Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

TOP 2013 ako nás hodnotíte?

2013
Košický kraj

V roku 2013 boli v rámci programu Terra Incognita, ktorý je súčasťou projektu EHMK Košice 2013, realizované TOP podujatia. Cieľom týchto podujatí bolo predstaviť domácim, ale aj návštevníkom nášho kraja atraktívne lokality, tradície a zvyky, bohatstvo historických a kultúrnych pamiatok, ale aj vynikajúce gurmánske špeciality a kvalitné vína. Pripravili sme sériu aktivít, orientovaných na príbehy a zážitky. V nasledujúcom dotazníku sa na vás obraciame s prosbou pomôcť nám pri vyhodnotení týchto podujatí. Spätná väzba je veľmi dôležitou súčasťou našej práce a pomáha nám nastaviť naše ďalšie aktivity tak, aby návštevníci od nás odchádzali spokojní a šírili dobré meno nášho kraja. Venujte nám, prosím, niekoľko minút. Svojimi odpoveďami pomôžete skvalitniť našu prácu. Ďakujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi názormi a postrehmi do našej ankety. Vyhodnotenie zverejníme čoskoro. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční počas Pankuškových fašiangov v Krompachoch na Plejsoch.

Príloha: