Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Košice

21.10.2020 - 24.10.2020
Kasárne/Kulturpark K13, Aupark, Mesto Košice

Miesto realizácie: Kasárne/Kulturpark K13, Aupark, Mesto Košice

Termín podujatia: 21.- 24. október 2020

 

Skutoční, o. z. (žiadateľ) budú na projekte spolupracovať s Unique One Events (UOE). Skutoční si na spoluprácu na Košice Fashion Week & Summit vybrali skúseného, overeného a erudovaného partnera so silným postavením medzi eventovými agentúrami v strednej Európe. UOE vytvára vďaka mnohoročným skúsenostiam projekty podľa svetových konceptov a úspešne ich prenáša do miestneho prostredia. UOE vytvára udalosti, ktoré sú prospešné pre regióny a taktiež majú i silný sociálny vplyv na miestne komunity. UOE bol priekopníkom podujatia Fashion Week v strednej Európe a pod hlavičkou Unique Fashion Week v Košiciach úspešne realizuje Košice Fashion Week od roku 2014. 

 

Dlhodobým poslaním spoločnosti je vzdelávanie a podpora mladých talentov v oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré sú kľúčom k lepšej budúcnosti. Podieľa sa na lepšej konkurencieschopnosti kreatívcov na globálnom trhu.

Spoločnosť Unique One Events a jej divízie bola založená v roku 2000 a má bohaté skúsenosti s medzinárodným kreatívnym priemyslom a širokú sieť medzinárodných kontaktov. UO zorganizoval od roku 2011 v rámci svých úspešných projektov Fashion Week v Prahe a Košiciach takmer 350 módnych prehliadok s celkovou návštevnosťou 250.000 a nespočet ďalších exkluzívnych podujatí pre významných klientov. UO je hlavným producentom módnych podujatí v strednej a východnej Európe a spolupracuje s významnými univerzitami, lektormi a ikonami módy.

 

O podujatí a jeho história

Košice Fashion Week naväzuje na úspešný Unique Fashion Week v Prahe. Má za sebou 6 ročnú históriu, čím potvrdzuje status mimoriadne úspešnej obchodnej udalosti v obore kreatívneho priemyslu. V roku 2020 prebehne 7. ročník a bude jedinečnou kombináciou zážitkov z exkluzívnych módnych prehliadok a inovácií v kreatívnych priemysloch. KFW&Summit 2019 vytvoril unikátny koncept podnikania v kreatívnych priemysloch v strednej a východnej Európe. Dáva priestor mladým módnym návrhárom z krajín V4 a to v rámci European Fashion Accelator, ktorý je už niekoľkým rokom podporený Vyšehradským fondom. 

 

Zámer a cieľ podujatia

Košice Fashion Week znamená úspešný módny projekt podľa svetového konceptu Fashion Week na Slovensku a má za sebou 6. ročník. Je stabilným projektom s podporou silných partnerov, ktorý každoročne prináša vlnu tvorivosti a pozitívnej energie. Spolu s mestom Košice a K13 sa im úspešne darí napĺňať ciele, s ktorými do spoločného projektu vstupovali. V rámci KFW prezentujú a rozvíjajú slovenských návrhárov a budujú lokálny kreatívny priemysel. KFW inšpiruje prezentáciou top zahraničnej módy a spoločne s Vyšehradským fondom podporuje mladé europské talenty v rámci jedinečného start-upu European Fashion Accelerator. Košice sa vďaka KFW zaradili medzi svetové metropole, v ktorých je týždeň módy významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou. 

 

Ciele a zámery Košice Fashion Week: 

vytvárať tvorivý dialóg medzinárodnej a domácej módnej scény, 

ponúkať profesionálnu platformu na prezentácie všetkých zúčastených strán (mesto Košice, partneri, návrhári, návštevníci, odborná verejnosť), 

dávať efektívny nástroj na podporu lokálnych remesiel a dielní, 

vytvárať stabilné prostredie na rozvoj kreatívneho biznisu na Slovensku, 

podporovať lokálnu ekonomiku a kreatívny cestovný ruch v regióne, 

poskytovať možnosti na nadviazanie obchodných kontaktov, 

zviditeľňovať mesto Košice, návrhárov, značky a partnerov projektu v médiách a na sociálnych sieťach, 

dlhodobo podporovať mladých dizajnérov a študentov stredných a vysokých škôl 

zviditelniť región na medzinárodnej úrovni.

 

Cieľová skupina

Cieľové skupiny sú jednak odborná verejnosť a kreatívci z oblastí ako napr. remeslá v kreatívnych priemysloch (krajčírstvo, brašnárstvo, šperkárstvo, potlač látok atď.), dizajn (produktový, módny, grafický), reklama a marketing, architektúra, video a fotografia, IT a vývojári, vydavateľská činnosť, vizuálne umenie, animácia a VFX (virtuálne efekty), návrhy, tvorba videohier atď. a taktiež i laická verejnosť - návštevníci, online diváci. 

Návštevnosť

Celková predpokladaná návštevnosť v r. 2020: 28.000 

 

Žiadateľ: Skutoční, o.z.

Celkové výdavky: 39 000 €

Schválená výška dotácie: 5 000 €

17.03.2020
areál Letiska Košice

Miesto realizácie: areál Letiska Košice

Termín podujatia: 5. - 6. september 2020

 

Občianske združenie Aeroklub Košice (žiadateľ) sa venuje športovému letectvu a parašutizmu. Aeroklub má sekcie, a to klub motorového lietania, klub bezmotorového lietania a klub paragánov. Ich riadenie zabezpečujú profesionáli s príslušným výcvikom a školeniami. Aeroklub zároveň zabezpečuje aj Letecký výcvik, predaj pohonných hmôt a údržbu lietadiel. 75 členov klubu venuje stovky hodín tréningom a vo výsledku sa zúčastňujú športových súťaží či leteckých dní, na ktorých predvádzajú lietadlá ako aj rôzne akrobatické kúsky doma i v zahraničí. Zároveň sú často účastníkmi rekonštrukcií 2. svetovej vojny po celom Slovensku, kde zobrazujú vzdušné boje pri oslobodzovaní našej krajiny. Aeroklub Košice bol už viackrát účastníkom najvýznamnejšieho leteckého sviatku – SIAF. 

 

Aeroklub Košice plánuje v roku 2020 pripraviť podujatie „Košické letecké dni“ už po štvrtýkrát. Dvakrát bolo toto podujatie organizované za pomoci dotácie Košického samosprávneho kraja. Podujatie sa teší veľkej obľube návštevníkov, ktorých počet každoročne narastá.

 

Účinkujúci a návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia – najmä Maďarska a Poľska. Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckych ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti aj dospelých návštevníkov. Na podujatí je zabezpečené občerstvenie vo forme stánkov, oddychové zóny, parkovisko, kyvadlová doprava a tiež zdravotná služba počas celého podujatia.

 

O podujatí a jeho história

Podujatie „Košické letecké dni“ bolo Aeroklubom-om Košice realizované už 3-krát. Dvakrát bolo toto podujatie organizované za pomoci dotácie Košického samosprávneho kraja. Prvý rok navštívilo podujatie cca 7 000 ľudí, druhý rok (2018) to bolo 12 500 ľudí a v roku 2019 to bolo viac ako 20 000 návštevníkov. Účinkujúci v hlavnom programe podujatia boli rôznej národnosti, taktiež návštevnícka účasť bola medzinárodná. Najviac zahraničných návštevníkov bolo z Maďarska a Poľska. Približne polovicu z návštevníkov tvorili rodiny s deťmi. Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckých ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti ale i dospelých návštevníkov. Na podujatí je zabezpečené občerstvenie vo forme stánkov, oddychové zóny, parkovisko, kyvadlová doprava pre verejnosť či zdravotná služba vykonávaná počas celého podujatia.

Zámer a cieľ podujatia

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podujatie s medzinárodným presahom a tým zabezpečiť podporu rozvoja cestovného ruchu a zážitkovej turistiky na území Košického samosprávneho kraja Podujatie ponúkne návštevníkom jedinečný zážitok akrobatických zručností pilotov a amatérskych aj profesionálnych letcov, prehliadkou lietadiel či možnosťou rozprávať sa so samotnými letcami. 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou plánovaného podujatie sú najmä rodiny s deťmi a leteckí a vojnoví nadšenci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

 

Návštevnosť

V roku 2020 je predpokladaný počet návštevníkov 25 000.

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

„Košické letecké dni“ sú jedným z najväčších podujatí svojho charakteru na Slovensku. V podobnom rozsahu sa najbližšie takéto podujatie koná na Sliači, v Banskobystrickom kraji. Návštevníci z Prešovského a Košického kraja a zahraniční návštevníci, najmä z Maďarska, Poľska a Ukrajiny tak majú bližšiu dostupnosť a lepšiu možnosť zúčastniť sa takéhoto typu medzinárodného leteckého podujatia. „Košické letecké dni“ sú dvojdňovým podujatím, čo znamená, že pre návštevníkov existuje flexibilná možnosť časového prispôsobenia sa návštevy podujatia. Účastníkmi kultúrneho programu podujatia budú aj zahraniční letci s čím je spojená aj predpokladaná medzinárodná návštevnosť tak, ako tomu bolo aj po minulé roky.

 

Žiadateľ: Aeroklub Košice, občianske združenie

Celkové výdavky: 55 555 €

Schválená výška dotácie: 50 000 €

08.10.2020 - 14.10.2020
Košice

Miesto realizácie: mesto Košice

Termín podujatia: 8. - 14. október 2020

Združenie F E M A N / Slovensko-Európska kultúrna spoločnosť (žiadateľ) bola založená v roku 2000 má sídlo v Košiciach a je nezávislým a neziskovým združením ľudí podporujúcich ľudové umenie, národné tradície, kultúrne dedičstvo, cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu európskych národov a národností. Združenie FEMAN od svojho vzniku v roku 2000 podporuje činnosť a spoluprácu kultúrnych združení na území mesta Košice, v náväznosti na ich medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Medzi základné ciele Združenia FEMAN patrí organizácia kultúrnych podujatí, medzinárodných festivalov, odborných seminárov, výstav, kongresov, prednášok, jazykových táborov, športových podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít, zameraných na kultúru národov a národností žijúcich na území mesta Košice, na území Slovenska a Európy.

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) organizuje, šíri a podporuje kultúrne aktivity, činnosti pre verejnosť a mládež na území Slovenska, v Ukrajine a iných častiach Európy. Podporuje činnosť a spoluprácu kultúrnych združení na území mesta Košice, v náväznosti na medzinárodnú a cezhraničnú kultúrnu spoluprácu a od roku 2010 sa aktívne venuje rozvoju cezhraničnej spolupráce, hlavne s Ukrajinou. Vyvíjajú činnosti zamerané na podporu kultúry a cestovného ruchu v meste Košice a Košickom samosprávnom kraji, v pohraničných oblastiach samosprávneho kraja, na území Slovenska ale hlavne s partnermi na Ukrajine a s partnermi v Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku, s cieľom prispieť k ich rozvoju, všestrannej podpore a vzdelanosti mladých ľudí, rozvoju ich aktivít v kultúrnej oblasti, spoločenskej, sociálnej, medzinárodnej a verejno–prospešnej činnosti.

Od roku 2015 je hlavným organizátorom jedinečného podujatia na Slovensku pod názvom "Dni UKRAJINY", ktoré svojím programom, dramaturgiou, aktérmi, umelcami a účastníkmi láka návštevníkov z celého okolia, pohraničných oblastí a predovšetkým láka návštevníkov a turistov hlavne z Ukrajiny.

 

O podujatí a jeho história

Podujatie Dni Ukrajiny sa organizuje v Košiciach od roku 2015 pravidelne. V roku 2020 sa organizuje jeho 6. ročník v poradí. Návštevnosť pravidelne každým rokom narastá. O podujatie je medzinárodný záujem a venuje sa mu mimoriadna pozornosť zo strany médií na slovenskej, tak aj na ukrajinskej strane, pre jeho jedinečnosť, pestrosť účinkujúcich súborov a dramaturgiu smerom k celkovej prezentácii Ukrajiny. Počet účinkujúcich každým rokom narastá; ak to bolo v roku 2015 - 150 účinkujúcich dnes ich majú 500 - 600, z toho 80% účinkujúcich tvoria ukrajinskí účastníci podujatia. V roku 2019 bolo napriek sviatkom "Veľkej noci na Ukraine" v Košiciach 450 účinkujúcich z Ukrajiny

Zámer a cieľ podujatia

Združenie FEMAN sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov. V roku 2020 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 6. ročník „Dní UKRAJINY 2020 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný medzinárodný cezhraničný projekt zameraný na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko predstavuje Ukrajina kľúčového partnera. Slovensko zase ponúka svojou polohou Ukrajine vstup na Európske trhy, zvláštne postavenie v tomto prípade má KSK a mesto  Košice, ktoré sú prakticky vďaka svoje strategickej polohe a infraštruktúre vstupnou bránou na Ukrajinu a do Európskej únie. Hlavný cieľ: 1)priniesť do Košíc aktuálne informácie "TOP" turistických destináciách na oboch stranách Slovensko - Ukrajinskej hranice 2)poukázať na význam spolupráce v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu - ktoré sú hnacím motorom rozvoja ekonomiky pohraničných miest a pohraničných obcí 3) vyzdvihnúť významné turistické destinácie ktoré sa nachádzajú v Košickom samosprávnom kraji a majú ekonomický potenciál rozvoja s možnosťou vytvárania nových pracovných miest v prepojení na vzdelávanie v danej oblasti 4)podpora vlakového spojenia Košice - Mukačevo a možnosti, potreby kraja pri riešení ponuky destinačných "balíčkov" na mieru pre ukrajinských turistov

 

Cieľová skupina

Medzi hlavné cieľové skupiny patria:

•         starostovia slovenských a ukrajinských pohraničných obcí,

•         primátori miest z pohraničných oblastí SK/UA,

•         zástupcovia samosprávnych orgánov,  

•         zástupcovia (študenti, profesori, rektori) presídlených univerzít z Krymu a Donbasu,

•         zástupcovia  Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR,

•         zástupcovia MV SR/sekcia verejnej správy,

•         zástupcovia Čopského pohraničného oddelenia / Ukrajina,

•         zástupcovia médií,

•         predstavitelia národnostných menšín a národnostných spolkov v Košiciach,

•         zástupcovia a kolektívy Zväzu  Rusínov - Ukrajincov SR,  

•         zástupcovia osvetových stredísk, centier  voľného času,

•         žiaci a študenti základných a stredných škôl,

•         študenti s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove,

•         obyvatelia mesta Košice, Košice-okolie, KSK a PSK, turisti a návštevníci mesta Košice.

 

Návštevnosť

8 000 - 20 000 návštevníkov za 10 dní podujatia a sprievodných podujatí

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Vzhľadom na hranice Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny je to jediné podujatie svojho druhu nielen v kraji, ale aj v rámci Slovenska, v čom spočíva jeho výnimočnosť, jedinečnosť a geografická poloha pre záujemcov zo širšieho regiónu. Podujatie zároveň "vysiela významný medzinárodný signál" smerom nielen k Ukrajine ale smerom k EU o záujme Slovenska a nášho regiónu a nutnosti podpory a možnosť rozvoja cezhraničnej spolupráce partnerských pohraničných obcí a miest. Podujatie taktiež jednoznačne podporuje ekonomicko – hospodársky rozvoj regiónu, rozvoj cestovného ruchu v kraji, najmä však poukazuje na kultúrne pamiatky kraja v slovensko - ukrajinskom pohraničí (drevené kostolíky, Bukovský prales, Morské oko, jazero Beňatina, vínne oblasti, Tokaj.    ) a zároveň prispieva k tvorbe nových pracovných príležitosti v odvetví cestovného ruchu. Všeobecne podporuje zahraničnú politiku SR, rozvoj vidieckeho a náboženského cestovného ruchu, poukázanie a na význam a úlohu OBSE - pracovať na stabilite, mieri a demokracii v Európe prostredníctvom politického dialógu, zdieľaných hodnôt a praktickou prácou, význam zahraničnej politiky, vojenských a ekologických aspektov, ekonomiky a dodržiavanie ľudských práv, spoločné marketingové aktivity na prezentáciu pamiatok v KSK na Ukrajine s ukrajinskými partnermi, vo významných veľkomestách Ukrajiny.

Podujatie sa bude prezentovať na významných podujatiach, organizovaných: 

Veľvyslanectvom SR v Kyjeve (oblasti v Ukrajine, ktoré spadajú do pôsobnosti) 

Generálnym  konzulátom SR v Užhorode

Honorárnymi konzulátmi SR v Charkove, Odese a Velikom Bereznom 

Asociáciou ukrajinských novinárov a žurnalistov v Kyjeve 

samostatnými "tlačovkami" pre média na  ukrajinskej i na slovenskej strane 

samostatnou interaktívnou kampaňou  v internetových médiách a na sociálnych sieťach v spolupráci s partnermi na Ukrajine / "Pozvánka" na návštevu podujatia do Košíc zo strany ukrajinských návštevníkov

 

Žiadateľ: Združenie FEMAN (slovensko-európska kultúrna spoločnosť)

Celkové výdavky: 45 800 €

Schválená výška dotácie: 5 000 €

25.09.2020 - 27.09.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice centrum

Termín podujatia: 25. - 27. september 2020

 

Biela noc, o.z. (žiadateľ) sa venuje organizovaniu najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc od roku 2010, ako aj iným výstavným projektom, výrobe a produkcii umeleckých diel, organizácii vzdelávacích workshopov a seminárov a rôznych multimediálnych umeleckých projektov. V roku 2020 sa podujmú zorganizovať už 11. ročník festivalu v Košiciach. 

 

O podujatí a jeho história

Biela noc vznikla vďaka projektu EHMK Košice 2013 v roku 2010 a od prvej chvíle sa stala nosným projektom mesta s rekordnou návštevnosťou. Od uplného začiatku bola pod vedením kurátorky Zuzany Pacákovej, ktorá tento koncept doniesla z Paríža a následne sa v r. 2012 osamostatnila a vytvorila OZ s rovnomenným názvom. Z dôvodu výrazného úbytku financií po skončení EHMK sa projekt rozšíril v r. 2015 do Bratislavy, kde získal stabilných partnerov zo súkromného sektora a posilnil svoju medzinárodnú pozíciu. Stal sa tak najväčším kultúrnym podujatím na Slovensku s priemernou ročnou návštevnosťou 260 000 ľudí.

 

Zámer a cieľ podujatia

BN má za cieľ demokratizáciu a popularizáciu súčasného umenia, redefiníciu verejného priestoru, dialóg domácej a zahraničnej scény, interdisciplinárnu spoluprácu, podporu vzniku nových diel, edukatívnu činnosť, rozvoj dobrovoľníctva cez pozíciu kultúrneho mediátora.

 

Cieľová skupina

Špecifikum Bielej noci je, že si našla svojich návštevníkov u širokej i odbornej verejnosti a stala sa najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku. Obľúbili si ju všetky vekové kategórie, od detí po tých najstarších.

 

Návštevnosť

Očakávaná návštevnosť v roku 2020 je 60 000 návštevníkov. BN návštevníkov edukuje, buduje ich vzťah k umeniu prostredníctvom zážitku, poukazuje na verejný priestor a architektonické dominanty mesta.

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Biela noc je prestížny parížsky koncept a Slovensko je jediná krajina vo V4, ktorá je súčasťou medzinárodného networku WHITE NIGHT EUROPE. Okrem účasti prestížnych zahraničných umelcov nás teší aj záujem zahraničných médií (napísali o nás The Gardien, BBC, Frame, Designboom, Flash Art International, Fubiz, Elle CZ a iné). Festival je preto atraktívny aj pre zahraničných turistov, ktorí nás každoročne navštevujú predovšetkým z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Českej repuliky. Rovnako pozorujú aj vysokú návštevnosť domácich turistov z východoslovenského regiónu. Zároveň sa snažia propagovať Slovensko a slovenské umenie v zahraničí, či už počas konferencií v rámci siete In Situ, alebo na iných festivaloch, ktorých sú súčasťou cez nimi vyprodukované diela.

 

Žiadateľ: Biela noc. o.z.

Celkové výdavky: 210 000

Schválená výška dotácie: 50 000

04.10.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice

Termín podujatia: 4. október 2020

 

Progress Promotion Košice, s r.o. (žiadateľ) je spoločnosťou špecializujúcou sa na tvorbu a realizáciu vlastných autorských projektov a organizáciu významných medzinárodných podujatí, ktoré sa jednorazovo alebo opakovane konajú na Slovensku, najmä však v regióne Košíc. Od svojho vzniku v roku 1993 sa spoločnosť významnou mierou podieľa na organizácii Medzinárodného maratónu mieru. Svojim rukopisom a aktivitami, v spolupráci s ostatnými zložkami, transformovala toto podujatie na najvýznamnejšie a najmasovejšie športovo spoločenské podujatie na Slovensko, patriace zároveň medzi najprestížnejšie v celej Európe. 

Spoločnosť má viac než 25 ročné skúsenosti s organizáciou športových či kultúrnych podujatí. Popri organizovaní Medzinárodného maratónu mieru sa Progress Promotion podielal na organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v rokoch 2011 a 2019, Svetovej motocyklovej olympiáde ISDE v roku 2015, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997, organizácii Majstrovstiev sveta v orientačnom behu juniorov v roku 2012 či Majstrovstiev sveta juniorov v kickboxe v roku 2012.

 

O podujatí a jeho história

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne druhým najstarším na svete. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník.

 

Zámer a cieľ podujatia

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník. Ciele projektu v oblasti propagácie mesta, regiónu a zvyšovania turizmu sú už roky napĺňané, o čom svedčí obsadenosť ubytovacích kapacít nielen v Košiciach, ale aj v širšom okolí. Spolu s tým je každoročne zaznamenaný rast dopytu po ďalších súvisiacich službách ako je doprava, stravovanie, návšteva múzeí a galérií a podobne. Cieľom projektu je tiež prezentácia regiónu v zahraničí, čo sa darí cez množstvo aktivít a kampaní na trhoch v Európe i mimo nej. Odozvou je škála účastníkov z viac než 60 krajín celého sveta. Medzinárodný maratón mieru je jediným projektom a podujatím v regióne východného Slovenska s priamym televíznym vysielaním na Jednotke RTVS.

Cieľom projektu pre rok 2020 bude udržanie a ďalší rast počtu účastníkov, vytvorenie pestrého programového rámca pre aktívnych športovcov i sprevádzajúce osoby ale tiež snaha o ďalšie posunutie podujatia smerom nahor z pohľadu relevantných svetových renkingov.

 

Cieľová skupina

Medzinárodný maratón mieru prináša, popri špičkových športových výkonoch ozdobených v minulosti štartom olympijských víťazov, svetových rekordérov a ďalších výnimočných športovcov svojej éry, i možnosť zapojenia a vyžitia pre viac ako 14 000 športovcov z celého sveta. Z tohto pohľadu ide aj o najmasovejšie športové podujatie na Slovensku vôbec.

 

Návštevnosť

Aktívny účastníci: 14.000+
Návštevníci sprievodných podujatí: 30.000+
Diváci v uliciach v deň maratónu: 80.000+
Diváci priameho prenosu na Jednotke RTVS: 450.000

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

MMM je najstarší európsky maratón a druhý najstarší na svete. V roku 2024 si pripíše na konto svoj 100. ročník. Jeho publicita už dávno prekročila hranice Slovenska, na štarte sa objavuje každoročne vyše 60 krajín a jeho prínos pre mesto a kraj je nespochybniteľný či už z ekonomického hľadiska alebo z pohľadu budovania dobrého imidžu mesta a kraja.

 

Žiadateľ: Progress Promotion Košice, s.r.o.

Celkové výdavky: 265 000 €

Schválená výška dotácie: 25 000

01.09.2020 - 30.11.2020
Mesto Košice

Miesto realizácie: Mesto Košice

Termín podujatia: jeseň 2020

 

Spoločnosť BLAZON s.r.o. (žiadateľ) má dlhoročné skúsenosti s organizovaním a prípravou rôznych druhov podujatí. Spoločnosť sa venuje dodávaniu a sprostredkovaniu služieb, marketingu, produkčnému zabezpečeniu eventov a produkcii videozáznamov.

BLAZON, s.r.o. ako dodávateľ a subdodávateľ služieb spolupracoval na podujatiach ako sú SNP 75 rokov 2019, Banská Bystrica, Biela Noc - Košice 2019, Orange - Majstrovstvá sveta v hokeji, Košice Fanzóna 2019, Samsung road show Košice 2019, Americká Ambasáda roadshow 2019. Od presídlenia ART FILM FESTu do Košíc (r. 2016), je BLAZON, s.r.o. kontinuálnym dodávateľom služieb, spolupracovníkom a partnerom festivalu. V náväznosti na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu sa subjekty ART FILM FEST s.r.o. a BLAZON s.r.o. dohodli na spoluorganizovaní Medzinárodného filmového festivalu ART FILM FEST 2020 na základe memoranda o partnerstve a vzájomnej spolupráci z dňa 13.11.2019. ART FILM FEST je najstarší a periodicky najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival v Slovenskej republike, ktorý sa každoročne koná v poslednej júnovej dekáde roka v Košiciach.

 

O podujatí a jeho história 

Art Film Fest sa koná od roku 1993 v Slovenskej republike. Najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskôr paralelne aj v Trenčíne. Je najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom bez prerušenia na území Slovenska. Prvý ročník navštívilo okolo 200 záujemcov. Prvé ročníky boli orientované iba na krátke filmy o umení. Od roku 1995 sa na festivale udeľuje ocenenie Actor´s Mission (Hercova misia), ktorú si dosiaľ prevzalo 65 zahraničných i domácich hercov, keďže je udeľovaná za výnimočný prínos vo filmovej hereckej profesii. V roku 2005 sa stal prezidentom festivalu Milan Lasica. Výrazným obratom z hľadiska zmeny umeleckého smerovania a dramaturgickej koncepcie sa stal rok 2009, kedy do pozície umeleckého riaditeľa bol nominovaný Peter Nagel. Výsledkom bol vzrastajúci záujem profesionálnej i laickej verejnosti, ktorý fakticky vyústil do prekvapujúceho, ale logického rozhodnutia – zmeniť miesto konania. Od roku 2016 sa ART FILM FEST koná v Košiciach, kde organizátori našli nielen všetky náležité podmienky pre fungovanie moderného filmového festivalu, ale aj záruku na ďalší rozvoj a progres veľkého kultúrno spoločenského podujatia. Rozhodnutie sa ukázalo ako veľmi správne, čoho jednoznačným potvrdením je narastajúca spontánna návštevnosť. Pre porovnanie: v roku 2016 prejavilo záujem o festival 19 305 divákov, v roku 2019 to bolo 23 391 divákov.

 

Zámer a cieľ podujatia

BLAZON s.r.o. ako spoluorganizátor projektu ART FILM FEST 2020 si za ciele primárne určil 

Podnecovať a prehlbovať záujem širokej verejnosti o komplexné filmové umenie (krátkometrážne i dlhometrážne snímky, hrané, dokumentárne, experimentálne i animované diela, filmy z najprestížnejších festivalov i z domáceho prostredia, ale aj z histórie).

Iniciovať industry platformu pre stretnutia slovenských i zahraničných filmových profesionálov.

Pred konaním festivalu zorganizovať v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou konferenciu na území Košického samosprávneho kraja, ktorá pomôže upriamiť pozornosť a záujem na rozvoj audiovizuálneho priestoru a zároveň podporí prezentáciu a propagáciu Košického samosprávneho kraja. 

Ponúkať priestor pre aktivity filmového vzdelávania a priamy kontakt medzi tvorcami a divákmi. 

Oceňovať kvalitu tvorivého umenia vybraných osobností slovenskej a svetovej kinematografie.

Domácim i zahraničným účastníkom priblížiť a propagovať zaujímavé a atraktívne miesta východoslovenského regiónu.

Postupne zvyšovať návštevnosť, ktorá je nielen objektívnym meradlom kvality festivalu, ale v priamej úmere logicky a prirodzene pôsobí a zvyšuje cestovný ruch vo východoslovenskom regióne.

Prostredníctvom početného zastúpenia printových, televíznych, rozhlasových aj on-line médií prinášať a rozširovať povedomie o dejisku festivalu a východoslovenskom priestore.

 

Cieľová skupina

ART FILM FEST je v maximálnej miere prístupný laickej, odbornej i mediálnej verejnosti, potencionálnym návštevníkom všetkých vekových kategórií. Akcentuje tradíciu, že sa dlhodobo orientuje a umožňuje prístup ku kvalitnej kinematografii predovšetkým trom početným skupinám – študentom, filmovým profesionálom a seniorom.

 

Návštevnosť 

23 000 - 25 000 návštevníkov

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer:

ART FILM FEST je jedinečným typom kultúrno-spoločenského podujatia nielen pre Košice a Košický kraj, ale z hľadiska významu aj pre celú Slovenskú republiku. Ide o najstarší, najvýznamnejší, najdiváckejší, periodicky najdlhšie organizovaný medzinárodný filmový festival na Slovensku. Je to jediná udalosť v danej sfére, ktorá trvá 9 plnohodnotných dní. Medzinárodný charakter vyplýva z priamej podstaty jeho určenia – obsahuje dve medzinárodné súťaže, viac ako tucet programových sekcií so zacielením na celý svet, dve medzinárodné poroty, množstvo zahraničných hostí, novinárov a návštevníkov a medzinárodný presah v stredoeurópskom audiovizuálnom kontexte. Reprezentanti a značka ART FILM FEST sú dlhodobo prítomné a zviditeľňované na desiatkach iných medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach. Je prirodzené, že od roku 2016 sa spolu s festivalom dostáva do medzinárodného povedomia nielen domovské mesto, ale celý východoslovenský región. Postupne si na ART FILM FEST zvykajú a zvyšujú svoju návštevnosť aj záujemcovia z blízkeho Maďarska, Poľska i Ukrajiny. Tento prirodzený trend chce festival naďalej rozvíjať a zintenzívňovať.

 

Žiadateľ: BLAZON, s.r.o.

Celkové výdavky: 72 530

Schválená výška dotácie: 25 000

V roku 2016 začalo O. z. Pre rozvoj Gombaseku spolu (žiadateľ) s O. z. Sine Metu postupne pracovať na modernizovaní turistického objektu - areál Gombaseckého kempingu a kláštora paulínov. Vlastnými silami zrekonštruovali drevené chaty, vyčistili celý objekt, podarilo sa im postaviť nový hygienický blok a nové drevené altánky, ktoré slúžia návštevníkom tohto areálu. Zbúrali budovu reštaurácie a začali s výstavbou nového objektu. Ich cieľom je, aby v roku 2020 reštauráciu znovu otvorili. V roku 2019 sa zamerali na ďalšie zveľaďovanie okolia kláštora, čím urobili destináciu Gombasek ešte príťažlivejšiu. 

O. z. Pre rozvoj Gombaseku je združením nadšencov, ktorí vykonávajú záujmovú činnosť prostredníctvom tohto združenia ako dobrovoľníci. O. z. organizuje a podieľa sa na organizácií kultúrnych a vedeckých aktivít pre revitalizáciu areálu Gombaseckého kempingu a kláštora paulínov.

 

Hlavným cieľom projektu

 

Cieľom tohto projektu je výstavba 765 m dlhej zipline dráhy s jednou zastávkou (275+490 m). Takáto atrakcia nemá páru v 120 km-ovom okruhu, pričom dĺžka jej dráhy zvyšuje jej jedinečnosť. Projektový zámer ideálne zapadá do portfólia činností združenia a hotové dielo môže v značnej miere prispieť k zvýšeniu atraktivity regiónu. Od realizácie projektu očakávajú rast atraktivity okolia, ktorý má prispieť k zvýšeniu počtu návštevníkov regiónu nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov (hlavne z Maďarska) a k rastu prenocovaní.

 

Opis výstupov projektu:

 

Predmetom projektu s názvom ‘’Zipline pozdĺž Gombaseku’’ je: 

 • vybudovanie lanovej dráhy (zipline-u) s celkovou dĺžkou 765 metrov (490 m + 275 m),

 • vybudovanie nástupného bodu dráhy, ktorý bude na kopci nad kempingom a konečného bodu pri ruinách stredovekého kláštora paulínov. 

Súčasťou cieľa je:

 • postavenie vyhliadky, 

 • novej administratívnej budovy, 

 • zvýšenie ubytovacej kapacity vytvorením nového ubytovacieho zariadenia, 

 • renovácia ruín pavlínskeho kláštora a rokokovej kúrie, 

 • zariadenie parku, 

 • vytváranie kultúrnych programov, 

 • oživenie zanedbaného pódia, 

 • zriadenie múzea v kúrií a podobne.

 

Žiadateľ: Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

Miesto: Gombasek

Celkové oprávnené výdavky: 245 000 €

Výška podpory:  200 000 €

Názov projektu - Náučný chodník Hornád – Milič

Základným cieľom žiadateľa - občianskeho združenia CEiTV, je podpora rozvoja vidieka prostredníctvom rozširovania a efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií - združenie realizuje predovšetkým projekty pre organizáciu destinačného manažmentu Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy.

 

Zámer Náučného chodníka Hornád - Milič vychádza z potreby revitalizácie a rozšírenia staršieho Náučného chodníka Horný Abov, ktorý na trase približne 20 km prezentuje tradičný abovský vidiek a spája turistické atrakcie medzi obcami Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš, Nižná a Vyšná Myšľa. 

 

Hlavným cieľom projektu

 

Zámerom projektu Náučný chodník Hornád - Milič je prepojenie najvýznamnejších turistických zaujímavostí a služieb v najjužnejšom subregióne Slanských vrchov a vytvorenie komplexného produktu na princípoch ekoturizmu. Dlhodobým cieľom je sformovanie niekoľkých ekoturistických subdestinácií v Regióne Slanské vrchy, kde bude možné spojiť výchovu a vzdelávanie s turistickým zážitkom a podporou miestnej ekonomiky.

 

Opis výstupov projektu:

Celková dĺžka chodníka je 61 km a je tvorený viacerými okruhmi, ktoré dávajú možnosť plánovať a kombinovať rôzne trasy podľa ročného obdobia, zdatnosti aj záujmu turistov. Na chodníku bude: 

 • osadených 6 drevených stojanov /v každej obci jeden/,

 • s maľovanými mapami destinácie veľkosti 150x100 cm a textovými informáciami oboznamujúcimi verejnosť predovšetkým s pravidlami ekoturistiky, 

 • 12 menších infotabúľ 100x75 cm s informáciami o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach a ich ochrane. 

 

Obsah a umiestnenie bude rešpektovať jestvujúce informačné tabule, aby nedochádzalo k zbytočnej duplicite. 

 

 • Okolo jazera Izra je plánované osadenie 6 parkových lavičiek.

 

Ekologický charakter projektu:

 

Dôležitým poslaním Náučného chodníka bude rozšíriť medzi miestnymi obyvateľmi aj návštevníkmi tieto základné pravidlá ekoturistiky: 

 1. Pred návštevou získajte čo najpodrobnejšie informácie o navštívenej lokalite, aby sa vaše očakávania nedostali do rozporu s realitou. 

 2. Z návštevy si odneste len fotografie alebo miestne výrobky. Prírodné a kultúrne pamiatky majú slúžiť aj ďalším generáciám. 

 3. Utrácajte peniaze v miestnych komunitách. Podpora miestnej ekonomiky je kľúčovou oblasťou ekoturistiky. 

 4. Chráňte prírodné zdroje, ktoré sú darom pre človeka. Ich zachovanie je predpokladom udržania zdravého životného prostredia. 

 5. Pohybujte sa čo najviac peši alebo na bicykli. Prinesie Vám to neopakovateľné zážitky a zlepšenie fyzickej kondície, umožní Vám to ideálnu prehliadku pamiatok a zníženie spotreby pohonných hmôt. 

 6. Pohybujte sa len po vymedzených trasách, aby ste nepoškodzovali rastliny a nenarúšali teritóriá živočíchov. 

 7. Zoznámte sa s miestnou kultúrou a rešpektujte miestne zvyky. Prehĺbi to Váš zážitok aj poznanie prostredia, ktoré ste navštívili.

 

Žiadateľ: CEiTV, o.z. 

Miesto: Katastre obcí Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Skároš a Slanská Huta

Celkové oprávnené výdavky: 22 000 €

Výška podpory: 17 027 €

Názov projektu - Canoe sharing

Cestovná kancelária John the B tour sa venuje incomingovému turizmu. Má bohaté skúsenosti v oblasti turizmu a vodáckych športov. Realizujú špecializované produkty CR ako jeep tour, biking, hiking, trail running...) ako aj klasické autobusové poznávacie pobyty. Venujú sa tiež vodnej turistike na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ročne cez ich CK splavuje, požičia si loď alebo sa zúčastní niektorého z kurzov viac ako 1200 ľudí.

 

V súčasnosti je dopyt po splavovaní väčší ako ponuka a možnosti CK John the B tour.

 

Hlavným cieľom projektu

 

Cieľom projektu Canoe sharing je zatraktívniť ponuku Košice Región o inovatívny prvok Smart turizmu /pravdepodobne prvý Canoe sharing v Európe/.

 • Pôjde zrejme o prvý canoe sharing na svete, ktorý bude obsahovať aj paddleboardy, sit-on-top kajaky. 

 • V mestskom prostredí doplní bikesharing, a scootersharing a bude bežať v existujúcej mestskej aplikácii. 

 • K staniciam s Canoe sharingom sa pridajú trekingové, horské bicykle a elektrobicykle, čím sharing posunú zároveň z mestskej mobility do roviny turizmu, aktívneho oddychu a rekreácie. 

 • Vybudujú medzinárodnú sieť staníc na Hornáde a iných miestach, ktorá umožní každému domácemu a zahraničnému turistovi kombinovať niekoľko rôznych aktivít s návštevou historických pamiatok, gastronómiou, turistikou.

 • Odľahčia životné prostredie.

 • Ponúknu širokej verejnosti inovatívne riešenie spoznávania okolia aktívnym pohybom.

 • Zvýšia konkurencieschopnosť regiónu a rozvoj inovácií pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

 

Opis výstupov projektu:

 

 • Počet samoobslužných systémov zdieľania lodí - 2 stanice /Družstevná pri Hornáde, Košice/. 

 • Počet kanoe - 4 

 • Počet kajakov a sit-on-top kajakov - 12 

 • Počet paddleboardov - 8

 

Ekologický charakter projektu:

Projekt samoobslužnej požičovne lodí minimalizuje potrebu transportu lodí, nezaťažuje tak životné prostredie rovnako ako klasické systémy požičiavania lodí. Do budúcna tiež počítajú s pripojením systému na požičiavanie bicyklov a iných eko prostriedkov, ktoré umožnia ekologickú dopravu záujemcov o splav, turistov či obyvateľov regiónu v okolí rieky.

 

Žiadateľ: Ľuboš Grajcár - John the B tour

Miesto: Rieka Hornád /Družstevná pri Hornáde, Košice - Anička/

Celkové oprávnené výdavky: 74 620 €

Výška podpory: 12 000 €

Názov projektu - Po vode za poznaním

Život obyvateľov obce Moravany bol v minulosti výrazne spätý s riekami, o čom svedčí aj erb obce – v červenom štíte na modrej zvlnenej hladine strieborný obrátený čln, v ňom vzadu sediaci strieborný muž v klobúku so zlatým, do vody vnoreným veslom. Ešte koncom 19. storočia rieka Ondava tiekla v bezprostrednej blízkosti obce a sútok Ondavy s Topľou bol pri terajšej miestnej časti obce Lučkovce. V súčasnosti rieka ponúka možnosti kúpania, splavovania, ale aj cykloturistiky, a to po ochranných hrádzach po obidvoch brehoch.

 

Hlavným cieľom projektu

 

Cieľom projektu je rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava spojenej so zhodnocovaním prírodného bohatstva dolného Zemplína s osobitným zreteľom na ekológiu, šport a relax. Vodná turistika bola zaradená k štyrom nosným formám cestovného ruchu, ktoré mali budovať a posilňovať obraz kraja. Táto forma turistiky pritom ponúka účastníkom bohaté zážitky nielen zo samotného splavovania, ale umožňuje im tiež spoznávať prírodu, pozorovať flóru a faunu pozdĺž celého splavovaného toku rieky. S narastajúcim záujmom o danú formu turistiky sa vytvoria predpoklady aj pre ekonomický rozvoj územia a možno očakávať zvýšený záujem o spoluprácu zo strany subjektov poskytujúcich služby.

 

Opis výstupov projektu:

 

Výstupom projektu bude turistický produkt – Po vode za poznaním. Produkt bude ponúkať tri varianty: 

 1. Krátky splav - poldenný 

 2. Stredný splav – celý deň  

 3. Dlhý splav – dva dni s prenocovaním pod stanom 

Splavovanie bude pod dohľadom odborného tímu, ktorý bude tvoriť:

 • Vodácky inštruktor – účastníkom poskytne vstupné inštrukcie o technike pádlovania/veslovania, o správaní sa na vode, o bezpečnosti.

 • Zdravotník – bude poskytovať zdravotnícke služby.

 • Biológ – bude poskytovať informácie o flóre a faune po celej dĺžke splavu 

 

Ekologický charakter projektu:

 

Projekt nezaťažuje životné prostredie. Bezmotorové člny nebudú rušiť živočíšstvo zdržiavajúce sa pozdĺž a v toku rieky. Odborný tím bude účastníkov viesť k citlivému prístupu k prírode, každé miesto vylodenia ostane po jeho opustení čisté, bez odpadkov.

 

Žiadateľ: Obec Moravany

Miesto: Moravany - Tokaj

Celkové oprávnené výdavky: 20 000 €

Výška podpory: 10 000 €

Stránky

Odoberať RSS - Košice