Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Trebišov

27.06.2015 - 28.06.2015
Čerhov, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

2. ročník výnimočného festivalu vína a dobrej pohody pri sviečkach.

18.10.2012 - 19.10.2012
Trebišov

Už 20 rokov sa mesto Trebišov stáva mestom stretnutia divadelníkov z celého Slovenska.

Pre priaznivcov amatérskeho divadla  pripravilo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove jubilejný XX. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou.

Počas dvoch dni 18. a 19.októbra 2012 priestory Mestského kultúrneho strediska v Trebišove budú patriť divadelným ochotníkom z celého Slovenska.

Poslaním divadelnej prehliadky je umožniť divadelným  súborom všetkých kategórií inscenujúcim divadelné hry s dedinskou tematikou, vzájomnú konfrontáciu tvorivej umeleckej práce a prispieť k zvyšovaniu úrovne divadla na Slovensku.

Divadelní ochotníci z Rimavskej Píly, Tisovca, Kapušian, Zvolenskej Slatiny, Popradu, Šuňavy, Prešova a Plechotíc predstavia svoje herecké umenie. Do kroniky festivalu k 69 súborov a 118 predstaveniam zapíšu novú stránku XX. ročníka.

Súčasťou programu festivalu je súťaž scenárov, ktorej cieľom je podnietiť ochotnícke divadelné súbory k tvorbe a úprave divadelných hier a osobitne iniciovať tvorbu vlastných scenárov s dedinskou a vidieckou tematikou. Vzdelávací  program tvorí seminár“ Čo hrať?“ Hľadanie dramaturgických inšpirácií.

Medzi predstaveniami si návštevníci môžu prezrieť výstavy:

  • Divadlo „G“ Trebišov
  • 50. výročie pomenovania súboru DS Janka Borodáča pri OcÚ Plechotice
  • Tradičné drevené riady netradične
  • Čaro hliny – práce žiakov Spojenej školy internátnej v Trebišove.
  • Druhý deň festivalu (19. októbra o 17.30 hod.) sa v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach predstaví divadelný súbor T. Vansovej z Rimavskej  Píly hrou Rysavá jalovica.

Festival sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Kontakt:

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

reg.osvet.stred.tv@stonline.sk

0566725620

05.11.2012 - 01.12.2012
Trebišov, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka výstavu „HODNOTY – VEDECKÁ HRAČKA“, ktorá sa uskutoční od 6. novembra  2012 do 2. decembra 2012 vo výstavných priestoroch GALÉRIA na poschodí trebišovského kaštieľa. Návštevníci sa môže do vôle pohrať, popritom si vyskúšať a overiť svoj odhad veľkostí niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas, koncentrácia, ...) a uvedomiť si mnohé všeľudské hodnoty (život, človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina, práca, peniaze, šťastie, vzdelanie, múdrosť, umenie, príroda, viera, sloboda, hry a hračky), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel. Výstavu „Hodnoty – vedecká hračka“ pripravilo banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka. Cieľom tejto výstavy je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem návštevníkov na pozorovanie a nenásilné experimentovanie cez odhad veľkostí fyzikálnych jednotiek.

 

Vstupné: Dospelí – 1,50 €

Deti, dôchodcovia, ZŤP  – 1,00 €

 

Počas tejto výstavy neplatí nedelňajšia „ŠŤASTNÁ HODINKA“.

 

Kontakt:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Tel. : 056/6722234

e-mail: trebisov.muzeum@vucke.sk, muzeumlektorky@gmail.com

17.10.2012 - 15.11.2012
Zemplínska knižnica Trebišov M.R. Štefánika 53, Trebišov

Zemplínska knižnica v Trebišove Vás pozýva na výstavu ilustrácií Martiny Matlovičovej z knihy Williama Saroyana "Tracyho tiger", ocenenej na Bienále ilustrácií Bratislava 2009 cenou Zlaté jablko, z cyklu Zázrační ilustrátori. Ilustrácie si môžete pozrieť v priestoroch knižnice v čase otváracích hodín

Kontakt:

Zemplínska knižnica Trebišov

Adresa: M.R. Štefánika 53, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/6724222

Fax: 056/6722786

E-mail: trebisov@kniznicatv.sk

24.10.2012 - 01.12.2012
Trebišov, M. R. Štefánika 257/65 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva milovníkov insitného umenia na výstavu „Miroslav Potoma - Výber z tvorby“, ktorá sa uskutoční vo výstavných priestoroch AMBIT na poschodí  trebišovského kaštieľa.

Miroslav Potoma  sa narodil v roku 1962. Žije a tvorí v Stročíne, okres Svidník, kde už ako školák navštevuje výtvarné krúžky a zúčastňuje sa rôznych výtvarných súťaží. Na umeleckú priemyslovku sa nedostal a tak po ukončení inej strednej školy ostáva pracovať v Košiciach. V roku 1986 sa vracia do rodnej dediny, kde znova začína tvoriť a zapájať sa do kulturného života nielen vo svojej obci.

Krásy prírody svojho rodného kraja prezentuje v krajinárskej tvorbe. Využíva na to rôzne výtvarné techniky ako napr. kresby, pastely, olejomaľby aj linoryty a zúčastňuje sa od okresných, cez krajské, až po celoslovenské výstavy VÝTVARNÉHO SPEKTRA usporiadané NOC, kde získava aj niekoľko ocenení.

V posledných rokoch jeho výtvarné snaženie inklinuje hlavne k insitnému umeniu, kde oživuje spomienky na detstvo, dedinu, každodenný život v nej, ale aj čaro významných zvykov, tradícií a sviatkov. Maľuje na plátno, sololit, sklo a drevo. Umelecké diela insitného majstra oslovili aj krajanov žijúcich v USA, kde jeho obrázky zdobia titulné stránky krajanských časopisov.

V roku 2009 sa zúčastňuje 5. ročníka celosvetového festivalu insitného umenia vo Francúzskom VERNEVIL SUR AVRE, kde ako jediný Slovák reprezentuje Slovensko medzi 140-timi umelcami z celého sveta a tvorí priamo v rámci diania festivalu. V roku 2010 sa zapája do Bienále insitného umenia a art brut Poľsko – Slovenského pohraničia Edwarda SUTORA poriadaného Združením Euroregión “Tatry” v Nowom Targu, kde za svoju tvorbu získava 1. cenu a je uznaný za charakteristického maliara slovenského prúdu insitného umenia.

Miroslav Potoma je členom výtvarných klubov vo Svidníku, Stropkove a Detvianskej umeleckej kolónie v DETVE. Svoju tvorbu okrem Slovenska vystavoval aj v Čechách, Poľsku, Nemecku a Francúzsku. Maľovanie je pre neho koníčkom, sviatkom a oddychom.

 

Kontakt:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Tel. : 056/6722234

e-mail: trebisov.muzeum@vucke.sk, muzeumlektorky@gmail.com

 

Odoberať RSS - Trebišov