Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Viniansky hrad

Viniansky hrad postavili ako strážny hrad na ceste do Poľska. Spolu s Brekovským a Jasenovským hradom tvorili sústavu ochranných hradov. Prvá zmienka o Vinianskom hrade je známa z roku 1335, ale určite stál už skôr, pretože už v roku 1312 ho napadli a poškodili Omodejovci (v boji, ktorý vyvrcholil v bitke pri Rozhanovciach, kedy boli práve Omodejovci na hlavu porazení a zbavení moci).
Aj v 15. storočí, počas bojov medzi kráľom Matejom a poľským kráľom Kazimírom IV. bol hrad ťažko poškodený. V 16. storočí hrad opravili, ale už v roku 1594 ho znovu ťažko poškodili cisárske vojská. Napriek tomu, že ho vtedajší majitelia - Stáraiovci - opravili, už v polovici 17. storočia si dali postaviť kaštieľ v obci Vinné a hrad opustili. Počas likvidácie protihabsburských povstaní dal cisár na začiatku 18. storočia Viniansky hrad zbúrať. Odvtedy slúžil hrad viac ako zdroj stavebného materiálu pre obyvateľov dediny.

Hrad je od roku 2011 rekonštruovaný občianskym združením Zemplínsko-užská hradná cesta. Hradný areál je voľne prístupný, ak budete mať šťastie, stretnete dobrovoľníkov, ktorí vám vedia poskytnúť zaujímavý výklad o histórii a tajomstvách hradu a jeho pánov.

Z hradu je nádherný výhľad do širokého okolia

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 12 ľudí