Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vtáči raj Senné

Ak hľadáte únik z pretechnizovaného sveta, plného žiarenia, vibrácií, smradu a nervozity, máme pre vás ideálny tip - navštívte chránené vtáčie územie Vtáči raj pri Sennom. Z Michaloviec je to 17 kilometrov smerom na juh po ceste č. 555, z ktorej v Palíne odbočíte doľava. Pri kostole v Sennom sa vydáte po zelenej značke popri kanáli Čierna voda, v lete plnom rozkvitnutých lekien. Len čo odídete z dediny, obklopí vás ticho.

Po ľavej strane sa rozprestierajú lúky a mokrade, napravo môžete sledovať život na Senianskych rybníkoch. Po pätnástich minútach voľnej chôdze prídete k pozorovacej veži. Poskytne vám výhľad do širokého okolia. Tu si môžete vychutnávať ladný let volaviek či splašené bźkanie kačíc, majestátne labute, potáplice alebo vysoko nad lúkami krúžiace dravce. Ak chcete mať naozaj silný zážitok, vyberte sa sem zavčas rána.
Náučný chodník Vtáčim rajom vám na informačných tabuliach poskytne podrobné informácie  nielen o hniezdiacich vtákoch, ale aj o histórii celého územia.

Chránené vtáčie územia Senianske rybníky patrí medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Sú najväčším hniezdiskom Volavky bielej a Volavky purpurovej a jediným pravidelným hniezdiskom Lyžičiara bieleho. Projekt Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie sa realizoval v úzkej spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko, Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Poľovníckym združením Ostrovik a obcami Senné, Iňačovce, Blatná Polianka a Hažín.

Podrobné informácie o lokalite a projekte nájdete na stránkach LIFE NATURE Projekt.

Príloha:
Región navštívilo 4 ľudí