorom Petrikom – starostom obce Margecany

Podpora z programu Terra Incogita poputovala už do mnohých kútov Košického kraja. Vďaka finančným prostriedkom od Košického samosprávneho kraja mohla byť podporená výstavba úplne nových atrakcií alebo rekonštrukcia už existujúcich. Medzi takéto patrí aj technická...

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Dom kapitána, galéria, lavičky a výhľad z Hradu nad Vinným 2021

Zámerom projektu je vybudovať hneď pri vstupnej bráne do hradu Dom kapitána, uvítaciu miestnosť pre predaj suvenírov a zázemie pre obsluhu hradu. Ďalším cieľom projektu je vybudovať oddychovú zónu – dlhodobé, bezpečné a autentické lavice. Aby toho nebolo málo, žiadateľ má v rámci projektu záujem o realizáciu krásnej vyhliadky

Vodný mlyn a tradičné remeslá

Vodný mlyn a tradičné remeslá

V uličke remesiel (Hrnčiarka ulica v Košiciach) sa nachádza drevená prístavba, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva nakoľko sa jedná o prístavbu. Poznáme ju pod názvom „POLOVIČNÝ MEDZEVSKÝ HÁMOR“, polovičný preto, pretože sa jedná o jeho vernú zmenšenú kópiu z mesta Medzev.

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

Rekonštrukcia polovičného Medzevského hámru

V uličke remesiel (Hrnčiarka ulica v Košiciach) sa nachádza drevená prístavba, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva nakoľko sa jedná o prístavbu. Poznáme ju pod názvom „POLOVIČNÝ MEDZEVSKÝ HÁMOR“, polovičný preto, pretože sa jedná o jeho vernú zmenšenú kópiu z mesta Medzev.

Živý včelársky skanzen

Živý včelársky skanzen

Bez včiel by nebol len med, ale ani samotný život. Dôležitosť včiel si uvedomujú aj v obci Moravany, kde plánujú vybudovať živý včelársky skanzen, v ktorom včely, ako vzácny živočíšny druh, dostanú patričnú pozornosť a taktiež poslúži pre edukáciu.

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko NP Slovenský raj

Zámerom Rekonštrukcie drevenej terasy reštaurácie Kláštoriska NP Slovenský raj je, aby vyhovovala bezpečnostným predpisom. Na kláštorisku sa nachádzajú rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláštora z prelomov 13. a 14. storočia, kde neustále prebieha archeologický výskum.

Voľný čas na Jazere Smolník

Voľný čas na Jazere Smolník

Cieľom je prilákať turistov a vyzdvihnúť Smolník do popredia. Zabezpečiť pre staršie aj mladšie generácie strávenie voľného času v nádhernej čistej prírode pri jazere, ktoré predstavuje najstaršiu vodnú stavbu na Slovensku.

Geoturistický náučný chodník Rotenberg

Geoturistický náučný chodník Rotenberg

Geoturistický náučný chodník bude realizovaný na dnes existujúcom chodníku v krásnej hornatej krajine. Projekt bude určený pre všetky vekové kategórie, pre laickú aj odbornú verejnosť. Geoturistický náučný chodník bude vhodný aj pre praktickú výučbu na základných, stredných aj vysokých školách a bude vhodnou ukážkou aplikácie geoturizmu v praxi.

InfoCykloCentrum Malý Horeš

InfoCykloCentrum Malý Horeš

Informovaný cyklistista je najlepší cyklista. Cieľom je poskytnúť návštevníkovi Východoslovenskej vinohradníckej oblasti komplexné služby v oblasti cykloturistiky, turistiky v spojení s poskytovaním informácií.

Loďkou naprieč Ružínom v okrese Gelnica

Loďkou naprieč Ružínom v okrese Gelnica

Zámerom predkladaného projektu LOĎKOU NAPRIEČ RUŽÍNOM V OKRESE GELNICA je rozšírenie poskytovaných služieb žiadateľa a tým spojené zvýšenie záujmu a povedomia návštevníkov o Ružínsku priehradu.

Bicyklom k pamiatkam

Bicyklom k pamiatkam

Cyklochodník sa pri tuneli napojí na trasu vedúcu z Banskobystrického kraja a v Ochtinej sa tiež napojí na trasu z tohto kraja. Tým bude poskytnutá možnosť cyklistom z BB kraja navštíviť pamiatky v KE kraji.

Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí

Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí

Mesto Gelnica je krásne banícke mesto, ktoré je bohaté na svoju históriu a vie ponúknuť návštevníkov krásnu prírodu, vhodné podmienky na turistiku a atraktivity nášho regiónu a Hnileckej doliny v každom ročnom období. Zámerom projektu je poskytnúť návštevníkovi mesta...

Prvý drezinový ovál na Slovensku

Prvý drezinový ovál na Slovensku

Cca 300m dlhý drezinový ovál s prevádzkou 5-6 drezín na ľudský pohon rozšíri ponuku turistických atrakcií v Košickom kraji. Návštevníkom prinesú nevšedný - úplne nový zážitok. Prvý ovál svojho druhu na Slovensku bude nezávislý, no úzko prepojený s atraktívnou...

Vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši

Vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši

Cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť rieky Bodrog a obce Borša pre milovníkov vodnej a cykloturistiky. Zámerom je vybudovať potrebnú infraštruktúru na odpočívanie resp. táborenie kanoistov, kajakárov a cyklistov pri chránenom Boršianskom lese, chránenom vtáčom území...

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Chcem dostávať novinky z kraja :)

Príhlaste sa k odberu nášho newslettra a dostávajte aktuálne informácie o dianí v Košickom regióne.

Boli ste úspešne prihlásený k odberu nášho newslettra.