Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Združenie Tokajská vínna cesta

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia, zvolili si orgány združenia a rozhodli o výške členského príspevku novovzniknutého združenia na rok 2008. Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe do doby registrácie združenia.

Jednou z kľúčových úloh je nájsť a využiť dotačné a grantové možnosti podpory aktivít v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti, zlepšenia imidžu, marketingu, poskytovaných služieb a tým zvýšenia konkurenčnej výhodnosti tokajského mikroregiónu.

Telefón: 
+421 905 212 421
Email: 
tic@tvc.sk
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí