Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Trebišov

15.08.2015
Veľká Tŕňa

4. ročník jedinečného vínneho festivalu konaný v rodinnej atmosfére, celodenná degustácia so skvelými ľuďmi v tokajských pivniciach gazdovských vinárov vo Veľkej Tŕni. Otvorených bude 20 pivníc, pripravený bude let balónom, ukážka historického šermu i tradičné pletenie lana. Cena za pohár, info-materiál a 20 degustačných lístkov je 15 €, cena každého ďalšieho lístka je 0,50 €.

Organizátor:
OZ Tokajské pivnice
Kontakt:
vinovdovjak@gbs.eu.sk tel. 0911 985 673
2015
Košický kraj

Ak sa ešte stále rozhodujete, kde strávite svoju tohtoročnú letnú dovolenku, pozývame vás do nášho kraja. Viac ako hovoriť a písať je však vidieť - pozrite si, čo všetko vám ponúkame: Kraj plný inšpirácie

 

27.06.2015 - 28.06.2015
Čerhov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

2. ročník výnimočného festivalu vína a dobrej pohody pri sviečkach.

Obec Čerhov je síce situovaná na národnostne zmiešanom území Tokaja, ide však o rýdzo slovenskú dedinu, o čom svedčia aj jej expozičné zbierky sústredené v Dome tradícií. V rámci zatraktívnenia cestovného ruchu i pozdvihnutia lokálpatriotizmu svojich obyvateľov otvorila obec Čerhov v roku 2006 Dom tradícií s expozičnými zbierkami zameranými na etnológiu.
 

V miestnosti, ktorá je vlastne rekonštrukciou charakteristickej gazdovskej izby, nájdete dobový nábytok,kuchynské náčinie ale aj funkčné krosná a kolovraty z čias, keď si domáce obyvateľstvo vyrábalo látky z konope. Súčasťou expozície sú ukážky starých ručných prác, medzi ktoré patria vyšívané obrusy, ručníky a kroj.

Ďalšiu časť prehliadky tvorí starožitné poľnohospodárske náčinie. Približuje časy ručnej a konskej orby,kosenia lúk a furmančenia. Samozrejme, nechýbajú ukážky náčinia vinárstva. To má v Čerhove obzvlášť silnú tradíciu, pretože ide o dedinu slovenskej tokajskej oblasti. S tým bola spojená aj výroba dubových sudov. Akotechnický unikát možno hodnotiť veľký ručný lis, ktorý bol vyrobený vo Viedni v roku 1903. Toto zariadenie je stále funkčné. Prehliadku dotvárajú historické fotografie z obce, ktoré dokumentujú jej jednotlivé obdobia i dobové oblečenie.

Súčasťou Domu tradícií Čerhov je turistické informačné centrum tokajskej oblasti. Informácie však získate aj na obecnom úrade, ktorý na požiadanie expozíciu sprístupní všetkým turistom.

Národná kultúrna pamiatka kostol v Malej Bari bol vybudovaný pravdepodobne už v prvej polovici 13. storočia v románskom slohu na terénnej vyvýšenine na okraji obce. Dodnes možno stopy románskej architektúry nájsť v murive presbytéria, okienkach vo svätiny, vlyse na apside kostola, ale tiež v pôdoryse celej stavby. Kostol bol prvýkrát výrazne rozšírený a zmenený v 14. storočí v gotickom štýle, keď bola pôvodná románska stavba rozšírená o gotickú loď. V druhej polovici 15. storočia nasledovala ďalšia prestavba, resp. dostavba - ku kostolu bola pristavaná masívna hranatá veža, ktorá pravdepodobne slúžila nielen ako zvonica, ale aj ako pozorovateľňa a strielňa.

Archeologický výskum odhalil základy sakristie a kostnice z konca 14. storočia a vo vnútri kostola aj zvyšky gotickej krstiteľnice.
Vnútorná výzdoba zodpovedá charakteru dnešného využitia kostola, ktorý je od 17. storočia stánkom reformovanej cirkvi. Aj zariadenie kostola však má svoju historickú hodnotu.
Rekonštrukcia kostola bola realizovaná v rokoch 1989 - 1993.

Kostol je vysvätený a každú nedeľu o 9:00 sa v ňom koná bohoslužba. Pozrieť si interiér kostola je možné bez obmedzenia, kľúče sú k dispozícii u kostolníka v obci v dome č. 3 (na začiatku obce od Slovenského Nového Mesta).

Malebné horské jazero Izra sa nachádza približne 35 kilometrov od Košíc v katastri obce Slanská Huta. Patrí do geografickej oblasti juhovýchodného úbočia Veľkého Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr.

Izra vznikla zosuvom pôdy a jej pôvodná plocha bola 3,7 hektára. Umelým zvýšením pôvodnej prirodzenej hrádze sa plocha jazera zvýšila na súčasných 5 hektárov. Maximálna hĺbka vody je 8 metrov, avšak vplyvom zanášania dna sa táto hĺbka zmenšuje. Nadmorská výška jazera je 434 metrov. V okolí Izry sa nachádza viacero malých jazierok a mokradí.

Pri jazere sa stretá viacero turistických značiek. Najvýhodnejšie je spojenie zelenou značkou z obce Slanská Huta, táto značka ďalej pokračuje do obce Kuzmice. Červená turistická značka spája Izru s obcami Slanec a Byšta, žltá s obcami Kalša a Slanská Huta.

Autom je jazero prístupné z dvoch smerov. Odporúčame spojenie asfaltovou cestou, ktorá vedie 12 kilometrov cez les a odbáča sa na ňu z cesty 552 v sedle pred obcou Slanec z košickej strany. Možné spojenie je aj 9 kilometrovou cestou z obce Kalša. Táto cesta je však v dôsledku ťažby dreva značne rozbitá ťažkými mechanizmami, a to až tak, že je vhodná skôr len pre terénne automobily. K jazeru vedie aj značkovaná cyklotrasa Alžbeta, ktorá jazero spája cez Dargovský priesmyk až s Prešovom. Na trasu sa je vhodné napojiť najmä v obci Slanská Huta, prípadne v Slanci alebo v Slančíku.

Pri Izre sa nachádza reštaurácia, ktorá poskytuje len jednoduché občerstvenie (párky, klobása). Počas letnej sezóny je tu však možné ubytovanie v chatkách pri jazere a stanovanie.

Jazero má aj svoju povesť, ktorá siaha do čias tureckej okupácie. Údajne Izra bola dcéra tureckého veľkovezíra, ktorý velil vojskám, ktoré si podrobili celé Slanecko. Zamilovala sa však do uhorského grófa, ktorého veľkovezír nechal sledovať. Keď sa gróf s Izrou člnkovali na jazere, veľkovezír vystrelil z luku na grófa. Zasiahol ho, ale do vody za ním skočila aj Izra a jazerná hladina sa zatvorila nad oboma navždy.

Slavomír Szabó

Spolu s ďalšími šiestimi dedinami sú Viničky súčasťou slovenskej Tokajskej oblasti.
Neoverená najstaršia zmienka o obci pochádza údajne už z roku 1029, hodnoverne je doložená z roku 1273. Obec a jej okolie boli lukratívnym majetkom viacerých šľachtických rodín.O starlobylosti obce svedčí aj súbor vínnych pivníc – v katastrálnom území obce Viničky sa nachádza súbor tokajských tufových pivníc vytesané stredoveké chodby z 12. -14. st. slúžili najprv na ochranu obyvateľstva pred nájazdmi vojakov Osmanskej ríše.. V 17. storočí, keď sa začalo so zakladaním Tokajských pivníc a s výrobou tokajského vína sa kamenné pivnice začali využívať na dozrievanie vína.

Zápisy z rokov 1772 a 1799 konštatujú, že ide o vinársku obec s mimoriadne dobrými podmienkami na pestovanie kvalitného viniča, takže sú tam rozsiahle vinice a vyrába sa kvalitné víno. V roku 1873 mali vinohrady rozlohu 94,4 hektárov.
V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche približne 133 hektárov. Pôsobí tu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska. Katastrom Viničiek preteká rieka Bodrog.

Pamätihodnosti v obci:

  • kaplnka sv. Jozefa z konca 18. storočia,
  • podzemné tokajské pivnice,
  • most vedúci cez rieku z obce do Stredy nad Bodrogom je chránená technická pamiatka.

Pravidelné akcie pre verejnosť

  • 4. májový týždeň – Medzinárodná súťaž degustácie vín, ktorú usporadúva vinárska škola
  • 1. júnový týždeň – Tokajský festival – folklórne podujatie
  • 4. augustový týždeň – deň obce
  • 4. septembrový týždeň – Tokajské vinobranie – Deň otvorených tokajských viníc
29.08.2013 - 31.08.2013
Trebišov

organizátor | Mesto Trebišov História Trebišova je úzko spätá so šľachtickým rodom Andrášiovcov (Andrássy). Preto nečudo, že tunajší trojdňový festival sa ponesie v znamení priblíženia historického významu osobností tohto mena. Mesto je zároveň vstupnou bránou do celosvetovo uznávanej vinárskej oblasti Tokaj a okolitý kraj je známy najmä poľnohospodárskymi aktivitami. Aj z tohto dôvodu festival Chlebom a vínom – Harvest Fest priblíži návštevníkom súťažnou a pútavou formou prípravu chleba od vymlátenia zrna z obilia až po rozkrojenie a ochutnávku voňavých bochníkov. Samozrejme, to všetko s možnosťou aktívnej účasti domácich obyvateľov i turistov. Chýbať nebude ani prezentácia dožinkových zvykov, ochutnávka cukrárenských výrobkov, ale predovšetkým tekutého zlata vo forme tokajského vína. Festival má aj umeleckodramatický rozmer, v ktorom si môžu návštevníci spolu s profesionálnymi hercami naštudovať divadelnú hru a predviesť ju prítomným divákom. Andrášiovcov pripomenie galéria žien tohto rodu, a tiež premietanie filmov o osudoch a dejinnej úlohe jeho osobností.

Stránky

Odoberať RSS - Trebišov