Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Tradične drevorezbárstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke - ukážková a výstavná dielňa

Ciele projektu
V rámci podpory ďalších aktivít na Gotickej ceste vytvoriť tradičnú ukážkovú a výstavnú drevorezbársku dielňu pri fungujúcom drevorezbárstve Štefana Ulmana v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
V mieste cieľovej návštevy Gotickej cesty a Krásnohorskej jaskyne vytvoriť špeciálne poznávacie miesto cestov. ruchu v regióne pre zviditeľnenie žijúcej tradície úžitkového duchovného vlastníctva v rámci spoznania diferencovaných kultúr krajín EU.

Východisková situácia
Miesto realizácie projektu je pri cieľovej zastávke Gotickej cesty  - hrade Krásna Hôrka, vzdialenom cca 4 km a Krásnohorskej jaskyne UNESCO, vzdialenej cca 1 km. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka má dlhodobé tradície rezbárstva a umeleckého stolárstva. Projekt je stavaný na existujúcu, fungujúcu a aktívnu dielňu umeleckého drevorezbárstva Štefana  Ulmana v Krásnohorkej Dlhej Lúke. Objekt je prevedený ako prízemný, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Je situovaný pozdĺžnou osou východ-západ a je tvaru "L".Pôdorys je členený na tri samostané priestory: rezbárska dielňa, ateliér a sklad reziva. Rezbárska dielňa a ateliér sú vzájomne vnútorne prepojené dverným otvorom, sklad reziva je prístupný z exteriéru. Ukážkovú a výstavnú miestnosť chceme vybudovať práve zo skladu reziva, ktorý má samostatný vstup. 2 ks veľkorozmerných vchodových dverí sú deformované, bez izolácie, prístupová plocha pred dverami nie je spevnená, nie je vytvorený bezbariérový vstup. Omietka budovy potrebuje opravu a vonkajšiu aj vnútornú výmaľbu. Čelná strana budovy bola v priebehu minulého roka z vlastných zdrojov zrekonštruovaná a doplnená náročnou drevorezbou.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení realizácie projektu bude časť interiéru budovy prestavaná na ukážkovú a výstavnú miestnosť, ktorá bude mať bezbariérový vstup. V rámci realizácie dôjde  k obnove interiéru a  vytvoreniu nového bezbariérového samostatného vstupu, výmene dverí a okien, obnove fasády a odkvapovej časti strechy. Obnovený priestor bude slúžiť ako výstavná miestnosť pre umelecké drevorezbárske diela, vytvorené v tomto drevorezbárstve.  Stála expozícia užitých aj umeleckých drevorezbárskych výrobkov umožní návštevníkom spoznať tvorbu remeselníka a v priľahlej dielni nazrieť aj do jeho výrobného procesu. Aktivity tejto rezbárskej dielne môžu byť sprievodným programom pre všetky kultúrne podujatia v obci ( ako sú každoročné tvorivé tábory remeselníkov, sústredenia ľudových súborov, medzinárodné stretnutia pastierov), i programom pre návštevníkov Krásnohorskej jaskyne UNESCO. Dielňu aj v súčasnosti navštevuje mnoho záujemcov, ktorým drevorezbár ochotne predstavuje svoje práce a pracovné postupy. Realizáciou projektu sa tento doteraz známy ale neoficiálny bod kultúrneho turizmu stane ozajstným skvostom tradičného umenia na Gemeri, a bude sa môcť aj reálne prezentovať v rámci ponúk cestovného ruchu.

Spôsob realizácie projektu
Výplne otvorov - demontáž dvoch jestvujúcich dvojkrídlových dverí, demontáž kyvného okna, montáž dvoch nových zateplených kazetových dverí z drev. masívu s drevorezbárskou výzdobou, montáž dvoch nových okien z drev. masívu. Murované konštrukcie - vymurovanie parapetu pri vstupných dverách výstavnej miestnosti z pórobetónových kvádrov. Nanesenie omietky, ako aj oprava jestvujúcej omietky. Stropy - vytvorenie dreveného stropu so záklopom výstavnej miestnosti. Podlahy - Zmena podlahy vo výstavnej miestnosti - zasypanie montážnej jamy, nanesenie betónovej dosky, montáž novej palubovky. Príprava betónovej platne pod kachle s keramickou povrchovou úpravou. Montáž liatinových kachlí na tuhé palivo s keramickou povrchovou úpravou. Maľby a nátery - náter vankúšov drevenej podlahy BOCHEMITO QB, náter ostatných drevených výrobkov prostriedkom BELINKA, výmaľba rezbárskej dielne, výstavnej miestnosti a fasády. Vstupy - do rezbárskej dielne a výstavnej miestnosti spevniť, vytvoriť betónový bezbariérový vstup.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt je stavaný na reálnych už existujúcich a dlhodobo fungujúcich základoch ako nadstavba a preto jeho udržateľnosť z krátko i dlhodobého hľadiska je trvalá. Jeho udržateľnosť určuje fungujúce umelecko-úžitkové drevorezbárstvo, jeho zámery a záujmy. Samotné drevorezbárstvo vytvára charakter obce a celého regiónu tradične a dlhodobo. Vracia miznúcim tradičným stavbám charakter, pomáha pri záchrane skvostov ľudovej architektúry na Gemeri aj širšom okolí. Ďalším prínosom je, že vytvára aj nové drevorezbárske riešenia  na báze tradície pre novostavby, pričom samozrejme vytvára exteriérne a interiérne objekty drevorezbárskeho umenia. Tieto funkcie drevorezbárstva sú vyhľadávané po celom kraji aj v zahraničí a predstavujú dlhodobú udržateľnosť sami o sebe. Drevorezbár je aktívnym a určujúcim členom Združenia gemerských remeselníkov, ktoré rieši nielen spolupatričnosť remeselníkov, ale práve a hlavne udržateľnosť ich aktivít a remesla, hlavne dedičstvo týchto remesiel pre dostupnosť ďalším generáciám. Práve tieto aktivity do budúcnosti vytvárajú trvalú udržateľnosť výsledkov tohto projektu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.

Termín realizácie projektu
08/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 134,90 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí