Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vyšná Slaná - Gotický kostol v barokovom šate

Uprostred obce sa nachádza pôvodne gotický kostol, ktorý je zaradený na zoznam našich národných kultúrnychpamiatok. Návštevníka upúta najmä bohato zdobeným interiérom - barokovým oltárom a kazateľnicou s bohatými figurálnymi plastikami. Kostol bol postavený okolo roku 1500 v gotickom štýle, barokový oltár a kazateľnica pochádzajú z 18. storočia.

Pôvodný gotický chrám patril rímsko-katolíckej cirkvi. V roku 1590 tu už však pôsobil prvý evanjelický kňazJuraj Gliksa a obec sa stala evanjelickou. V 17. storočí bol chrám prestavaný v renesančnom štýle a v 18. storočí v barokovom štýle. Z obdobia baroka pochádza aj súčasná výzdoba kostola. Z pôvodnej gotiky ostali najmä železné kované dvere zo 16. storočia. Tvoria ukážku vtedajšieho majstrovstva miestnych kováčov a hámorníkov, pretože sa v obci okrem baní nachádzali aj vyhne a hámre na spracovanie surového železa.

Najstaršou súčasťou interiéru je kazateľnica, ktorá vznikla v roku 1707. Je zdobená piatimi polychrómovanými drevenými plastikami, ktoré stvárňujú štyroch evanjelistov a Ježiša Krista. Oltár pochádza z roku 1743, a je bohato zdobený polychrómovou drevorezbou. Uprostred stĺpovej architektúry sa nachádza reliéf Nanebovstúpenia Pána. Zboku dielo zdobia plastiky sv. Petra a sv. Pavla. Vrchol tvorí súsošieBoha Otca, Mojžiša, Árona a piatich anjelov. V spodnej časti sa nachádza obraz poslednej večere s datovaním vzniku celého diela. Z roku 1760 sa zachovala drevená empora s maľovanými a vyrezávanými stĺpmi, ktoré sú zdobené ľudovou ornamentikou. Na parapete pri organe sa nachádza nápis v slovenčine z roku 1760: „Patri hospodine na chram obnoveny z samemu jmenu tvemu posveceny zdržuj pry čistote slovo y svatosti a napln chram tento slavu y milosti“.

Kostol je turistom sprístupnený po požiadaní na miestnej fare, ktorá sa nachádza hneď vedľa.

Evanjelický farský úrad
Mgr. Karmen Želinská
Vyšná Slaná 185

Telefón: 
058/79 40 146
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 3 ľudí