Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vyhlásili sme výzvu na rok 2020

Ešte širšia a ešte otvorenejšia - taká je dotačná výzva podpory rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji na rok 2020. Cez päť mechanizmov podpory môžu žiadatelia pre svoje projekty alebo podujatia získať podporu v celkovej výške 840-tisíc eur. Takáto suma vyhradená krajskou samosprávou len na podporu turizmu na Slovensku prakticky nemá obdobu.

Čo podporíme?

Výzva programu Terra Incognita na rok 2020 má dve hlavné línie podpory: podujatia a projekty rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu. V rámci týcho dvoch línií existuje päť jednotlivých mechanizmov (opatrení), z ktorých každé sleduje iný čiastkový cieľ.

1. Medzinárodné podujatia - silné medzinárodné podujatia so stabilne vysokou návštevnosťou. Podujatie je po technicko-organizačnej stránke úplne sebestačné. Celková alokácia na toto opatrenie je 150.000 eur (výška jednotlivej podpory od 15.000 eur do 50.000 eur) VIAC INFO

2. TOP podujatia v Košickom kraji - najkvalitnejšie regionálne podujatia s aspoň trojročnou históriou. Podujatie zapája do programu i príprav miestne komunity. Dejisko podujatia je v atraktívnej lokalite mimo mesta Košice. Celková alokácia na toto opatrenie je 70.000 eur (výška jednotlivej podpory od 5.000 eur do 10.000 eur + marketingová podpora) VIAC INFO

3. Inkubátor veľkých podujatí - nové unikátne podujatia, ktoré inovatívnym spôsobom prepájajú históriu alebo tradície s modernou kultúrou. Dejisko podujatia je v lokalite medzinárodného významu s dobrou infraštruktúrou, mimo mesta Košice. Celková alokácia na toto opatrenie je 100.000 eur (výška jednotlivej podpory od 30.000 eur do 100.000 eur) VIAC INFO

4. Mikrogranty zamerané na ekoturizmus - menšie infraštruktúrne projekty, ktoré sledujú princípy ekoturizmu a udržateľného cestovného ruchu. Projekty plnia aj úlohu lokálnej autenticity, obsahujú vzdelávacie prvky a majú ekonomický prínos pre lokálnu komunitu. Celková alokácia na toto opatrenie je 120.000 eur (výška jednotlivej podpory od 5.000 eur do 20.000 eur) VIAC INFO

Veľké atrakcie - vybudovanie nových veľkých turistických atrakcií, ktoré majú potenciál byť dôvodom návštevy destinácie. Viacročná realizácia projektov (termín ukončenia realizácie najneskôr 31. októbra 2021). Celková alokácia na toto opatrenie je 400.000 eur (výška jednotlivej podpory od 50.000 eur do 200.000 eur) VIAC INFO

Termín na podávanie žiadostí je do 30. novembra 2019 (vrátane).

Viac informácií, vrátane kompletného elektronického formulára, nájdete na webe Výzvy 2020.

Pre koho je výzva určená?

Hľadáme skvelé nápady aktívnych ľudí, ktorí poznajú svoju lokalitu a vedia, čo by jej z hľadiska cestovného ruchu pomohlo. Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • právnické osoby so sídlom v Košickom kraji
  • fyzické osoby - podnikatelia so sídlom/trvalým pobytom v Košickom kraji
  • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

 

 

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.