Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Dobšiná

Obec Slavošovce mnohí ani nepoznajú, no jej rodák je známy všetkým generáciám po celom Slovensku. P. E. Dobšinský, slovenský evanjelický kňaz, folklorista a slávny zberateľ ľudovej slovesnosti zanechal po sebe hlavne množstvo rozprávok, no jeho meno neostalo len v knihách. Len kúsok za obcou, uprostred hustého lesa, pri vstupe do tajomného tunela Homôlka sa ukrýva až čarovný areál, určený na relax a zábavu, ktorý je venovaný práve jemu a jeho tvorbe. 

Toto magické miesto plné výjavov z rozprávok bolo postavené vďaka odhodlaniu a chuti zamestnancov lesného družstva Slavošovce. Areál sa za posledné roky rozrástol o drevené sedačky, detské hojdačky a preliezky, altánky, ale aj pódium. 

 

 

Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita taktiež prispel na viacero objektov a aktivít spojených práve s týmto areálom. V roku 2012 bol podporený projekt “Vstupná úprava tunela pod Homôlkou”. Išlo o rekonštrukciu vstupného portálu vzácnej technickej pamiatky. Tunel pod Homôlkou alebo Slavošovský tunel je nedokončený 2400 metrov dlhý tunel na nedostavanej železničnej trati z Revúcej do Slavošoviec, na pomedzí okresov Revúca a Rožňava. V roku 2015 bolo z programu Terra Incognita podporené podujatie “Koncert v Tuneli pod Homôlkou” venovaný taktiež P. E. Dobšinskému. 

Posledná výrazná podpora zo strany Košického samosprávneho kraja prišla v roku 2016, keď v priestoroch areálu postavili samotnú rozprávkáreň - išlo o štvorsúsošie z výjavov rozprávok P. E. Dobšinského, ktorého dominantou je detský dračí kolotoč. Objekt obsahuje umelecký prístrešok a nové drevorezby, za ktorými stoja rezbári z lesného družstva Slavošovce. 

 

 

Projekt rozprávkareň prispel ku kompletizácii rekreačno-oddychového miesta a rozšíreniu možností trávenia voľného času pre detských aj dospelých návštevníkov areálu. Toto miesto je voľne prístupné pre kohokoľvek. Tvorcovia rozprávkárne upozorňujú a prosia všetkých, aby v areáli udržiavali poriadok a akýmkoľvek spôsobom neničili objekty. 
 

Pri návšteve obce Slavošovce si môžete pozrieť aj niekoľko ďalších dominánt, napr. pôvodný gotický kostol zo 14. storočia, barokovo rozšírený, ktorý je chrámom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania s pôvodnou vnútornou časťou kostola a zatiaľ neodkrytými freskami ruthenského obyvateľstva. Uprostred obce sa nachádza rodný dom samotného Pavla Emanuela Dobšinského – slovenského Homéra so zaujímavou a pútavou expozíciou z jeho života a života obce. Medzi významné historické objekty patrí aj pomník zakladateľky najstaršej papierne J. Gyúrkyovej na miestnom cintoríne a pomníky padlým v SNP a 2. svetovej vojne.

Dobšinná

Zima a Košický kraj vám nemusí na prvý pohľad evokovať zážitky na lyžiach, no skúsme sa na to pozrieť pozornejšie! Pri Dobšinskej ľadovej jaskyni je totiž obnovený starý areál bežeckého lyžovania s bohatou históriou, ktorý ocenia profesionálni aj rekreační bežkári.

Bežecké lyžovanie je opäť v kurze, a to bol aj dôvod, prečo sa mesto Dobšiná rozhodlo obnoviť zašlú slávu bežeckého areálu v blízkej obci Stratená, časť Dobšinská ľadová jaskyňa. Táto oblasť je aj vďaka pamiatke UNESCO najviac navštevovaná počas letnej sezóny, no nie vždy to tak bolo.

 

 

Dobšinské bežkárske trate majú svoju tradíciu. Rokmi tu vznikali schválené trate dobudované o premostenie, mostíky, štartový a cieľový areál, na ktorých mali možnosť štartovať v rámci majstrovstiev SR také hviezdy slovenského bežeckého lyžovanie ako Martin Bajčičák či Ivan Bátory. Prvé preteky sa tu konali ešte v období pred 2. svetovou vojnou a na prelome milénií bol areál dejiskom mnohých významných súťaží v bežeckom lyžovaní, ale aj biatlone. Posledné roky to žiaľ vyzeralo tak, akoby sa na tento areál a jeho možnosti zabudlo.

 

Mesto Dobšiná však využilo výzvu projektu Terra Incognita a od Košického samosprávneho kraja dostalo takmer 13 000 € na celkovú obnovu areálu. V rámci projektu sa vytvorila okruhová koncepcia štyroch lyžiarskych bežeckých tratí. To znamená, že v rámci hlavného najdlhšieho 4,5 kilometrového okruhu sú umiestnené ďalšie okruhy kratších vzdialeností (3,5; 2,8 a 2,4 kilometra). V priestore štartu/cieľa tratí je návštevníkom k dispozícií krytý altánok, ktorý bol rovnako vybudovaný s podporou KSK. Je určený na oddych či odloženie vecí. Na altánku je umiestnená informačná tabuľa s mapu tratí, takže sa nemusíte báť, že sa stratíte.

 

 

Pridanou hodnotou bežeckých tratí je ich lokalizácia v prekrásnej prírode národného parku Slovenský raj. Areál využíva prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec vedľa masívnemu vrchu Duča, v bezprostrednej blízkosti vstupu do Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Všetky trate sú pravidelne upravované a viditeľne značené. Areál bežeckého lyžovania v Stratenej je ideálnym miesto pre profesionálnych aj rekreačných športovcov, ktorí chcú zlepšiť svoje bežkárske schopnosti. Teraz už len treba dúfať, že si Perinbaba splní svoju prácu, čo najlepšie aj túto zimu.

 

Slovenský raj je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Najviac navštevovaný je v letnom období. Nachádza sa tu najvýznamnejšia ľadová jaskyňa na svete - Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 zapísaná na Zoznam svetového prírodného dedičstva UNESCO. V zimných mesiacoch je však jaskyňa zatvorená a počet návštevníkov je výrazne nižší. Jednou z možností, ako využiť potenciál tejto lokality, je rozvoj bežeckého lyžovania. Lyžiarske bežecké trate sa nachádzajú na území Košického kraja, v okrese Rožňava, v katastrálnom území obce Stratená, v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa a v krátkych úsekoch aj v katastrálnom území mesta Dobšiná. Bežecké trate využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec pod masívom vrchu Duča. Sú vedené po tzv. Samelovej lúke ústiacej do Samelovej dolky a po pasienkoch južne a juhozápadne od prírodnej rezervácie Ostrá skala (970 m).

V súčasnosti areál nie je využívaný. Dôvodom sú neudržiavané, nevyznačené a strojovo neupravované trate. Neexistujú ani potrebné doplnkové zariadenia areálu – altánok, premostenie malého potôčika. Výsledkom je stagnácia rozvoja cestovného ruchu lokality i širšieho regiónu v zimnom období. Tento rok sa má všetko zmeniť. Mesto Dobšiná si stanovilo cieľ vytvoriť s pomocou dotácie z programu Terra Incognita podmienky na oživenie areálu bežeckého lyžovania v obci Stratená (časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa), ktorý sa už dlhšiu dobu na tento účel nevyužíva. Pribudnúť majú vyznačené bežecké trate a doplnkové zariadenie areálu - altánok s možnosťou sedenia, odkladania vecí, voskovania lyží a oddychu.

Koncepcia štyroch bežeckých tratí bude okruhová, čo znamená, že vnútri jedného okruhu budú umiestnené ďalšie okruhy kratších tratí tak, že každá z nich využíva jeho určitú časť. Trate sú situované v otvorenom teréne po pasienkoch a lúkach juhovýchodne až juhozápadne pod Ostrou skalou. Pri vhodnom postavení na trati, môže návštevník z jedného miesta sledovať bežcov, čo prispieva k atraktívnosti tratí aj z diváckeho hľadiska. Rozšírenie ponuky cestovného ruchu v zimnej turistickej sezóne má zároveň pomôcť predĺžiť priemernú dobu pobytu návštevníka v kraji.

Výška dotácie: 12 662,71 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 406,97 eur

Prijímateľ: Obec Dobšiná
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Tkáčová, terezia.tkacova@dobsina.sk, 058/7941 154 

 

Slovenský raj je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Veľkú zásluhu na tom má Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Počas zimných mesiacov je však jaskyňa zatvorená a jej okolie ľudí láka menej. Jednou z možností ako využiť potenciál tejto lokality v zime je rozvoj bežeckého lyžovania. Lyžiarske bežecké trate sa nachádzajú v katastrálnom území obce Stratená, v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa a v krátkych úsekoch aj v katastrálnom území mesta Dobšiná. Bežecké trate využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec pod masívom vrchu Duča. Sú vedené po tzv. Samelovej lúke ústiacej do Samelovej dolky a po pasienkoch južne a juhozápadne od prírodnej rezervácie Ostrá skala (970 m). V súčasnosti sa však trate nevyužívajú a nikto ich neudržiava. Mesto Dobšiná sa preto rozhodlo, že ešte tento rok areál znova oživí.

Pre veľký záujem o júlovú jazdu Vlakom za UNESCOM (Leto v Raji) do Slovenského raja sa v sobotu 9. septembra 2017 zopakuje, pod názvom Telgártsky špeciál. Cieľom bude, podobne ako v lete, Dobšinská ľadová jaskyňa a technické pamiatky okolia Telgártu.

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza 114 km (1 h 40 min. autom) severozápadne od Košíc. Autobusom sa do jaskyne z Košíc priamo nedostanete. Je nutné prestúpiť v Dobšinej, Rožňave alebo Poprade. Cesta trvá okolo 3 h. Ak sa vyberiete do jaskyne vlakom, je nutné prestúpiť v Margecanoch a dĺžka cesty je okolo 2-2,5 h. Košice Región Turizmus vám ponúka jedinečnú príležitosť dostať sa do jaskyne priamo bez prestupovania a k tomu ešte nostalgickým vláčikom. Zo zastávky Dobšinská ľadová jaskyňa trvá výstup k jaskyni asi 30 min.

Dobšinská ľadová jaskyňa je jedinou jaskyňou na Slovensku, v ktorej sa ľad udrží celoročne, a jednou z prvých jaskýň v Európe s elektrickým osvetlením (1887). Jaskyňa je otvorená od 15. mája do 30. septembra. Vstupy sa menia v závislosti od počtu návštevníkov. Prehliadkový okruh trvá 30 min. Dospelá osoba zaplatí 8,00e, študenti a osoby nad 60 rokov 7,00e, deti vo veku 6-15 rokov a invalidi 4,00e. Oblasť je vynikajúcim východiskovým bodom pre turistiku v

južnej časti Slovenského raja. Ak sa plánujete zdržať v oblasti dlhšie, môžete si vybrať z viacerých ubytovacích zariadení, napr. Penzión Ľadová, Guest House Borovica alebo Hostinec Stará Krčma. Niektoré z uvedených ubytovacích zariadení ponúkajú aj stravovacie služby, príp. môžete vyskúšať Ranč pod Ostrou skalou v Stratenej.

Lokalita má aj širokú ponuku voľnočasových aktivít, ako jazdu na koni, koči, prenájom snežných skútrov počas zimnej sezóny, či štvorkoliek, člnkov alebo vodných bicyklov na Palcmanskej Maši počas letnej sezóny. Pre tých odvážnejších sa neďaleko ranča nachádza lanový park Tarzania.

 

Užitočné linky:

Jazda Vláčikom za UNESCO-m Telgártsky špeciál

Dobšinská ľadová jaskyňa na Správe slovenských jaskýň

Dobšinská ľadová jaskyňa na UNESCO na dosah

UNESCO na dosah

OOCR Slovenský raj a Spiš

Folklórny súbor Gemer je na scéne už pekných pár rôčkov. Konkrétne, začal písať už piatu desaťročnicu svojej existencie, pod ktorú sa podpisujú 35 čiperní tanečníci ale aj hudobníci a speváci z Dobšinej a okolia.

Súbor vznikol v roku 1975 pri Okresnom osvetovom stredisku v Rožňave, so sídlom v Dobšinej. Vedúcej taktovky sa ujali Dušan Tokarčík a Ján Krišťák starší, o choreografiu sa starali Ondrej Šimún a Ľudovít Šmelko.

 

 

Už od čias počiatkov sa súbor zameriava na hornogemerský folklór, no v jeho repertoári nájdu zastúpenie aj iné regióny – Spiš, Zemplín i Horehronie. Medzi tanečníkmi boli v súbore od začiatku chlapci a dievčatá z celej Slanskej doliny – z Rejdovej, Vlachova, Dobšinej, Vlachova či Gemerskej Polomy a podobné to bolo aj medzi spevákmi.

 

Za tie desiatky rokov sa v súbore premleli stovky účinkujúcich, mužská spevácka skupina v rámci FS Gemer vznikla v roku 1986 a o rok neskôr bola na svete aj ženská skupina. S rokom 1986 sa spája ešte jeden dôležitý míľnik – vznik detskej odrody – DFS Gemerčatá, ktorý založili manželia Husárovci. V detskom súbore sa vystriedalo približne 350 detí.

Viac sa o súbore môžete dozvedieť aj na ich oficiálnej stránke www.fsgemer.sk alebo na ich Facebookovom profile https://goo.gl/AizNyt.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Z Košíc je dostupných do 100 minút autom až 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. Jednou z pamiatok, ku ktorej je to rovných 100 minút, je najzápadnejšia pamiatka Košického kraja – Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskyňa je tiež jedinou jaskyňou na Slovensku, v ktorej sa ľad udrží celoročne, a jednou z prvých jaskýň v Európe s elektrickým osvetlením (1887). Poslednú júlovú sobotu (29. júla 2017) sa uskutoční v poradí už tretí výlet Vláčikom za UNESCO-m – Leto v raji, ktorému kraľuje práve táto UNESCO pamiatka. Lístky si môžete rezervovať TU.

dobsinska-lad-jaskyna_0.jpg

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza 114 km (1 h 40 min. autom) severozápadne od Košíc. Autobusom sa do jaskyne z Košíc priamo nedostanete. Je nutné prestúpiť v Dobšinej, Rožňave alebo Poprade. Cesta trvá okolo 3 h. Ak sa vyberiete do jaskyne vlakom, je nutné prestúpiť v Margecanoch a dĺžka cesty je okolo 2-2,5 h. Košice Región Turizmus vám ponúka jedinečnú príležitosť dostať sa do jaskyne priamo bez prestupovania a k tomu ešte nostalgickým vláčikom. Zo zastávky Dobšinská ľadová jaskyňa trvá výstup ku jaskyni asi 30 min. Jaskyňa je otvorená od 15. mája do 30. septembra. Vstupy sa menia v závislosti od počtu návštevníkov. Prehliadkový okruh trvá 30 min.

Dospelá osoba zaplatí 8,00e, študenti a osoby nad 60 rokov 7,00e, deti vo veku 6-15 rokov a invalidi 4,00e. Oblasť je vynikajúcim východiskovým bodom pre turistiku v južnej časti Slovenského raja. My vám odporúčame túru na Havraniu skalu a cez Občasný prameň návrat do Stratenej.

Ak sa plánujete zdržať v oblasti dlhšie, môžete si vybrať z viacerých ubytovacích zariadení, napr. Penzión Ľadová, Guest House Borovica alebo Hostinec Stará Krčma. Niektoré z uvedených ubytovacích zariadení ponúkajú aj stravovacie služby, príp. môžete vyskúšať Ranč pod Ostrou skalou v Stratenej. Lokalita má aj širokú ponuku voľnočasových aktivít, ako jazdu na koni, koči, prenájom snežných skútrov počas zimnej sezóny, či štvorkoliek, člnkov alebo vodných bicyklov na Palcmanskej Maši počas letnej sezóny. Pre tých odvážnejších sa neďaleko ranča nachádza lanový park Tarzania.

1271702_622028427836831_330912332_o.jpg

Preto využite príležitosť, rezervujte si jazdu nostalgickým vláčikom do Raja už dnes a objavte túto jedinečnú lokalitu!

 

Užitočné linky:

III. jazda Vláčikom za UNESCO-m Leto v raji

Dobšinská ľadová jaskyňa na Správe slovenských jaskýň

Dobšinská ľadová jaskyňa na UNESCO na dosah

UNESCO na dosah

OOCR Slovenský raj a Spiš

Projekty z dotačnej výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“

schválené na finančnú podporu

schvalene_projekty_top_vylety_2017.png

Detské ihrisko inšpirované Dobšinského rozprávkami pri Slavošovskom tuneli a využívajúce ich hlavné motívy v inštalovaných aktivitách. Na upravenom povrchu zo štrkodrvy bol umiestnený montovaný krov so 4 nohami, na ktorých sú vyrezané motívy z Dobšinského rozprávok. V strede je umiestnený kolotoč - drak s drevenými prvkami s nákresmi motívov rozprávok. Zároveň bol objekt doplnený drevenými sochami s výjavmi z rozprávok P.E. Dobšinského. Postupne sa bude rozširovať a pribudnú nové atrakcie.

04.02.2017
Dobšiná

Autoklub EHC Dobšinský kopec spoločne s Mestom Dobšiná pripravujú už v poradí pätnásty ročník podujatia Dobšinská zima.

Jediné rally podujatie, ktoré sa na Slovensku jazdí na pneumatikách s hrotmi oslavuje v tomto roku okrúhle jubileum.

Dobšinská zima 2017 odštartuje dňa 4. februára 2017 presne o 11:00 hodine, pričom pre všetkých účastníkov pripravil organizátor celkovo šesť rýchlostných skúšok. Súťaž bude merať takmer šesťdesiat kilometrov, pričom meraných úsekov je dohromady viac ako osemnásť kilometrov. Cieľ súťaže je plánovaný v ten istý deň približne o 15:00 hodine.

Stránky

Odoberať RSS - Dobšiná