Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

VÝZVA TOP LOKALITA

Program Terra Incognita podporí zaujímavé lokality pri pamiatkach UNESCO

KOŠICE 12.12.2016

 

Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Krajská organizácia Košice Región Turizmus preto cez program Terra Incognita ponúkne finančnú podporu na projekty, ktoré by mohli jednotlivé lokality zveľadiť, zatraktívniť, zviditeľniť, zlepšiť ich dostupnosť – skrátka – priniesť do nich nový vietor.

TOP lokalita je územie v okruhu do 15 kilometrov od kultúrnej alebo prírodnej pamiatky nachádzajúcej sa na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Košickom kraji. Lokalita by tiež mala vykazovať prvky originality, jedinečnosti, a mala by mať potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu.

Celková finančná alokácia na projekty TOP lokalít v roku 2017 je 30.000 eur, pričom podporené budú maximálne 4 TOP lokality. Výška jednotlivej finančnej podpory bude závisieť od charakteru a náročnosti predloženého projektového zámeru.

O podporu môžu žiadať subjekty so sídlom v Košickom kraji, samosprávy či organizácie založené alebo zriadené Košickým samosprávnym krajom. Jeden žiadateľ môže vo výbere TOP lokalít programu Terra Incognita predložiť len jeden projektový zámer. Oprávnené výdavky zahŕňajú: nákup spotrebného materiálu / nákup hnuteľných vecí / investičné výdavky / služby súvisiace s odbornými prácami. Žiadateľ má vo formulári okrem charakteristiky územia popísať aj krátkodobý a dlhodobý rozvojový zámer, infraštruktúrnu dostupnosť a kapacitu.

Podporené projekty musia byť dokončené do 31.10.2017, žiadosť o finančný príspevok je potrebné zaslať do 13.2.2017 na:

lokality@terraincognita.sk

alebo poštou:

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

Hlavná 48

040 01 Košice

 

Podrobné informácie a dokumenty k výzve TOP lokality nájdete na stiahnutie na tejto stránke.

Výzva: