Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Krompachy

Ciele projektu
Zatraktívnenie ruín hradu Gelnica a hradného kopca pre návštevníkov.
Zlepšiť informovanosť návštevníkov v spoznávaní miestnej a regionálnej histórie.
Zvýšiť štandard a pohodlie areálu hradného kopca s možnosťou výhľadu na Gelnicu a jej okolie.

Východisková situácia
Hrad Gelnica bol významným a strategickým bodom v histórii regiónu dolného Spiša. Svojou rozmanitou históriou a jeho vzťahom so slobodným kráľovským banským mestom Gelnica a poddanými obcami v regióne dokáže fascinovať aj dnes. Hrad sa ocitol v ruinách začiatkom 18. storočia, ale miesto naďalej zohrávalo významnú úlohu vo vývoji mesta Gelnica. Hradný kopec svojou pozíciou výrazne dominuje v historickej časti mesta a svojou polohou priamo nadväzuje na priestor Baníckeho námestia. Na hradnom kopci sa nachádzajú ruiny hradných múrov a strážnej veže.  Areál hradného kopca bude v  rámci plánu mesta na jeho sprístupnenie a  zapojenie do života mesta vyčistený, svahy budú zbavené náletových drevín.  Na hradnom kopci sa nenachádzajú žiadne informačné plochy, ktoré by potenciálnym návštevníkom priblížili jeho bohatú históriu. Rovnako chýba i  drobná infraštruktúra, ktorá by prostredie skultúrnila. Návštevník môže len ťažko rozpoznať obrovský potenciál miesta a dá sa iba tušiť dnes už zašlá sláva pána a správcu dolného Spiša. Nepovinná príloha projektu - Fotodokumentácia  zachytáva historické zábery na Zámčisko Gelnica i súčasný stav priestranstva.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Výsledkom projektu bude priestor vhodný na aktívne spoznávanie histórie. Inštalované informačné tabule priblížia návštevníkom históriu hradu a mesta Gelnica. Novovzniknutá výhľadová hrana ponúkne atraktívny výhľad na mesto a okolie. Osadené lavičky vytvoria oddychovú zónu areálu. Týmto sa otvoria možnosti pre ďalšie zapojenie akropoly do kultúrno –spoločenského života  mesta.
Takto obohatené prostredie výrazne zvýši potenciál Gelnice v oblasti cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie informovanosti návštevníkov
Aktivita 0: Výber zhotoviteľa/dodávateľa pre realizáciu projektu - mesto zabez.na vlastné náklady
Aktivita 1: Vyhotovenie a osadenie informačných tabúľ na akropole hradného kopca
Špecifický cieľ 2: Zvýšenie štandardu a pohodlia areálu s možnosťou výhľadu na mesto a okolie
Aktivita 2: Vybudovanie dreveného zábradlia a vytvorenie bezpečnej výhľadovej hrany na mesto
Aktivita 3:  Vyhotovenie a inštalovanie lavičiek pre vytvorenie možností oddychu a relaxu
Aktivity podporujúce naplnenie obidvoch špecifických cieľov:
Aktivita 4: Publicita projektu - informácie o realizácii projektu v mesačníku občanov Gelnica - Gelničan; na internetovej stránke www.gelnica.sk - táto publicita bude zabezpečená na náklady mesta; výroba a osadenie   propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule o projekte
Aktivita 5:  Kultivácia a presvetlenie svahu - Mesto Gelnica zabezpečí revitalizáciu časti hradného kopca vyčistením, svahy začneme zbavovať náletových drevín v zmysle rozhodnutia KPU Košice. Túto aktivitu  mesto bude realizovať  v  spolupráci s neziskovým sektorom v meste, čím sa zabezpečí  aj podpora projektu občanmi mesta tzn. dobrovoľnícky prístup. V rámci projektu sa začne s výrubom, ktorý bude pokračovať postupne v nasledujúcich rokoch.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Popísaný projekt je začiatočnou fázou riešenia širšej koncepcie sprístupnenia, zapojenia a zviditeľnenia areálu hradného kopca. Realizovaný projekt prinesie prvý krok k zamýšľaným zmenám, ktoré zvýšia kultúrnu i turistickú atraktivitu mesta Gelnica. Kultivovaný a udržiavaný priestor akropoly hradného kopca bude systematicky zapojený do spoločenského života mesta. Umožní návštevníkom aktívnym spôsobom poznávať históriu mesta. Ďalšie fázy širšieho  zámeru riešia sprístupnenie návršia kopca priamo z priestoru baníckeho námestia. Trasa nového napojenia bude využívať pozostatky pôvodnej cesty v podhradí. Návštevník bude mať možnosť pohybovať sa po terasovite upravenom svahu kopca, na ktorom sa zvádzali boje o hrad. Bude sa môcť priblížiť k ruinám strážnej veže a ďalším torzám hradných múrov. Vedenie mesta má v pláne realizovať konzerváciu ruín a na základe ďalších výskumov lokality dopĺňať areál o ďalšie odhalené pozostatky. Budúce objavy určite vydajú ďalšie svedectvo o význame hradu Gelnica a  potvrdia  atraktivitu lokality v rámci regiónu dolného Spiša.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000 €                                                                
 

Košický kraj

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty vo výške 1 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva. Celkovo sa v programe rozdelí 20 000 EUR.

17. októbra 2015
Margecany

Margecianske fajnoty uzatvárali tento rok sériu TOP podujatí programu Terra Incognita. Organizátori z Obecného úradu a folklórnej skupiny Jadlovec vložili do jeho príprav veľa energie a nadšenia, ktoré, dobre zmixované so skúsenosťami, znamenali pre návštevníkov pestrý celodenný program.
Situáciu trochu komplikovalo nepriaznivé počasie (najmä v Košiciach a Spišskej Novej Vsi). V samotných Margecanoch prehánky do poludnia zmizli a popoludní sa občas objavovalo slnko. Najskôr bolo zvedavé, čo prilákalo toľko ľudí do Margecian.
Ústrednou témou Fajnot, ako každý rok, boli gruľovníky. V Margecanoch veria, že robia najlepšie na svete a v sobotu 17. októbra 2015 o tom chceli presvedčiť všetkých návštevníkov, ktorí sa dali zlákať reklamou a na festival prišli. V „hlavnej kuchňi“, teda u domácich, sa zvŕtalo možno desať žien, ktoré od rána pripravovali poctivé gruľovníky. Nachystané mali cesto, na ktorého prípravu použili 150 kg zemiakov! A záujem ľudí bol obrovský, pred stánkom s gruľovníkmi sa už od rána vytvoril rad, neustále prikrmovaný ďalšími príchodzími, ktorí si nedali ujsť príležitosť ochutnať miestnu špecialitu.
Konkurenciu domácim tvorili „kuchňe“ z okolitých spišských dedín – z Kojšova, Veľkého Folkmára, Jakloviec, Krompách, Sloviniek, Kolinoviec, Kluknavy, Olcnavy a Gelnice a hostia z Miklušoviec a Liptovských Sliačov. Celý deň bojovali výbornými miestnymi špecialitami o titul Najfajnejšia kuchňa. Titul napokon vyhrali kuchárky z Kojšova, ale uznanie sa dostalo všetkým rovným dielom, či rovným radom, ktorý sa tvoril pred každým stánkom.
Svoju šikovnosť predvádzali aj remeselníci, ktorí na Fajnotách predstavovali vlastné výrobky. Predstavili sa aj producenti potravín z regiónu, ktorí predávali svoje pochúťky „Z dvora“.
Sprievodný program pamätal aj na deti, pre ktoré boli pripravené tvorivé dielničky, streľba z luku, ale aj klasický kolotoč.
To všetko podfarbovali ľudové piesne v podaní folklórnych súborov DFS Jadlovček, FS Sedličan, FS Jahodná, FSK Sliačanka. Vyvrcholením folklórneho programu bolo vystúpenie FS Železiar.
„Najfajnejšou kuchňou“ sa tento rok na základe hlasovania návštevníkov festivalu stala kuchyňa z Kojšova. Pre niektorých odvážlivcov však tým najfajnejším jedlom bol vlastnoručne v originálnom workshope vyrobený gruľovník, ocenený spomienkovým darčekom od FS Jadlovec.
Margecianske fajnoty tak dali dôstojnú bodku za tohtoročnými TOP podujatiami programu Terra Incognita a my sa spolu môžeme tešiť na ponuku, ktorú pre nás pripravia v roku 2016.

17.10.2015
Košice

Využite príležitosť odviezť sa na tradičné Margecianske fajnoty v sobotu 17. októbra 2015 historickým vlakom. Odchod z Košíc je o 11:45. Na spiatočnú cestu sa vydá z Margecian o 17:30.

17.10.2015
Margecany

Rozhodli ste sa správne!

Margecianske fajnoty boli vlani návštevníkmi vyhodnotené ako jedno z najlepších TOP podujatí programu Terra Incognita. Aj tento rok je pripravený bohatý program, z ktorého vyberáme:

SPRIEVODNÉ AKCIE
16. – 18. 10. 2015
- workshop amatérskeho filmu Šariš, Gemer, Abov, Spiš

17. 10. 2014

 • prekvapenie priamo z neba
 • vláčikom na MARGECIANSKE FAJNOTY (z Košíc do Gelnice a späť)
  • Košice odchod o 11.30 h – Kysak odchod o 11.40 h – Margecany odchod o 12.30 h – Gelnica odchod o 13.00 h a späť z Margecian odchod o 17.30 h do Košíc
 • prehliadka národnej a technickej pamiatky Margecianskeho tunela (odvoz autobusom o 11.00 h, 12.00 h, 13.00 h)
 • prezentácia zbraní športovej streľby
 • vernisáž GRAFITY MARGECANY JAM od 14:00 do 17:00 h pri podjazde
 • okres Gelnica na historických fotografiách (Združenie Ulijana z Kojšova)
 • Klub slovenských turistov – prechádzka za lesnými pochúťkami pod Holý Hrbok (zraz o 7.30 h pri cukrárni)
 • upeč si svoj „gruľovnik“ - odmena suvenír od Fsk Jadlovec Margecany
 • „Najfajnejša kuchňa“ – vyhodnotenie najlepšie vyzdobeného stánku s najchutnejšou špecialitou a obsluhou
 • tvorivé dielne:
  • stredoveké detské hry (maľovanie erbov, streľba z luku, výroba príveskov a náramkov, hravá heraldika)
  • origami z novín denníka Korzár
  • výroba vonných sviečok
 • rybačka bez vody
 • loptové hry:
  • triafanie loptou do „feľfasu“
  • kopanie lopty do „šparhetu“
 • oslavy mesiaca úcty k starším
 • ukážka diel miestnych majstrov:
  • Imrich Balásházy – rezbárstvo
  • Ing. arch. Peter Jakubišin – výtvarné umenie
  • Henrich Papcun – kožené suveníry
  • Anna Pitoňáková – obliekanie bábik do krojov
  • Emília Halcinová – pletenie košíkov
  • Anna Jusková – tkanie kobercov
  • Alžbeta Mesárošová – ozdobovanie falošným patchworkom
  • Mgr. Eva Bednárová – dekorácie a doplnky zo stúh

V hlavnom programe 17. októbra 2015 sa na pódiu predstavia folklórne súbory z Margecian i širšieho okolia, ale v hlavnej úlohe budú aj tento rok gruľovníky:

predajný jarmok a ukážka výroby domácich špecialít Dolného Spiša – „kuchňe“ z Kojšova, Veľkého Folkmara, Jakloviec, Margecian, Krompách, Sloviniek, Kolinoviec, Kluknavy, Olcnavy, baníckej „kuchňi“ z Gelnice a domáce špeciality z Miklušoviec a Liptovských Sliačov

Predaj produktov z „Gazdovského dvora“
Hydina Furajtár s. r. o. – Hospodársky dvor Margecany (hnojivo a živá hydina)
Kluknavská mliekareň (mliečne výrobky)
Abel Filo, Richnava (medovina a med)
Poľnohospodárske družstvo Branisko- Široké (mlieko, mäsové výrobky, pečivo)
Mária Hromiaková z Popradu (med)

13.30
KULTÚRNY PROGRAM
13.30 OTVORENIE
13.40 DFS Jadlovček
14.00 FS Sedličan
14.20 FS Jahodná
14.40 Fsk Sliačanka
15.00 FS Sedličan
15.20 FS Jahodná
15.40 Fsk Sliačanka
16.00 FS Železiar
17.00 vyhodnotenie „Najfajnejšej kuchňi“
tombola
ľudová veselica

Stretneme sa v sobotu 17. októbra v Margecanoch. Nezablúdite - idú tam všetci!

16.09.2015
Prakovce, kostol sv. Ľudmily

„V inscenácii Svätá Ľudmila sa diváci zoznámia so zaujímavým a dramatickým životom prvej českej svätice - počínajúc jej krstom prijatým z rúk biskupa Metoda. Žila ako vdova a radkyňa českých kniežat a starala sa o najvýznamnejšieho českého kráľa Václava. Život sv. Ľudmily sa skončil tragicky. Pravdepodobne z politických dôvodov ju kňažná Drahomíra, manželka jej zosnulého syna, nechala zavraždiť veľmi brutálnym spôsobom. Za jej príkladný život však bola Ľudmila čoskoro blahorečená a vyhlásená za svätú,“ približuje režisér a autor inscenácie Peter Karpinský.

2015
Košický kraj

Ak sa ešte stále rozhodujete, kde strávite svoju tohtoročnú letnú dovolenku, pozývame vás do nášho kraja. Viac ako hovoriť a písať je však vidieť - pozrite si, čo všetko vám ponúkame: Kraj plný inšpirácie

 

06.02.2015 - 08.02.2015
Krompachy, Plejsy

Ak ešte stále váhate, máte jedinečnú príležitosť zažiť atmosféru fašiangovej zábavy na Plejsoch. Organizátori opäť pripravili pestrý program aj s doplnkovou ponukou zliav a tipov na návštevu atrakcií v okolí.

Ako bolo na Pankuškoch v predchádzajúcich rokoch: pozrite si v našom archíve - rok 2013 a rok 2014.

Tešíme sa na stretnutie!

Stránky

Odoberať RSS - Krompachy