Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

V Kováčovej vdýchnu živoť starému mlynu

Názov projektu - Vodný mlyn Kováčová

Vodný mlyn je v súkromnom vlastníctve, ktorého majiteľom je Gejza Lyócsa a je manželom žiadateľky. Tento mlyn sa spája s príbehom jeho rodiny a jeho starým otcom, ktorý bol posledným v rodinnej tradícii mlynárskeho remesla podávaným z generácie na generáciu. Po znárodnení v roku 1950 prišli Lyócsovci nielen o mlyn, ale aj o dom, ktorý bol jeho súčasťou, a v ktorom bývala rodina. Ich úsilie o vrátenie aspoň časti majetku trvalo viac než desaťročie, ale do svojho domova sa už nevrátili. Budova mlyna bola zatvorená a chátrala viac ako 50 rokov. Našťastie sa v ňom zachovali všetky pôvodné stroje. Najprv záchranu mlyna považovali za zachovanie ich rodinnej pamiatky po starých rodičoch. Až po čase prišlo rozhodnutie a nápad podeliť sa o zážitok z mlyna aj s inými. Od roku 2004 po súčasnosť boli v mlyne vykonané prevažne svojpomocné práce. Budova má 4 podlažia s pôvodným strojným zariadením. Mlynské koleso a jeho privádzací drevený žľab sa bohužiaľ nezachovali. Jedným zo zámerov je ich obnova. Súčasťou prehliadky je expozícia úžitkových predmetov a predmetov ľudovej tvorby ako napr. Hrnčiarske, keramické, prútené výrobky, výšivky a iné pochádzajúce z tejto oblasti Gemera

 

Hlavným cieľom projektu:

 

Zámerom tohto projektu je zachovať a priblížiť mlynárstvo a využívanie vodnej energie v minulosti, pôvodnú ľudovú tvorbu, a tak zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie. Prostredníctvom prehliadky Vodného mlyna v obci Kováčová sa návštevník nielen oboznámi s tradičným mlynárskym remeslom, ale aj uvidí, ako sa kedysi vyrábala múka pomocou pôvodného zachovaného zariadenia. Hlavným cieľom projektu je obnova vodného kolesa a jeho prívodného žľabu. Vodné koleso bude ukážkou toho, ako sa využívala vodná energia na pohon strojných zariadení mlyna a tiež dobrým náučným príkladom využitia obnoviteľného zdroja – vodnej energie, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Ďalším cieľom je vyrobenie a osadenie informačných tabúľ pred obcou Kováčová a v obci Zádiel, ktoré majú informovať a nasmerovať návštevníkov k danej lokalite a vytvorenie web stránky na propagovanie vodného mlyna. V neposlednom rade tento projekt je zameraný aj na organizáciu školských exkurzií za účelom rozšírenia vedomostí mladej generácie v oblasti tradičných remesiel.

 

Opis výstupov projektu:

 

Hlavným výstupom projektu budú:

  • prehliadky Vodného mlyna, ktorý bude výnimočným zážitkom pre návštevníkov.

  • Inštalácia hnacích remeňov, vodného kolesa a prívodného žľabu na koleso - tým sa skompletizuje technologická časť vodného mlyna a docieli sa celistvosť procesu tradičného mletia múky.

  • Odborný výklad o mlyne a výrobe múky a sprevádzanie bude zabezpečené v jazykoch slovenčina, maďarčina a angličtina. 

  • Informačné tabule Vodného mlyna Kováčová budú osadené pred obcou Kováčová a v obci Zádiel. 

  • Web stránka bude slúžiť na informovanie a propagovanie vodného mlyna.

 

Ekologický charakter projektu:

 

Prehliadkou mlyna a obnovou vodného kolesa nedochádza k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. S odpadmi, ktoré pri realizácii projektu vzniknú, bude naložené podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.

 

Žiadateľ: Mgr. Henrieta Lyócsová

Miesto: Kováčová 60, 049 42, okres Rožňava

Celkové oprávnené výdavky: 21 900 €

Výška podpory: 19 700 €

Príloha:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.