Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Rožňava

08.08.2015 - 30.09.2015
Lipová 122, 049 41 Krasnohorské Podhradie

Vernisáž výstavy starých fotografií zo súkromných albumov sa uskutoční v piatok 7. augusta o 17:00 v Andrássyovskej obrazárni.

Cez Slavec, v ktorom sa nezabudnite pozrieť na zvyšky kláštora paulínov, ktorým celá obec patrila až do polovice 16. storočia, sa vyberieme na potulky Silickou planinou. Rovnako zaujímavý je aj pôvodne gotický kostol, ktorý je majetkom reformovanej cirkvi – má originálnu vnútornú výzdobu, typickú pre obdobie baroka.

Navštíviť môžete Gombaseckú jaskyňu, objavenú v roku 1951. Je to prvá jaskyňa na Slovensku, ktorá sa od roku 1968 10 rokov využívala na speleoterapiu. V roku 1995 boli jaskyne Slovenského Krasu a Agtellek zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Pekná cesta lesom vás dovedie k Silici, ktorej najväčšou atrakciou je Silická ľadnica, najjužnejšie položená ľadová jaskyňa na svete – nachádza sa vo výške 503 m n.m. (foto, web: )
Popri Farárovej jame, čo je romantický názov pre rybník pri Silici, pokračujete do Silickej Jablonice. Po ľavej strane sa týči Sokolia skala, opradená príbehmi o Bebekovcoch. Silickú Jablonicu pravdepodobne založili obyvatelia už neexistujúcej dediny Čierna vŕba. Tú v roku 1242 vypálili Tatári a kto nestihol ujsť, toho zabili alebo odvliekli do otroctva. Medzi zakladateľov obce patrila údajne aj sestra Bebekovcov, ktorí sa preslávili v boji proti Tatárom a pri ochrane uhorského kráľa Bela IV.
V obci je zaujímavý gotický kostol na návrší a pod ním kaplnka, ktorej história úzko súvisí s históriou založenia obce.
Ďalšia cesta nás zavedie do Hrušova, tradičnej gemerskej dediny, v ktorej obyvatelia udržiavajú typické vidiecke osídlenie. Napočítali sme tu okolo 50 rovných domov, ich výzdoba vychádza z dobovej módy a tradícií. Neďaleko Hrušova sa v lesíku ukrýva kostolík sv. Anny, založený na prelome 14. a 15. storočia. Je to pekná stavba v gotickom štýle, ktorá sa dodnes využíva na bohoslužby v čase sviatku sv. Anny (25. júla).
V Hrušove je možnosť aj prenocovať v Kúrii u bociana a v neďalekom typickom gánkovom rovnom dome, ktoré nesie názov Múzeum si môžete prezrieť etnografickú zbierku Júliusa Seböa, vytvorenú z darov Hrušovčanov a z toho, čo našli po povalách starých domov.
Ďalšou zastávkou na trase je Jablonov nad Turňou. Najväčšou atrakciou obce je Granárium, pôvodne sýpka a sklad obilia a vína, ktoré sa používalo od 17. storočia. Mohutná stavba dnes ponúka ubytovanie pre 20 hostí, expozíciu vinárstva a vinohradníctva. V Granáriu určite navštívte unikátny pieckový háj a expozíciu vinárstva a vinohradníctva. Počas roka sa tu odohráva viacero atraktívnych podujatí, preto odporúčame navštíviť toho miesto v čase niektorého z nich. Granárium je okrem toho aj súčasťou Rozprávkového kráľovstva slimáka Kraska.
Najnáročnejšia časť cesty je stúpanie z Jablonova nad Turňou na Sorošku, čo je prakticky jediný cestný priechod cez masív Slovenského krasu v smere od Košíc na Rožňavu.
Pod Soroškou leží obec Lipovník, v ktorej nájdete nádherný pôvodne románsky kostol, poznačený neskoršími prestavbami. V jeho interiéri vás očarí nádherná fresková výzdoba, pochádzajúca z obdobia okolo roku 1430 a gotické klenby v svätostánku. Kostol je prístupný po dohovore s farárom – kontakt na faru: 058/ 797 11 43.
V Krásnohorskej Dlhej Lúke určite neobíďte Dom gemerských remeselníkov, ktorý spravuje Združenie gemerských remeselníkov, čo je dnes viac ako 120 nositeľov a udržiavateľov tradícií, predovšetkým tradičných remesiel. Ukážky remesiel, ale najmä výrobky môžete obdivovať v rekonštruovanom dome, v ktorom sa konajú od jari do jesene pravidelne burzy, v lete remeselnícky tábor a na prelome júla a augusta tradičný remeselnícky jarmok a konferencia remeselníkov. Na okraji obce sa nachádza Krásnohorská jaskyňa, v ktorej na vás čaká adreanlínový zážitok. Nie je to jaskyňa ako ostatné, navštíviť ju môžete len dobre vystrojení, vyzbrojený čelovkou a nepremokavým overalom. Všetko potrebné na návštevu jaskyne vám požičajú, upozorňujeme však, že Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden vstup je lepšie aj v sezóne si návštevu jaskyne predom rezervovať telefonicky na čísle: 0905-412048, 058-7343426, alebo e-mailom: stankov@ke.psg.sk.

Už 10. jubilejný ročník Krásnohorských hradných hier ponúka okrem atraktívneho programu s medzinárodnou účasťou aj osvedčené a obľúbené zľavy pre návševníkov. Tak ako ostatné TOP podujatia programu Terra Incognita, aj Krásnohorské hradné hry v zľavnenej turistickej ponuke myslia na všetky vekové kategórie a rôzne záujmy návštevníkov. Výhodou je, že zľavy môžete využiť v širšom časovom rozmedzí, čo ocenia všetci, ktorí prídu na Krásnohorské hradné hry v sobotu 8. augusta 2015.

Zľavnenú turistickú ponuku nájdete v prílohe.

2015
Košický kraj

Ak sa ešte stále rozhodujete, kde strávite svoju tohtoročnú letnú dovolenku, pozývame vás do nášho kraja. Viac ako hovoriť a písať je však vidieť - pozrite si, čo všetko vám ponúkame: Kraj plný inšpirácie

 

06.08.2015 - 20.09.2015
Nám. baníkov 25, Rožňava

U výtvarníkov všetkých generácií, aj u tých, ktorí detskú tvorivosť svojou tvorbou inak nereflektujú, nájdeme diela, ktoré vznikali v špecifickej spolupráci s deťmi ako prirodzené vyústenie vzťahu rodiča a dieťaťa, (prípadne starého rodiča a vnúčaťa). Na začiatku skúmania spolupráce umelca a dieťaťa stála snaha nájsť autorov, v ktorých tvorbe sa vôbec vyskytuje. Ako sa však ukázalo, výnimkou sú skôr autori, v ktorých repertoári aspoň jedno takého dielo absentuje. Aj preto je výstava Zostane to v rodine selektívnym, nie komplexným výberom tvorby autorov, u ktorých sa viac či menej intenzívne objavuje fenomén priameho integrovania tvorivosti vlastných detí. Jej cieľom nie je analýza vývojových štádií detskej tvorivosti, ale hľadanie vstupov detí do procesu tvorby ich rodičov či starých rodičov a miesta ich stretávania, ktorým je plocha obrazu alebo priestor pred kamerou či objektívom fotoaparátu.

História kaštieľa v Betliari je úzko spojená s dvomi významnými rodmi - Bebekovci sa v tomto priestore usadili už v polovici 13. storočia, keď za verné služby kráľovi Belovi IV. dostali veľké panstvo v okolí Krásnej Hôrky. Na mieste dnešného kaštieľa v Betliari postavili pôvodne vodný hrádok. Svoje panstvo zveľaďovali všetkými spôsobmi, ich obľúbeným zhodnocovaním bolo prebehovanie z jedného tábora do druhého najmä počas bojov o uhorský trón a tak sa v dejinách objavujú raz na strané kráľa, inokedy proti nemu. Kariéra bebkovcov vyvrcholila v 16. storočí, keď cisár Ferdinand súhlasil s tým, aby Turci obsadili Bebekovský hrad vo Fiľakove. Bebekovci sa spojili s Turkami a hoci cisára v boji pri Krásnej Hôrke porazili, musel František Bebek ujsť do Sedmohradska. osudu ale neušiel - v roku 1558 ho zavraždili. Jeho syn, hoci cisárom omilostený, zomrel tiež v Sedmohradsku a tak podľa vtedajšieho práva prešlo bebekovské panstvo bez potomka do cisárskych rúk.
Druhý významný rod vlastniaci Betliar boli Andrássyovci, ktorí ho opustili až v roku 1945.
Dnešnú podobu získal kaštieľ pri prestavbe v 80. rokoch 19. storočia vďaka "železnému grófovi" Emanuelovi Andrássymu, ktorý rodový majetok rozširoval vďaka podnikaniu v železnorudnom priemysle.
Vzácna expozícia umiestnená v kaštieli dokumentuje život rodu a prostredníctvom neho štýl života aristokracie. Zaujímavosťou je, že Betliar je jedno z mála sídiel u nás, ktoré sa zachovalo takmer v neporušenom stave. Pri návšteve expozície môžete obdivovať aj obraz a maketu kaštieľa v Parchovanoch, tiež v majetku rodu. Reálne však kaštieľ už dávno neexistuje, 9. augusta 1901 kaštieľ vyhorel a napriek plánom k jeho obnove už neprišlo.
Kaštieľ ponúka nádhernú zbierku obrazov, najmä z 18. storočia, ale nechýbajú v nej ani vzácne kusy z predchádzajúcich období. Vyniká zbierkou nábytku z 18. a 19. storočia, ktorý bol pravdepodobne vyrobený priamo na objednávku v dielni, ktorú dal zriadiť Leopold Andráši (Andrássy) pri prestavbe kaštieľa v klasicistickom slohu. Za zmienku stojí zbierka renesančných truhlíc zo Slovenska a Talianska.
Osobitnú pozornosť vzbudzuje historická knižnica, budovaná od 18. storočia. Obsahuje vyše 15.000 zväzkov najmä vedeckej a odbornej literatúry od 16. storočia do 20. storočia.
Komu by toto všetko nestačilo, nájde v múzeu aj zbierku kuriozít, ktoré Andrássyovci objavili na svojich cestách po svete.

08.08.2015
Krásnohorské Podhradie

Jubilejný 10. ročník Krásnohorských hradných hier Vám aj tento rok ponúka najveľkolepejší historický festival na Slovensku!

Program, ktorý organizátori tento rok pripravili, bude opäť pestrý a atraktívny. O nezabudnuteľné zážitky a jedinečnú atmosféru dobového života sa postará skupina historického šermu Rytieri Vir Fortis zo Zvolena.

Dominantou hradných hier bude dobre známy turnaj „Za kráľa a za vlasť“. Česť a slávu svojich krajín budú obhajovať rytieri z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Francúzska, Talianska, Izraela a nebudú chýbať ani domáci bojovníci. Okrem toho sa v areáli pod hradom prvýkrát uskutoční pravý rytiersky turnaj na koňoch, v ktorom udatní bojovníci a bitkami zocelení rytieri budú priamo pred očami divákov predvádzať svoju šikovnosť a obratnosť. Súčasťou predstavenia budú i kaskadérske výkony a vizuálne efekty. Kráľ Žigmund si však plánuje oslavy svojich hradných hier užiť a preto povolal pre potešenie aj svojich poddaných - majstra sokoliara z Mojína, tanečného majstra z Prahy, hudobníkov z Moravy, kaukliarov z celého Slovenska a takisto remeselníkov, obchodníkov, kuchárov, šermiarov a mnohých ďalších, aby prispeli k honosným oslavám!

Čerešnička na torte bude koncert úžasnej skupiny - PETER BIČ PROJEKT !

 

 

Organizátor:
O.Z. Tri ruže

Stránky

Odoberať RSS - Rožňava