Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výzvy

Pri používaní logo programu Terra Incognita a pri vytváraní propagačných materiálov sa riaďte podľa nasledujúceho manuálu. Tento manuál je voľne stiahnuteľný. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na adrese info@terraincognita.sk.
Košický kraj vyhlasuje výzvu: TOP výlety KOŠICE, 12.12.2016 Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele...
Program Terra Incognita podporí zaujímavé lokality pri pamiatkach UNESCO KOŠICE 12.12.2016   Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Krajsk...