Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vstupná úprava tunela pod Homôlkou

Východisková situácia
V rokoch 1. Slovenskej republiky vznikol zámer spojiť región s Banskou Bystricou vybudovaním železničného tunela zo Slavošoviec smerom na Kopráš - Revúca - Tisovec - Brezno - Banská Bystrica. S výstavbou sa začalo v r. 1941 a ukončený bol v r. 1944. V dôsledku novej povojnovej situácie neboli osadené koľajnice a tunel už nebol daný do prevádzky. Tunel sa zachoval vo veľmi dobrom technickom stave, až na vstup zo strany Slavošoviec, kde erovízne podmienky za 67 rokov zapríčinili zahltenie splavujúcim materiálom – zeminou pri ústi vo výške 4 m a dĺžke 70 m v pomerne ideálnom klesajúcom spáde. Tunel navštevuje mnoho domácich i zahraničných turistov, pretože je atrakciou, ktorých je na Slovensku málo. Ako vidno z fotodokumentácie, vchod do tunela nie je najbezpečnejší pre zvetrané okolie vstupu do tunela ako i nánosov, ktorý bráni turistom vzpriamený vstup do tunela. Problematických je 70 m, ostatných 1680 m tunela je bezpečných a veľmi zachovaných. Vstup do tunela je dočasne riešený nie najbezpečnejšími rebríkovými schodmi.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení prác budú pre širokú verejnosť, turistov umožnené návštevy, aby mohli obdivovať práce, ktoré sa vykonali pred 67 rokmi. Ide o veľmi pekné a zachované práce stavbárov, tunelárov, a ďalších odborníkov. V priestore okolo vstupu do tunela je pekná príroda, v blízkosti je vybudovaný altánok pre oddych, posedenie a schovanie sa pred prípadným zlým počasím. Naplavený materiál z tunela sa použije na úpravu príjazdovej cesty zo Slavošoviec k miestu tunela.

Spôsob realizácie projektu
V prvom rade je potrebné vyčistiť okolie tunela, hlavne nad jeho vstupom. Upraviť vodohospodárske pomery zriadením odrazníka povrchových vôd do prirodzeného potôčika do ľavej strany nad tunelom. Stabilizovať zvetrané kamenivo na ľavej strane pri vchode do tunela, aby neboli ohrození pracovníci, ktorí budú zabezpečovať práce, tak i následne turisti po ukončení prác. Ručnými výkopovými prácami odstrániť všetku zeminu zanesenú do tunela. Na vodorovnú a zvislú dopravu je možné použiť pásové dopravníky za pomoci diesel elektrickej centrály. Po zemných prácach zhotoviť nové dubové schodisko s minimálne jedným odpočívadlom. V závere prác je potrebné rozhodnúť, či zhotoviť schodisko podľa nového návrhu, alebo podľa terajšej trasy. Navrhnuté práce umožnia bezpečný vstup do tunela a jeho prechod na druhú stranu smerom na Kopráš. Je pravdepodobné, že sa v budúcnosti aktivity rozšíria, ale za predpodkladu dalšej investície.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Sprístupnenie atrakcie ešte širšej verejnosti, nakoľko celý projekt sa realizuje na lesnom pozemku v k. ú. Slavošovce, Lesného družstva Slavošovce. Tým sa zachová a bude udržiavaný tento tunel, následne sa umožnia ďalšie aktivity pre rozvoj cestovného ruchu.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 032,72 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí