Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Žehra - ranogotický kostol Sv. Ducha

V polovici 13. storočia vybudovali na kopci nad dedinou Žehra kostol s fortifikačným systémom. Vznikla stavba, ktorej vznik iniciovali pravdepodobne tatárske nájazdy a spustošená krajina, ktorá po nich zostala. Do dnešnej doby sa tak zachoval jednoloďový ranogotický kostol. V jeho interiéri nájdete fresky, ktorými je pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i severná stena. Maľby predstavujú ucelený ikonografický program. Okrem toho sa v kostole nachádza kamenná krstiteľnica z 13. storočia.
Aj vďaka vyššie spomínaným skvostom sa v roku 1993 dostal kostolík v Žehre spolu so Spišským hradom na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Návštevu kostola môžete absolvovať so sprievodcom od pondelka do piatku od 10:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 17:00. Prehliadka kostola trvá približne 30 minút, vstupné pre deti 0,50 €, študenti 1 €, dospelí 1,70 €.
kontakty na farský úrad: RKFÚ Žehra č. 87, tel.: 053/449 53 22. Sprievodkyňa: p. Anna Orlovská,
Žehra č. 80, tel.: 053/448 50 27.

Príloha:
Región navštívilo 13 ľudí