Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Usilovné zvieratká

09.11.2011
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, 071 01 Michalovce

Podujatie je určené žiakom1-4 ročníkov základných škôl.
Zameriava sa predovšetkým na individuálnu a kolektívnu prácu s deťmi, na rozvíjanie čitateľských záujmov dieťaťa od najútlejšieho veku a na formovanie a upevňovanie čitateľských návykov.

Organizátor:
Zemplínska knižnica G. Zvonického Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Kontakt:
zkgz@zkgz.sk www.zkgz.sk
Kategórie:
Vstupná brána:
Forma:
  • čítanie
Žáner:
Cieľová skupina:
  • školáci 6-15 rokov
Príloha:
Otváracie hodiny:
Región navštívilo 0 ľudí