Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Zapojte sa do novej výzvy, ktorá prepája tradície s inováciami

Výzva na posilňovanie regionálnej identity Tradície inšpirujú inovácie

Košický samosprávny kraj vyhlasuje v rámci  programu Terra Incognita výzvu na predkladanie projektov s názvom Tradície inšpirujú inovácie, ktoré budú realizované v roku 2019. 

Zámerom výzvy je posilnenie regionálnej kultúrnej identity najmä u mladej generácie prostredníctvom inovácie kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenia unikátnych kultúrnych služieb odrážajúcej unikátnosti regiónu, ktoré pritiahnu domáceho i zahraničného návštevníka. Ďalšou prioritou župy je rozvoj kreatívneho priemyslu a snaha rozšíriť udržateľné produkty kultúrneho turizmu, založené na autentických prvkoch v zmysle nových trendov.

Celková alokácia výzvy na inovatívne projekty v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 100 000 eur. Finančná podpora na jeden projekt môže byť maximálne 20 000 eur. Hodnotenie a výber projektov bude realizovaný v súlade s VZN KSK č. 9/2011. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

Všetky dôležité informácie a dokumenty s prílohami k výzve nájdete na stránke KSK.

Výzva: