Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Zádiel

Tip na výlet

Pri vyslovení názvu Zádiel sa väčšine ľudí vynorí obraz tiesňavy, ktorú svojou vytrvalou eróznou činnosťou vytvoril v krasovom pohorí potok Blatnica. Je to Zádielska tiesňava, azda najkrajšie údolie na Slovensku. Pri jeho vstupe leží obec rovnakého mena, známa už od r. 1355.
Obec poskytuje rozvinuté služby pre turistov vrátane ubytovania. Jej okolie ponúka trasy pre náročných, ale aj sviatočných turistov, pribúdajú cyklotrasy a cestou kaňonom si môžu návštevníci rozšíriť svoje vedomosti na zastávkach náučného chodníka.
Ideálne miesto pre rodinnú dovolenku s množstvom atraktívnych a dostupných miest v okolí - neďaleko stoja zrúcaniny turnianskeho hradu, na trase turnianskej vínnej cesty sa dajú ochutnať kvalitné vína z domácej produkcie, v Jablonove nad Turňou v granáriu je expozícia vinohradníctva, v Dvorníkoch zasa Art Farm so zameraním na programy pre deti a s múzeom ceruziek.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí