Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Vlachovo

Keď v roku 2005 získalo Vlachovo titul Dedina roka, akoby sa tým zavŕšilo dlhé obdobie usilovného opravovania, rekonštrukcií, ale aj budovania obce.
Vlachovo nepatrí k najstarším osídleným miestam v našom kraji, veď prvá písomná zmienka pochádza až z r.1427. Jeho založenie majú na svedomí baníci, ktorí pri hľadaní ložísk rudy postupovali proti prúdu Slanej. Boli to vlastne nemeckí kolonizátori, ktorí na základe valašského práva mohli v tomto kraji hľadať a ťažiť,ale aj zakladať sídla či opravovať a znovuoživovať opustené osady. Takto nejako vzniklo aj Vlachovo pravdepodobne už koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia.

V 15. storočí sa popri baníctve začalo rozširovať aj hutníctvo, z tohto obdobia už máme zmienky aj o hámri. Obdobie tureckých nájazdov poznamenalo aj Vlachovo - v r. 1566 bolo spustošené a navyše obyvateľstvo muselo Turkom platiť dane. V 16. storočí došlo aj k zmene v konfesii, obyvateľstvo nemeckého pôvodu vo Vlachoveprijalo reformáciou rozširované evanjelické náboženstvo.Keď na začiatku 18. storočia zdecimovala obyvateľstvo Vlachova morová epidémia, rozhodli sa jeho majitelia Andrassyovci pozvať nových osadníkov, čím sa rýchlo vyrovnal počet obyvateľov z predchdzajúceho obdobia.Obdobie osvieteného spravovania obce však netrvalo dlho. V r. 1816 sa majiteľom Vlachova stal Karol III. Andrassy, ktorý zvýšil dane a poddanské povinnosti osadníkov, zhabal majetky poddaných, dokonca aj krčmy,mlyn a jatky, zriadil väznicu a zaviedol bezplatnú povinnú robotu v hámroch. Siahol aj na cirkevný majetok a nezastavil sa naozaj pred ničím. Dôsledkom jeho krutovlády boli sťažnosti a žiadosti Vlachovčanov, ale ajobyvateľov ďalších obcí, ktoré mu patrili, smerované palatínovi do Budína a na cisársky dvor do Viedne. Zlepšenie situácie neprinieslo ani zrušenie poddanstva v r. 1848. Ťažký život obyvateľov Vlachova dovŕšil v r. 1904 požiar, ktorý zničil takmer celú obec. Pred biedou sa mnohíľudia z Vlachova vysťahovali do Ameriky. Tí, čo zostali, ďalej živorili a museli odviesť svoju daň aj prvej svetovej vojne. Až po vzniku Československa sa situácia Vlachovčanov najmä vďaka svojpomoci začala lepšiť.

Pri návšteve Vlachova si môžete prezrieť viacero zaujímavých pamiatok:

  • Huta Karol - jedna z prvých vysokých pecí v Uhorsku na spracovanie železnej rudy
  • Evanjelický kostol pochádzajúci z 15. storočia pôvodne románska niekoľkokrát prestavovaná stavba
  • Kaštieľ Andrássyovcov z 2. pol. 18. storočia
  • Historický park s rybníkmi pri kaštieli z 2. pol. 18. stor.
  • Grófska ľadovňa – technická pamiatka z 2. pol. 18. stor.
  • Obecná radová zástavba zo začiatku 20. stor. – Letná ulica
  • Kamenný útes „Skavka“ s amfiteátrom a prameňom pitnej vody
  • Pamätník padlým občanom v 1. a 2. svetovej vojne
  • Kamenný obranný múr okolo kostola
  • Kamenné studne s drevenou nadstavbou na verejných priestranstvách obce
Telefón: 
058 788 32 70
Email: 
obec@vlachovo.eu
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí