Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výzva TOP Výlety

Košický kraj vyhlasuje výzvu: TOP výlety
KOŠICE, 12.12.2016

Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele si kladie nová dotačná výzva programu Terra Incognita. Všetci aktéri cestovného ruchu, ponúkajúci služby a produkty na trase jednotlivých výletov, môžu vďaka podpore zlepšiť a obohatiť služby, ale i prostredie a budovy, kde ich poskytujú.

 

Žiadatelia môžu žiadať o podporu minimálne 5.000 a maximálne 10.000 eur, pričom celková alokácia na tieto projekty je 40.000 eur. Oprávnenými projektmi budú produkty alebo služby cestovného ruchu len na vytýčených trasách jednotlivých výletov, ktoré priamo kvalitatívne a obsahovo prispievajú k zlepšeniu zážitku návštevníka absolvujúceho výlet. Finančná podpora môže byť využitá na materiál, hnuteľné veci, investície, služby, prenájom či prepravné.

 

O podporu môžu žiadať subjekty so sídlom na území Košického samosprávneho kraja (dotácia bude predstavovať 90% z celkových oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu), resp. organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, ak nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a nezúčastňujú sa na hodnotení a rozhodovaní o poskytnutí dotácie (dotácia bude predstavovať 100% schváleného rozpočtu projektu).

 

Projekty musia byť ukončené do 31.10.2017, žiadosť o dotáciu je potrebné odoslať do 13.2.2017 na adresu:

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Hlavná 48

04001 Košice

 

 

Podrobné informácie a dokumenty k výzve TOP výlety nájdete na stiahnutie na tejto stránke.

Prílohy: 
Výzva: