Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Výstavba rozhľadne k 700. výročiu bitky pri Rozhanovciach

Ciele projektu
Do konca roku 2012 zvýšiť turistickú príťažlivosť miest spojených s historickou udalosťou bitky pri Rozhanovciach.
Vybudovať turistickú dominantu v trojuholníku obcí Rozhanovce-Čižatice-Budimír a tým pútavo propagovať historickú udalosť bitky pri Rozhanovciach.
Zmodernizovať propagáciu turistických atrakcií v obci Čižatice s napojením na ostatné aktivity cestovného ruchu susedných obcí.

Východisková situácia
Miesto projektu leží necelých 12 kilometrov od intravilánu Košíc, v katastri obce Čižatice a hraničí s katastrálnymi územiami susedných obcí Rozhanovce a Chrastné. Rovnako vzdialené je aj iné cieľové miesto TI Herľany, kde po ceste môžeme v Kecerovciach zhliadnuť neskorogotický kaštieľ šľachtického rodu Lipoveckých. Na svoju blízkosť k metropole východu, dedina zostala tradičnou a množstvo pôvodných rodín si stále pestuje rastliny, či chová  zvieratá pre svoje spotrebu. Vzhľadom na vysokú rozdrobenosť vlastníctva pozemkov je počet nových obyvateľov z Košíc relatívne malý (do 15 rodín zo 120 celkovo) a nevznikajú tu satelitné mestečká ako v susedných dedinách. Aj napriek čistému životnému prostrediu a prírodným krásam je v obci nevyužitý turistický potenciál. V Čižaticiach je slabá turistická infraštruktúra – chýba zaujímavé lákadlo (dominanta) pre turistov, existujúca agrofarma Radošov dvor, ktorá do roku 2005 organizovala špičkové celoslovenské súťaže v parkúre je v útlme a úroveň ubytovania či stravovania je nízka aj vzhľadom na malý počet turistov – zväčša cyklistov. Pravidelná propagácia vidieckeho turizmu obce neexistuje. Po spracovaní registra obnovenej evidencii pozemkov (ROEP) obec stratila futbalové ihrisko a jediná športová aktivita mládeže je Dobrovoľný hasičský zbor, čo však nestačí a mladí ľudia odchádzajú za prácou do mesta.

Situácia po ukončení realizácie projektu
1. Výsledkom bude vytvorenie trvalého miesta pre trávenie voľného času pre obyvateľov okolitých dedín, miest, ale aj turistov z iných regiónov. Pribudne verejne prístupná dobová vyhliadková veža, ktorá bude tvoriť súčasť Chodníka stredovekého času, ktorý buduje mesto Košice na miestach bitky pri Rozhanovciach. Chodník a jeho okolie navrhuje rovnaký  architekt ako aj rozhľadnu, p. Ing. Arch. Ladislav Kočiš. Rozhľadňa spolu s s historickým múzeom a pamätníkom v Rozhanovciach rozšíria ponuku turistických atrakcií v oblastiach bitky. Informačné tabule a symbolické kamenné bloky priblížia návštevníkom, čo sa udialo v roku 1312 na rozhanovských poliach. Okrem bežných športov – cyklistika, pešia turistika sa vytvorí cieľové miesto pre netradičný šport – lezectvo.
2. Skvalitní sa forma propagácie historickej udalosti bitky pri Rozhanovciach, a to modernizáciou stránok obce, vytvorením prepojení s turistickými webovými servermi, predovšetkým propagujúcich Gotickú cestu. Natočí a spracuje sa propagačné video s 360º pohľadom, ktoré sa umiestni na  www stránku obce a stránky typu www.youtube.com s krátkym popisom v 6 svetových jazykoch. Po kontaktovaní tvorcov GPS máp, bude vyhliadková veža figurovať aj v navigáciách GPS ako turistický cieľ (zápis je zdarma). V neposlednom rade členovia združenia Čerešenka už teraz majú premyslené, kde umiestnia „cachku“, čím prilákajú priaznivcov tohto moderného hobby – geocachingu.

Spôsob realizácie projektu
1.    Výstavba rozhľadne bitky pri Rozhanovciach a jej úvodná prezentácia (popis v nepovinnej prílohe)
1.1. Prezentácia makety rozhľadne pri otvorení múzea a odhalení pamätníka bitky pri Rozhanovciach k príležitosti 700.výročia udalosti
1.2. Osadenie základných kameňov (symbolických kamenných blokov)
1.3. Organizácia samotnej výstavby (výstavba, úprava rozhľadne pre potreby lezcov, terénne úpravy okolo rozhľadne - trávnik, ohnisko, parkovacie miesta)
1.4. Umiestnenie dopravných smerových značiek Gotickej cesty (po dohode so správcom ciest)
1.5. Umiestnenie náučných tabúľ (1 x drevená pred rozhľadňu a 2 x rytinové na horné poschodie)
1.6. Kontaktovanie regionálnych médií kvôli propagácii celého projektu
1.7. Slávnostné otvorenie rozhľadne
2.    Modernizovaná propagácia turistických atrakcií
2.1. Modernizácia www stránok obce, prepojenie na ďalšie stránky propagujúce bitku pri Rozhanovciach a na turistické webové servery (ako www.regionkosice.com, www.terraincognita.sk a pod.
2.2. Natočenie a spracovanie propagačného videa a  umiestnenie na webové stránky a sociálne siete
2.3. Kontaktovanie tvorcov GPS máp (ako Garmin), ktorí zadarmo zahrnú info. o turistickom cieli do máp
2.4. Vytvorenie miesta geocachingu

Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre udržateľnosť projektu sú dôležité štyri body – zážitkovosť miesta, financie na fyzickú údržbu, pravidelná propagácia a hlavne ľudia, ktorí sa o to všetko budú starať.
1. Zážitkovosť miesta podporuje príbeh bitky pri Rozhanovciach popísaný na informačných tabuliach, samotná architektúra rozhľadne, ktorá sa inšpiruje obrannou stredovekou vežou a pamiatky k rovnakej udalosti v okolitých obciach (múzeum, pamätník, chodník stred. času). Podporia ju aj komerčné aktivity miestnej agrofarmy Radošov dvor – jazda na koni.
2. Na rozhľadni je plánovaná minimálna údržba – odnos odpadkov, kosenie trávy – drobné stavebné úpravy sa predpokladajú až po niekoľkých rokoch užívania. Potrebné financie sa získajú príspevkami členov združenia, kde sú aj miestni podnikatelia, ktorí budú mať prínos vo forme zvýšených tržieb. Taktiež sa predpokladá príjem zo sezónneho nájmu priestoru na predaj občerstvenia pri rozhľadni.
3. Okrem zavedených moderných foriem prezentácie (Aktivita 2) obec každoročne usporiada aspoň jednu aktivitu pre širokú verejnosť (napr. sledovanie hviezd teleskopom s výkladom, ekumenické omše a pod.)
4. Základný tým ľudí, ktorí sa budú starať o údržbu veže a propagáciu turizmu v obci, tvorí členská základňa Čerešenky.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí