Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Náš tip!

24.06.2016 - 25.06.2016
Spišská Nová Ves

Nikto presne nevie, kedy boli zložené prvé veršované fígle, dnes známe pod názvom spišské klapancie. Pestrá zmes prekárania, láskavého humoru, radosti zo života a najmä schopnosť zasmiať sa na vlastných neduhoch, vytvorila z tohto literárneho fenoménu obľúbenú zábavu.
Možno aj na to mysleli organizátori Dní humoru na Spiši, keď sa rozhodli doplniť pestrú kyticu výnimočných podujatí o ďalšie.
Divadelné sály, ale aj voľné priestranstvá v strede mesta, poskytnú priestor bohatej ponuke jarmočných divadiel, kabaretov, hudobných produkcií, ale aj tvorivých dielní pre detičky i skôr narodených. To všetko bude popretkávané ľudovým humorom, zo studnice ktorého si budú môcť návštevníci načierať a piť plnými dúškami.
Príďte si 24. a 25. júna 2016 precvičiť bránicu, zabudnúť na nudu všedných dní a spoznať Spišskú Novú Ves ako najveselšie miesto na Slovensku.

Program Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja, ktorý vznikol na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt - rozvoja kultúrneho cestovného ruchu. Ide nielen o finančnú, ale aj marketingovú podporu projektov a podujatí v Košickom kraji. Žiaľ aktuálna situácia nám niektoré z našich plánov prekazila, no nevešajte hlavu! 

 

Vďaka výzve programu Terra Incognita bolo v roku 2020 podporených 7 Medzinárodných a 8 TOP podujatí v Košickom kraji. Ich realizácia bola naplánovaná od apríla až do októbra 2020. Kvôli aktuálnej situácii, ktorá panuje takmer na celom svete, sme spoločne s organizátormi museli prijať zodpovedné opatrenia, týkajúce sa predovšetkým nových termínov.

 

 

Väčšina podujatí, plánovaných na leto 2020 sa presunuli na jeseň 2020 alebo sa tieto ročníky organizátori rozhodli vynechať a energiu vynaloženú na ich plánovanie a organizovanie vložiť do nasledujúceho ročníka. 

 

 

(Nové) predbežné termíny podujatí: 

Vôňa agátu: 21. - 22. august 2020

Zemplín Veterán ralley - 10. - 13. september 2020

Margecianske fajnoty - 16. - 18. október 2020

Košické letecké dni - 5. - 6. september 2020

Biela Noc - 25. - 27. september 2020
MMM - 4. október 2020

Dni Ukrajiny - 8. - 14. október 2020

Košice fashion week & summit - 21. - 24. október 2020
Art film fest - koniec októbra 2020

The Race - druhá polovica augusta
 

 

Preložené podujatia na rok 2021

Jánske ohne nad Šíravou
Štítnické hradné hry
Spišských 333 EXTREME

Festival Živé sochy

XV. ročník Krásnohorské hradné hry

Veteránske majstrovstvá sveta v orientačnom behu - zatiaľ bez presunu na rok 2021 

 

Rovnako ako samotným organizátorom, aj nám je veľmi ľúto, že podujatia, na ktoré sa mnohí z vás pravidelne tešia, sa tento rok neuskutočnia. No veríme, že sa situácia okolo koronavírusu COVID-19, čo najskôr upokojí a my sa spoločne budeme opäť stretávať na TOPkách a veľkých medzinárodných podujatiach po celom Košickom kraji.

 

25.09.2020 - 27.09.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice centrum

Termín podujatia: 25. - 27. september 2020

 

Biela noc, o.z. (žiadateľ) sa venuje organizovaniu najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc od roku 2010, ako aj iným výstavným projektom, výrobe a produkcii umeleckých diel, organizácii vzdelávacích workshopov a seminárov a rôznych multimediálnych umeleckých projektov. V roku 2020 sa podujmú zorganizovať už 11. ročník festivalu v Košiciach. 

 

O podujatí a jeho história

Biela noc vznikla vďaka projektu EHMK Košice 2013 v roku 2010 a od prvej chvíle sa stala nosným projektom mesta s rekordnou návštevnosťou. Od uplného začiatku bola pod vedením kurátorky Zuzany Pacákovej, ktorá tento koncept doniesla z Paríža a následne sa v r. 2012 osamostatnila a vytvorila OZ s rovnomenným názvom. Z dôvodu výrazného úbytku financií po skončení EHMK sa projekt rozšíril v r. 2015 do Bratislavy, kde získal stabilných partnerov zo súkromného sektora a posilnil svoju medzinárodnú pozíciu. Stal sa tak najväčším kultúrnym podujatím na Slovensku s priemernou ročnou návštevnosťou 260 000 ľudí.

 

Zámer a cieľ podujatia

BN má za cieľ demokratizáciu a popularizáciu súčasného umenia, redefiníciu verejného priestoru, dialóg domácej a zahraničnej scény, interdisciplinárnu spoluprácu, podporu vzniku nových diel, edukatívnu činnosť, rozvoj dobrovoľníctva cez pozíciu kultúrneho mediátora.

 

Cieľová skupina

Špecifikum Bielej noci je, že si našla svojich návštevníkov u širokej i odbornej verejnosti a stala sa najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku. Obľúbili si ju všetky vekové kategórie, od detí po tých najstarších.

 

Návštevnosť

Očakávaná návštevnosť v roku 2020 je 60 000 návštevníkov. BN návštevníkov edukuje, buduje ich vzťah k umeniu prostredníctvom zážitku, poukazuje na verejný priestor a architektonické dominanty mesta.

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

Biela noc je prestížny parížsky koncept a Slovensko je jediná krajina vo V4, ktorá je súčasťou medzinárodného networku WHITE NIGHT EUROPE. Okrem účasti prestížnych zahraničných umelcov nás teší aj záujem zahraničných médií (napísali o nás The Gardien, BBC, Frame, Designboom, Flash Art International, Fubiz, Elle CZ a iné). Festival je preto atraktívny aj pre zahraničných turistov, ktorí nás každoročne navštevujú predovšetkým z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Českej repuliky. Rovnako pozorujú aj vysokú návštevnosť domácich turistov z východoslovenského regiónu. Zároveň sa snažia propagovať Slovensko a slovenské umenie v zahraničí, či už počas konferencií v rámci siete In Situ, alebo na iných festivaloch, ktorých sú súčasťou cez nimi vyprodukované diela.

 

Žiadateľ: Biela noc. o.z.

Celkové výdavky: 210 000

Schválená výška dotácie: 50 000

04.10.2020
Košice

Miesto realizácie: Košice

Termín podujatia: 4. október 2020

 

Progress Promotion Košice, s r.o. (žiadateľ) je spoločnosťou špecializujúcou sa na tvorbu a realizáciu vlastných autorských projektov a organizáciu významných medzinárodných podujatí, ktoré sa jednorazovo alebo opakovane konajú na Slovensku, najmä však v regióne Košíc. Od svojho vzniku v roku 1993 sa spoločnosť významnou mierou podieľa na organizácii Medzinárodného maratónu mieru. Svojim rukopisom a aktivitami, v spolupráci s ostatnými zložkami, transformovala toto podujatie na najvýznamnejšie a najmasovejšie športovo spoločenské podujatie na Slovensko, patriace zároveň medzi najprestížnejšie v celej Európe. 

Spoločnosť má viac než 25 ročné skúsenosti s organizáciou športových či kultúrnych podujatí. Popri organizovaní Medzinárodného maratónu mieru sa Progress Promotion podielal na organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v rokoch 2011 a 2019, Svetovej motocyklovej olympiáde ISDE v roku 2015, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997, organizácii Majstrovstiev sveta v orientačnom behu juniorov v roku 2012 či Majstrovstiev sveta juniorov v kickboxe v roku 2012.

 

O podujatí a jeho história

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne druhým najstarším na svete. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník.

 

Zámer a cieľ podujatia

Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším maratónom v Európe. V rámci Slovenska ide o najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2020 uskutoční už jeho 97. ročník. Ciele projektu v oblasti propagácie mesta, regiónu a zvyšovania turizmu sú už roky napĺňané, o čom svedčí obsadenosť ubytovacích kapacít nielen v Košiciach, ale aj v širšom okolí. Spolu s tým je každoročne zaznamenaný rast dopytu po ďalších súvisiacich službách ako je doprava, stravovanie, návšteva múzeí a galérií a podobne. Cieľom projektu je tiež prezentácia regiónu v zahraničí, čo sa darí cez množstvo aktivít a kampaní na trhoch v Európe i mimo nej. Odozvou je škála účastníkov z viac než 60 krajín celého sveta. Medzinárodný maratón mieru je jediným projektom a podujatím v regióne východného Slovenska s priamym televíznym vysielaním na Jednotke RTVS.

Cieľom projektu pre rok 2020 bude udržanie a ďalší rast počtu účastníkov, vytvorenie pestrého programového rámca pre aktívnych športovcov i sprevádzajúce osoby ale tiež snaha o ďalšie posunutie podujatia smerom nahor z pohľadu relevantných svetových renkingov.

 

Cieľová skupina

Medzinárodný maratón mieru prináša, popri špičkových športových výkonoch ozdobených v minulosti štartom olympijských víťazov, svetových rekordérov a ďalších výnimočných športovcov svojej éry, i možnosť zapojenia a vyžitia pre viac ako 14 000 športovcov z celého sveta. Z tohto pohľadu ide aj o najmasovejšie športové podujatie na Slovensku vôbec.

 

Návštevnosť

Aktívny účastníci: 14.000+
Návštevníci sprievodných podujatí: 30.000+
Diváci v uliciach v deň maratónu: 80.000+
Diváci priameho prenosu na Jednotke RTVS: 450.000

 

Jedinečnosť a medzinárodný rozmer

MMM je najstarší európsky maratón a druhý najstarší na svete. V roku 2024 si pripíše na konto svoj 100. ročník. Jeho publicita už dávno prekročila hranice Slovenska, na štarte sa objavuje každoročne vyše 60 krajín a jeho prínos pre mesto a kraj je nespochybniteľný či už z ekonomického hľadiska alebo z pohľadu budovania dobrého imidžu mesta a kraja.

 

Žiadateľ: Progress Promotion Košice, s.r.o.

Celkové výdavky: 265 000 €

Schválená výška dotácie: 25 000

Názov projektu - Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev

Kemping v Košiciach píše svoju históriu od roku 1988 a spoločnosť HEST CO spol. S.r.o. (žiadateľ) ho v dezolátnom stave prevzala do vlastníctva v roku 2017. Ich cieľom ho bolo zachovať a zveľadiť, aby mohol aj naďalej poskytovať ubytovacie služby pre špecifické skupiny turistov – karavanistov, auto-turistov, kemperov so stanmi a ďalších návštevníkov s možnosťou ubytovania v mobilných domoch a chatách. Od roku 2017 postupne kemping rekonštruujú odstraňovaním starých chatiek a výstavbou a kompletnou rekonštrukciou pôvodných chatiek v kombinácii s kúpou a inštaláciou nových mobilných domov. Poskytujú tak priestor pre kratšie i dlhšie pobyty s možnosťou spoznávať široké okolie Košíc. 

 

Zámery a ciele projektu:

 

Hlavným cieľom projektu je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb a infraštruktúry na úrovni európskych štandardov v jedinom košickom kempe.

Hlavný cieľ naplnia prostredníctvom čiastkových cieľov:

1.      Zvýšiť počet návštevníkov v kraji a tým i zvýšiť priemernú dobu pobytu s možnosťou návštevy viacerých historických a prírodných bodov záujmu v okolí. 

2.     Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ekológiu. 

3.     Podporiť vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora. 

4.     Znížiť negatívne dopady na zmeny klímy.

Čiastkové ciele plánujú dosiahnuť realizáciou a prepojením nasledujúcich aktivít v našom kempe: V oblasti ekologickej prezentácie kempu plánujú výsadbu stromov v areáli a vytvorenie bylinkovej a zeleninovej záhrady v spolupráci s miestnym záhradníctvom. Informačné tabule budú obsahovať základné informácie o rastlinách, ale aj tipy a rady pri ich využívaní. Inštalovanie odkvapových rúr a zachytávacích nádrží na dažďovú vodu patrí medzi ich priority v environmentálnej oblasti. Oddychové zóny v areáli kempu sú naplánované v podobe drevených altánkov s vybavením krbu, lavíc a stolov. V spolupráci s miestnymi ornitológmi vypracujú atraktívne viacjazyčné info-tabule a zakúpením ďalekohľadov umožnia hosťom pozorovanie vtáctva. Podporu športových aktivít podnietia zakúpením exteriérových fitnes prvkov a deťom ihrisko s drevenými prvkami.

 

Opis výstupov projektu:

 

  • bylinková a zeleninová záhradka,

  • tabuľa s voňavým bylinkovým príbehom,

  • výstavba stromov v areáli,

  • drevený altánok s lavicami, stolmi a krbom,

  • externé fitness prvky,

  • ekologická nádoba na dadovú vodu s odkvapovou rúrou, 

  • organizovanie interaktívnych podujatí so zapojením miestnych aktérov,

  • ďalekohľady na pozorovanie vtáctva

 

Ekologický charakter projektu:

 

Projekt “Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev” nezaťaží životné prostredie, ale naopak, jednotlivé jeho časti prispejú k environmentálnemu posilneniu okolia. Ohľaduplné ku prírode bude najmä vysadenie stromov, založenie bylinkovej a zeleninovej záhrady so vzdelávacími prvkami s cieľom umocniť v návštevníkoch náklonnosť k prírode. Využitie dažďovej vody zachytením do nádob má silný ekologický aspekt. Exteriérové fitnes prvky a detské ihrisko nezaťažia životné prostredie, ale poskytnú priestor na relax, šport, zábavu. Drevené altánky s príslušenstvom a krbmi budú naprojektované v súlade so životným prostredím a osadenie smetných košov bude prípravou pre zabránenie znečistenia okolitej prírody. Pozorovanie vtákov v búdkach, kŕmidlách i na okolitých stromoch, podporí v spolupráci s ornitológmi a tabuľami s informáciami o výskyte vtákov v okolí, ochranárske sklony v návštevníkoch a hosťoch kempingu.

 

Žiadateľ: HEST CO spol. s.r.o.

Miesto: Kemp Košice

Celkové oprávnené výdavky: 21 780 €

Výška podpory: 10 000 €

 

Viete, čo majú spoločné Pavol Jozef Šafárik, Jur Hronec a Pavol Emanuel Dobšinský? Okrem toho, že sú to významné osobnosti našej histórie majú rovnaké rodisko - Gemer. Mnohí ani netušia, odkiaľ tieto osobnosti pochádzajú, a kde strávili detstvo či objavili svoj talent. No teraz sú tieto informácie viac ako dostupné. 

V roku 2016 sa do mechanizmov podpory programu Terra Incognita zapojila obec Gočovo s cieľom prepojiť ich rodáka s ďalšími dvoma, ktorí pochádzali zo susedných obcí. Dnes sa už môže ktokoľvek prejsť, alebo na bicykli previezť, náučným chodníkom v dĺžke 5 kilometrov a dostať sa tak k pamätnej izbe Jura Hronca v jeho rodnom dome v Gočove, k pamätnému domu Pavla Jozefa Šafárika v jeho rodisku v obci Kobeliarovo a napokon k pamätnej izbe v rodnom dome Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach. 

 

 

Rodný dom slávneho zberateľa rozprávok nájdete uprostred obce Slavošovce. Na nenápadný domček upozorňuje len tabuľa. V jeho útrobách sa však ukrývajú zaujímavé poklady spojené s jeho detstvom a tvorbou. Samotné príbehy a detaily z nich sú zobrané v izbách, kde kedysi žil človek, ktorého rozprávky poznajú celé generácie. Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského si môžete obzrieť aj z vnútornej strany. Jeho prehliadku si dohodnete na tel. čísle +421 58 799 92 81. Slavošovce si svojho rodáka veľmi vážia a v jeho mene vybudovali na okraji lesa rozprávkáreň.

Ďalším známym Gemerčanom je významný matematik Jur Hronec. Jeho rodný dom nájdete veľmi ľahko. Jeho výrazná modrá farba zaujme každého. Spoznajte aj vy miesto, kde sa narodil obrovský matematický talent, ktorý založil niekoľko vysokých škôl. Prehliadku rodného domu Jura Hronca si viete dohodnúť telefonicky na čísle +421 58 788 32 80.

 

 

Vašu cestu ukončí stretnutie s Pavlom Jozefom Šafárikom, alebo skôr len s jeho rodným domom v Kobeliarove. Kopce Slovenského rudohoria ukrývajú túto malú obec, kde si bez mobilného signálu môžete užiť ozajstný pokoj a “offline svet”. Dom bývalej fary bol tiež rodným domom tohto velikána. Dnes tu objavíte expozíciu prezentujúcu rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostredie, študentské roky, účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe, kde vrcholí jeho vedecká činnosť. Sú tu prezentované dokumenty o jeho živote, ukážky jeho rukopisov a knižné vydania jeho bohatej básnickej tvorby a vedeckej činnosti. Prehliadku si môžete dohodnúť na tel. čísle +421 58 795 12 43. 

Chodníkom medzi obcami vás prevedie nielen nové značenie, ale aj šesť informačných tabúľ. O celom projekte, chodníku a pamätných izbách sa dozviete aj z bulletinov. Celý projekt zrealizovali vďaka podpore 6.000 eur, vyrobili bulletiny a informačné tabule, ktoré sa následne dostali do škôl, informačných centier v regióne a v elektronickej podobe aj na internet. S rodákmi z Gemera sa môžu zoznámiť aj zahraniční návštevníci, pre ktorých je celý bulletin prispôsobený a preložený do nemčiny a angličtiny.

 

Slobodné kráľovské banské mesto Gelnica je známe svojou bohatou históriou. So svojskými prírodnými krásami a kultúrno-historickými pamiatkami, ktoré pripomínajú epochu rozkvetu tohto mesta, si i napriek modernej štvrti zachovalo starobylý ráz. Gelnicu poznáme predovšetkým vďaka bohatstvu, ktoré ukrývala v podzemí. Priamo v meste a jeho okolí sa ťažilo striebro, meď, zlato, ortuť, olovo, ale aj železná ruda. 

A práve tieto nerasty boli dôvodom na to, aby v Gelnici vybudovali expozíciu miestneho Banského múzea, v tesnej blízkosti štôlne Jozef. Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja, v rámci programu Terra Incognita, došlo od roku 2016 k sprístupneniu 300 metrov banskej štôlne Jozef, v roku 2018 oživili unikátny banský stroj - pochwerk a v roku 2019 vedľa neho pribudla tavná pec. 

 

Tavná pec na meď z oblasti Smolníka a Hnileckej doliny zo začiatku 18. storočia je naozajstný historický poklad, ktorý je už súčasťou tohto zaujímavého skanzenu. Ide o unikátny typ pece, ktorého originál sa nikde nezanechal a doteraz nikto jeho repliku, a to v žiadnej podobe, nevytvoril. V spolupráci s banským spolkom sa vďaka nákresom publikovaným v roku 1738 podarilo postaviť zmenšeninu pece v mierke 1:2. Túto murovanú tavnú pec poháňanú vodným kolesom s plošným základom a výškou 2,5 metra nájdete spoločne s pochwerkom v pripravovanom banskom skanzene, ktorý chcú jeho tvorcovia v najbližších rokoch doplniť o ďalšie stroje a budovy. 

 

 

Zámerom postaviť tavnú pec je príležitostne predviesť verejnosti jej fungovanie. Banský skanzen v Gelnici môže vďaka týmto dvom, vodou poháňaným banským strojov vierohodne prezentovať prvotné úkony pri získavaní suroviny na výrobu medi. O prezentáciu strojov je stále väčší záujem zo strany širokej verejnosti, škôl či odborných krúžkov.

Košický samosprávny kraj podporil tento zaujímavý projekt sumou 11.000 eur a pomáha tak zviditeľniť banskú prácu, región, ale aj technické pamiatky, ktoré sa v modernej dobe už nevyužívajú.  

Obec Slavošovce mnohí ani nepoznajú, no jej rodák je známy všetkým generáciám po celom Slovensku. P. E. Dobšinský, slovenský evanjelický kňaz, folklorista a slávny zberateľ ľudovej slovesnosti zanechal po sebe hlavne množstvo rozprávok, no jeho meno neostalo len v knihách. Len kúsok za obcou, uprostred hustého lesa, pri vstupe do tajomného tunela Homôlka sa ukrýva až čarovný areál, určený na relax a zábavu, ktorý je venovaný práve jemu a jeho tvorbe. 

Toto magické miesto plné výjavov z rozprávok bolo postavené vďaka odhodlaniu a chuti zamestnancov lesného družstva Slavošovce. Areál sa za posledné roky rozrástol o drevené sedačky, detské hojdačky a preliezky, altánky, ale aj pódium. 

 

 

Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita taktiež prispel na viacero objektov a aktivít spojených práve s týmto areálom. V roku 2012 bol podporený projekt “Vstupná úprava tunela pod Homôlkou”. Išlo o rekonštrukciu vstupného portálu vzácnej technickej pamiatky. Tunel pod Homôlkou alebo Slavošovský tunel je nedokončený 2400 metrov dlhý tunel na nedostavanej železničnej trati z Revúcej do Slavošoviec, na pomedzí okresov Revúca a Rožňava. V roku 2015 bolo z programu Terra Incognita podporené podujatie “Koncert v Tuneli pod Homôlkou” venovaný taktiež P. E. Dobšinskému. 

Posledná výrazná podpora zo strany Košického samosprávneho kraja prišla v roku 2016, keď v priestoroch areálu postavili samotnú rozprávkáreň - išlo o štvorsúsošie z výjavov rozprávok P. E. Dobšinského, ktorého dominantou je detský dračí kolotoč. Objekt obsahuje umelecký prístrešok a nové drevorezby, za ktorými stoja rezbári z lesného družstva Slavošovce. 

 

 

Projekt rozprávkareň prispel ku kompletizácii rekreačno-oddychového miesta a rozšíreniu možností trávenia voľného času pre detských aj dospelých návštevníkov areálu. Toto miesto je voľne prístupné pre kohokoľvek. Tvorcovia rozprávkárne upozorňujú a prosia všetkých, aby v areáli udržiavali poriadok a akýmkoľvek spôsobom neničili objekty. 
 

Pri návšteve obce Slavošovce si môžete pozrieť aj niekoľko ďalších dominánt, napr. pôvodný gotický kostol zo 14. storočia, barokovo rozšírený, ktorý je chrámom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania s pôvodnou vnútornou časťou kostola a zatiaľ neodkrytými freskami ruthenského obyvateľstva. Uprostred obce sa nachádza rodný dom samotného Pavla Emanuela Dobšinského – slovenského Homéra so zaujímavou a pútavou expozíciou z jeho života a života obce. Medzi významné historické objekty patrí aj pomník zakladateľky najstaršej papierne J. Gyúrkyovej na miestnom cintoríne a pomníky padlým v SNP a 2. svetovej vojne.

Východné Slovensko pochopilo, že ľudia sa chcú zabávať, spoznávať a ochutnávať. Za TOP podujatiami Košického kraja prichádzali ľudia z celého Slovenska, ale aj zahraničia.

Košický samosprávny kraj podporuje každoročne cez program Terra Incognita viacero nápadov zameraných na zvýšenie atraktivity cestovného ruchu v regióne. V roku 2019 sa na tento zoznam dostalo aj 8 TOP podujatí v Košickom kraji, ktoré svoje publikum oslovilo nielen témou, ale aj programom. Každé jedno podujatie bolo jedinečné a z pohľadu návštevnosti až o 50% úspešnejšie. 

 

 

Medzi podporené TOP podujatia patrilo spoznávanie vína od vinárskych rodov v obci Malý Horeš Vôňa agátu, zážitkový deň na Vinnom venovaný tradíciám spojenými s mágiou Jánskej noci Jánske ohne nad Šíravou, unikátna exhibícia v Spišskej Novej Vsi Festival Živé sochy, stretnutie majiteľov historických vozidiel na Dolnom Zemplíne Veterán Rallye, podujatie približujúce históriu v Krásnohorskom Podhradí Krásnohorské hradné hry, prezentácia furmanského remesla v Sobraneckých kúpeľoch Furmanské preteky, cyklistické a bežecké preteky uprostred vinohradov Tour de Tokaj v Malej Tŕni a najväčší gurmánsky festival na východnom Slovensku Margecianske fajnoty. 

 

 

Osmička podujatí získala od kraja finančnú podporu v hodnote 45 000 € a ďalších približne 35 000 € vo forme marketingu, za ktorým stála krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Záujem o tieto akcie sa prejavil na ich návštevnosti. Spolu 99 300 návštevníkov - malých aj veľkých, starých aj mladých, si vychutnalo atmosféru na podujatiach, ktoré svojej povesti nezostali nič dlžné. Všetky TOPky zaznamenali nárast, a to či už išlo o množstvo divákov alebo priamo účastníkov. Ľudia z rôznych kútov Slovenska prichádzali na východ, aby spoznali históriu a tradície regiónu, ochutnalo netradičné kulinárske špeciality alebo si zašportovali na netradičnom mieste. 

 

Leto 2019 bolo bohaté nielen na skvelé výlety a podujatia, ale aj nové atrakcie, ktoré pribudli v Košickom kraji. Jednou z týchto noviniek je aj Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok. Kde a kvôli čomu sa tieto rozprávkové bytosti zjavili, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Okolie priehrady Ružín je vyhľadávané predovšetkým počas letných mesiacov. Táto lokalita ponúka veľa možností na trávenie voľného času: kúpanie, člnkovanie, rybolov, turistika…, ale aj spoznávanie rôznych prírodných a technických pokladov. Dôležitým miestom v tejto lokalite ja starý Margeciansky tunel, ktorý je najdlhším jednokoľajovým železničným tunelom na Slovensku. Dnes už svojmu účelu síce neslúži, no záujem zo strany verejnosti o túto pamiatku je stále veľký. 

 

 

V roku 2018 bol v rámci projektu Terra Incognita podporený a následne zrealizovaný projekt Margeciansky tunel, otvorená galéria - osvetlenie a vyčistenie technickej pamiatky. Obec sa rozhodla tento projekt oprášiť a nadviazať naň novými aktivitami. V rámci výzvy Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita mali záujem podporiť kreatívny cestovný ruch, a to tak, že cestu z Margecian k Margecianskemu tunelu “skrášlia” a vytvoria skupinu drevených svetlonosov, ktorí budú “prinášať” svetlo až k tunelu. Vďaka dotácii 12-tisíc eur sa im tento zámer podaril a počas Margecianskych fajnôt (TOP podujatie 2019) ich slávnostne odhalili.

 

 

Štyri sochy svetlonosov majú svoje mená, príbehy a svetielko “lampáš”, na ktorom je fotovoltaický panel. Okrem svetla nesú aj listinu s príbehom o výstavbe Ružínskej priehrady a Margecianskeho tunela. Ďalšie zaujímavé informácie o histórii obce Margecany, o zaniknutej dedine Roľová Huta, ale aj spomínaných technických pamiatkach sa dozviete z informačných tabúľ.  

Prechádzka po Ružínskej ceste Svetlonoškových rozprávok je možná celoročne.

 

Stránky

Odoberať RSS - Náš tip!