Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Rožňava

06.08.2015 - 20.09.2015
Nám. baníkov 25, Rožňava

U výtvarníkov všetkých generácií, aj u tých, ktorí detskú tvorivosť svojou tvorbou inak nereflektujú, nájdeme diela, ktoré vznikali v špecifickej spolupráci s deťmi ako prirodzené vyústenie vzťahu rodiča a dieťaťa, (prípadne starého rodiča a vnúčaťa). Na začiatku skúmania spolupráce umelca a dieťaťa stála snaha nájsť autorov, v ktorých tvorbe sa vôbec vyskytuje. Ako sa však ukázalo, výnimkou sú skôr autori, v ktorých repertoári aspoň jedno takého dielo absentuje. Aj preto je výstava Zostane to v rodine selektívnym, nie komplexným výberom tvorby autorov, u ktorých sa viac či menej intenzívne objavuje fenomén priameho integrovania tvorivosti vlastných detí. Jej cieľom nie je analýza vývojových štádií detskej tvorivosti, ale hľadanie vstupov detí do procesu tvorby ich rodičov či starých rodičov a miesta ich stretávania, ktorým je plocha obrazu alebo priestor pred kamerou či objektívom fotoaparátu.

História kaštieľa v Betliari je úzko spojená s dvomi významnými rodmi - Bebekovci sa v tomto priestore usadili už v polovici 13. storočia, keď za verné služby kráľovi Belovi IV. dostali veľké panstvo v okolí Krásnej Hôrky. Na mieste dnešného kaštieľa v Betliari postavili pôvodne vodný hrádok. Svoje panstvo zveľaďovali všetkými spôsobmi, ich obľúbeným zhodnocovaním bolo prebehovanie z jedného tábora do druhého najmä počas bojov o uhorský trón a tak sa v dejinách objavujú raz na strané kráľa, inokedy proti nemu. Kariéra bebkovcov vyvrcholila v 16. storočí, keď cisár Ferdinand súhlasil s tým, aby Turci obsadili Bebekovský hrad vo Fiľakove. Bebekovci sa spojili s Turkami a hoci cisára v boji pri Krásnej Hôrke porazili, musel František Bebek ujsť do Sedmohradska. osudu ale neušiel - v roku 1558 ho zavraždili. Jeho syn, hoci cisárom omilostený, zomrel tiež v Sedmohradsku a tak podľa vtedajšieho práva prešlo bebekovské panstvo bez potomka do cisárskych rúk.
Druhý významný rod vlastniaci Betliar boli Andrássyovci, ktorí ho opustili až v roku 1945.
Dnešnú podobu získal kaštieľ pri prestavbe v 80. rokoch 19. storočia vďaka "železnému grófovi" Emanuelovi Andrássymu, ktorý rodový majetok rozširoval vďaka podnikaniu v železnorudnom priemysle.
Vzácna expozícia umiestnená v kaštieli dokumentuje život rodu a prostredníctvom neho štýl života aristokracie. Zaujímavosťou je, že Betliar je jedno z mála sídiel u nás, ktoré sa zachovalo takmer v neporušenom stave. Pri návšteve expozície môžete obdivovať aj obraz a maketu kaštieľa v Parchovanoch, tiež v majetku rodu. Reálne však kaštieľ už dávno neexistuje, 9. augusta 1901 kaštieľ vyhorel a napriek plánom k jeho obnove už neprišlo.
Kaštieľ ponúka nádhernú zbierku obrazov, najmä z 18. storočia, ale nechýbajú v nej ani vzácne kusy z predchádzajúcich období. Vyniká zbierkou nábytku z 18. a 19. storočia, ktorý bol pravdepodobne vyrobený priamo na objednávku v dielni, ktorú dal zriadiť Leopold Andráši (Andrássy) pri prestavbe kaštieľa v klasicistickom slohu. Za zmienku stojí zbierka renesančných truhlíc zo Slovenska a Talianska.
Osobitnú pozornosť vzbudzuje historická knižnica, budovaná od 18. storočia. Obsahuje vyše 15.000 zväzkov najmä vedeckej a odbornej literatúry od 16. storočia do 20. storočia.
Komu by toto všetko nestačilo, nájde v múzeu aj zbierku kuriozít, ktoré Andrássyovci objavili na svojich cestách po svete.

08.08.2015
Krásnohorské Podhradie

Jubilejný 10. ročník Krásnohorských hradných hier Vám aj tento rok ponúka najveľkolepejší historický festival na Slovensku!

Program, ktorý organizátori tento rok pripravili, bude opäť pestrý a atraktívny. O nezabudnuteľné zážitky a jedinečnú atmosféru dobového života sa postará skupina historického šermu Rytieri Vir Fortis zo Zvolena.

Dominantou hradných hier bude dobre známy turnaj „Za kráľa a za vlasť“. Česť a slávu svojich krajín budú obhajovať rytieri z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Francúzska, Talianska, Izraela a nebudú chýbať ani domáci bojovníci. Okrem toho sa v areáli pod hradom prvýkrát uskutoční pravý rytiersky turnaj na koňoch, v ktorom udatní bojovníci a bitkami zocelení rytieri budú priamo pred očami divákov predvádzať svoju šikovnosť a obratnosť. Súčasťou predstavenia budú i kaskadérske výkony a vizuálne efekty. Kráľ Žigmund si však plánuje oslavy svojich hradných hier užiť a preto povolal pre potešenie aj svojich poddaných - majstra sokoliara z Mojína, tanečného majstra z Prahy, hudobníkov z Moravy, kaukliarov z celého Slovenska a takisto remeselníkov, obchodníkov, kuchárov, šermiarov a mnohých ďalších, aby prispeli k honosným oslavám!

Čerešnička na torte bude koncert úžasnej skupiny - PETER BIČ PROJEKT !

 

 

Organizátor:
O.Z. Tri ruže
12.10.2013
Betliar

Človek bol lovcom od prvopočiatku svojho zrodu. Aj v dnešnej sofistikovanej spoločnosti v ňom pretrvávajú túžby a súťaživosť, s akými sa stretával, keď ľudské pokolenie prežívalo a rozvíjalo sa najmä vďaka schopnosti zadovážiť si potravu. Jazda sv. Huberta je podujatím poľovníkov i nepoľovníkov, ktorých okúzlila rozmanitosť krásy prírody, šport i história. Poľovníctvo, ktoré z lovu prerástlo do aktivít na ochranu zveriny, si v priebehu stáročí vybudovalo vlastnú špecifickú kultúru. Je divácky atraktívna a jej prezentácia má nespochybniteľný pôvab najmä v historickom parku s barokovým kaštieľom v Betliari. Práve na týchto miestach chovala šľachta za účelom lovu nielen muflóny a jelene, ale v určitom čase dokonca i ľadové medvede. Oslava poľovníctva v dobovom duchu, rôznorodé súťaže so štipkou adrenalínu, historické postavy, ktoré boli svojou loveckou náruživosťou známe, ale tiež hon na líšku i ďalší program, dokážu zaujať nielen deti, ale aj dospelých. A v štýle zvykov niekdajšej šľachty sa môže každý nechať hýčkať slávnostnou atmosférou maškarného bálu v kaštieli, kde sa voľakedy zabávali grófi aj grófky.

20.09.2013 - 23.09.2013
okres Rožňava

Gotická cesta ako tematický turistický produkt sprevádza návštevníka najkrajšími svetskými i cirkevnými architektonickými pamiatkami stredoveku. Ich hodnoty sú nadčasové. Miesta s úžasným géniom loci každoročne umocňujú svoje čaro prostredníctvom festivalu historickej hudby Ars Antiqua Europae In Via Gothica. Jeho cieľom je oživiť a  pripomenúť si niekdajší rozkvet, bohatstvo a slávu miestneho baníctva, remesiel, cirkevného života, školstva, kultúry a umenia. Práve v mnohých z kostolov sa nachádzajú jedinečné historické organy, ktorých hlas napĺňal obdivom už našich predkov z rôznych kútov Európy. Rovnako je to aj s hudobnými dielami, ktoré festival každoročne prináša. Historická hudba v medzinárodnom podaní uznávaných koncertných sólistov a umeleckých súborov sa hlási k myšlienke európskej integrácie i poznávaniu diferencovaných kultúr „starého kontinentu“. Veď práve Európa sa po dlhé stáročia vyvíjala ako prvoradý nositeľ neustále nových ideí nielen v oblasti hudobnej tvorby, ale kultúry celkovo. Unikátne kostoly v Rožňave i v Štítniku, kaštiele v Betliari aj v Markušovciach, ale aj ďalšie významné stavebné skvosty sú dielom človeka. Skutočnosť, že kvalitná hudba vyznieva dobre najmä na miestach, s ktorými harmonizuje svojou prirodzenou vznešenosťou, potvrdzuje aj koncert v úžasnom podzemnom dóme jaskyne Domica – Aggteleki. Vraví sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Ale vidieť a počuť krásu zároveň je zážitok, na ktorý návštevníci spomínajú po celý rok, aby sa v ďalšom ročníku Ars Antiqua Europae In Via Gothica mohli na tento putovný festival vrátiť.

11.09.2013 - 15.09.2013
Rožňava

V poradí už IV. Medzinárodný festival alternatívnych divadiel Tempus Art v Rožňave bude po vzore predchádzajúcich ročníkov podujatím plným nových podnetov, tvorivosti, mladosti a hľadania i nachádzania nových priestorov pre dosky, ktoré znamenajú svet. Doterajší neodškriepiteľný úspech, ale aj medzinárodný záujem zahraničných divadelníkov, sú základnými predpokladmi pre rozšírenie prezentačných možností. V novom ročníku divadlo prejde z kultúrnych sál aj priamo do ulíc. Experimentátorskou formou osloví divákov a náhodných návštevníkov možno úmyselne zmätie v splynutí dramatického umenia a života mesta do jednoliateho celku. Tí, ktorí majú radšej komornejšie prostredie, si určite radi vychutnajú aj divadelné predstavenia v nádhernom barokovom kaštieli v neďalekom Betliari. K medzinárodnému festivalu alternatívnych divadiel sa priradí aj experimentálne premietanie filmov na fasády historických budov centrálneho Námestia Baníkov v Rožňave.

02.08.2013 - 04.08.2013
Krásnohorské Podhradie

Priamo na miestach, kde sa rodila história európskeho významu, v jednej z najkrajších starobylých pevností Slovenska, sa to bude počas troch dní hemžiť stredovekými bojovníkmi. Krásnohorské hradné dni na hrade i v podhradí Krásnej Hôrky ponúkajú zážitkovú exkurziu cez stáročia z minulosti plnej rytierskych súbojov, ale aj krásnych dvorných dám a radovánok hodných prostých turistov i nóbl šľachty až do prítomnosti. Množstvo súťaží, v ktorých si návštevníci môžu vyskúšať svoju zručnosť i odvahu, ocenia dospelí i deti. Divadelné scény dejinných epoch priľahlého Gemera, jazdy na koňoch, bábkové divadlo pre najmenších i koncerty stredovekej hudby sa spoja v jeden zážitok, ktorý si v sebe nepochybne nadlho ponesú všetci návštevníci. Možnosť vidieť i vyskúšať si historické remeslá nie je vec každodenná. Rovnako je to aj s účasťou na hodoch dobových jedál stredoveku so všetkým, čo k tomu patrí. Krásna Hôrka a jej okolitá príroda zároveň ponúkajú veľa možností pre milovníkov turizmu. Pre neznalých návštevníkov budú Krásnohorské hradné hry isto len prvým kontaktom, po ktorom sa tu začnú opakovane vracať.

Slavošovce

Bola noc. Tmavá zhora, zdola, z každej strany, obloha zatiahnutá ťažkými mrakmi, bez hviezd a bez mesiaca. Búrka skončila len nedávno, ostal po nej ešte ostrý vzduch a cesta vedúca údolím proti toku rozbúrenej riečky bola samé blato. Dosť nato, aby nikto nevyliezal z domu, pokiaľ skutočne nemusí. No napriek tomu sa hukot vody a šum lístia miesili ešte s iným výrazným a pravidelným zvukom. Nočnou krajinou sa ozýval aj dupot konských kopýt. To Štefan klusal na svojej kobylke domov. On mohol, cestu by poznal i poslepiačky, tma mu neprekážala. Vyzeral spokojný, ba viac než spokojný; ak by sa mu niekto pozrel zblízka do tváre, videl by, že sa usmieva. A mal aj prečo. Veď sa už dlho snažil, poslušne skláňal pred panstvom chrbát, keď bolo treba, plnil každé ich želanie, robil všetko najlepšie ako vedel, ale vždy ho akosi prehliadali. Až pred niekoľkými mesiacmi mu samotný starý pán Bebek povedal, že ho vyšle, aby pod Ostrým vrchom neďaleko pahorku Háj založil kolóniu drevorubačov a uhliarov. Pridelil k nemu niekoľko poddanských rodín a tak začali klčovať stromy a stavať prvé chalupy. Odľahlé miesto uprostred prírody sa stalo jeho novým domovom, no otvárala sa mu i nádej, že ak budú Bebekovci s jeho prácou spokojní, zmenia kolóniu na dedinu a on, Štefan, bude jej šoltýsom. Už by bolo načase. Mal viac ako štyri krížiky na chrbte, vždy v službách panstva, väčšiu vážnosť medzi ostatnými by si zaslúžil. Lenže ako na seba upozorniť, aby sa tak stalo čo najskôr?

Nápad navštíviť Bebeka priamo v jeho šľachtickom sídle v Štítniku dostal Štefan iba včera večer. Lesy novej kolónie boli plné života, nikdy nikde nevidel toľko medveďov a vlkov ako toho leta. Ba stalo sa, že niektoré zvery zaútočili na chudákov uhliarov, ani dym z milierov ich neodplašil. Tak skonal aj Andráš, mladý chlapec, ktorý v lese nechtiac vyplašil diviaka. Mal smolu. Andráš, nie diviak, čo zaútočil, zlomil mladíkovi nohu, z ruky odhrýzol niekoľko prstov, ale to nebolo to najhoršie. Kly kanca prešli Andrášovým bruchom ako nôž bochníkom chleba. Nebol to pekný pohľad, keď ho priniesli domov. Kričal od bolesti, krv sa z neho rinula, nie a nie ju zastaviť, až sa každý čudoval, že takto vydržal trpieť ešte dva dni. Potom skonal.

Stránky

Odoberať RSS - Rožňava