Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Viničky

Spolu s ďalšími šiestimi dedinami sú Viničky súčasťou slovenskej Tokajskej oblasti.
Neoverená najstaršia zmienka o obci pochádza údajne už z roku 1029, hodnoverne je doložená z roku 1273. Obec a jej okolie boli lukratívnym majetkom viacerých šľachtických rodín.O starlobylosti obce svedčí aj súbor vínnych pivníc – v katastrálnom území obce Viničky sa nachádza súbor tokajských tufových pivníc vytesané stredoveké chodby z 12. -14. st. slúžili najprv na ochranu obyvateľstva pred nájazdmi vojakov Osmanskej ríše.. V 17. storočí, keď sa začalo so zakladaním Tokajských pivníc a s výrobou tokajského vína sa kamenné pivnice začali využívať na dozrievanie vína.

Zápisy z rokov 1772 a 1799 konštatujú, že ide o vinársku obec s mimoriadne dobrými podmienkami na pestovanie kvalitného viniča, takže sú tam rozsiahle vinice a vyrába sa kvalitné víno. V roku 1873 mali vinohrady rozlohu 94,4 hektárov.
V súčasnosti sa nachádzajú v katastri obce vinice na ploche približne 133 hektárov. Pôsobí tu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska. Katastrom Viničiek preteká rieka Bodrog.

Pamätihodnosti v obci:

  • kaplnka sv. Jozefa z konca 18. storočia,
  • podzemné tokajské pivnice,
  • most vedúci cez rieku z obce do Stredy nad Bodrogom je chránená technická pamiatka.

Pravidelné akcie pre verejnosť

  • 4. májový týždeň – Medzinárodná súťaž degustácie vín, ktorú usporadúva vinárska škola
  • 1. júnový týždeň – Tokajský festival – folklórne podujatie
  • 4. augustový týždeň – deň obce
  • 4. septembrový týždeň – Tokajské vinobranie – Deň otvorených tokajských viníc
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí