Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Na gotickej ceste

Medzinárodná prehliadka historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste

Gotická cesta opäť ožíva dobou, v ktorej kedysi hudba dennodenne rozozvučala steny chrámov, kostolov, kaštieľov ...
Medzinárodný festival Ars Antiqua Europae In Via Gothica si postupne medzi priaznivcami buduje uznanie a napĺňa ideu objavovania a prezentovania hudby európskych regiónov.

V dňoch 21. - 24. septembra 2012 sa festival historickej hudby podelí o dobovú atmosféru so všetkými milovníkmi toho žánru. Gemerské osvetové stredisko pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu v troch okresoch Košického kraja - Rožňava, Moldava nad Bodvou a Spišská Nová Ves - organizuje tento rok už v poradí  jedenásty ročník prehliadky historickej hudby.
V piatok 21. septembra o 18.00 hodine slávnostne otvorí festival v Evanjelickom a.v. kostole v Štítniku komorný akordeónový súbor Zemplínske akordeónové trio, ktoré interpretuje klasickú hudbu od baroka až po súčasnosť.
V sobotu o 17.00 hodine očakávame priaznivcov starej hudby  v Kostole Sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku, kde na zreštaurovanom organe predvedie svoje hudobné majstrovstvo Ágnes Sztahura z Maďarska. Predstaví sa aj  duo Anna Kňažíková a Vladimír Ondrejčák z Nitry. 
„V Čečejovciach  tohto roku náš festivalový program bude obohatený o slávnostné otvorenie Kráľovskej aleje sôch stredovekých panovníkov, ktorej realizácia bola  finančne podporená z programu KSK Terra Incognita. O 18.30 hodine v ranogotickom kostole sobotňajší festivalový večer spríjemní dvojica profesionálnych inštrumentalistov Irvin Venyš a Petr Nouzovský z Českej republiky“ – doplnila informácie Bc. Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska.
Spevácky zbor Adoremus z Vrábeľ organizátori hostia už po druhýkrát. V nedeľu o 10.00 hodine im bude patriť  kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dedinkách, kde sa zborový spev spojí s omšou.
V nedeľu večer o 18.00 hodine sa putovanie za starým umením ukončí na Spiši. Historické inštrumentárium Dardanely v Markušovciach na koncert prepožičia jeden zo svojich klavírnych skvostov Martinovi Levickému z Českej republiky. Druhá časť programu bude patriť jeho kolegovi Irvinovi Venyšovi, ktorý je v Čechách zaradený do skupiny najvýraznejších umelcov mladej českej generácie.
Štvordňový  hudobný zážitok bude mať svoje vyvrcholenie už tradične v kaštieli Betliar. Pred hlavným programom - od 17.00 hodiny - návštevníkov opäť čaká zaujímavá  hudobná prehliadka kaštieľa, obohatená scénickým programom šermiarskej skupiny Kolovrat Rožňava.
XI. ročník medzinárodného festivalu  Ars Antiqua Europae In Via Gothica ukončí komorný súbor Consortium Sedinum z Poľska.

Tešíme sa na váš záujem, ste srdečne vítaní!

Info:
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava
hlavacova@gos.sk, tel.: 058/7324258

{jcomments on}

Východoslovenské múzeum v Košiciach Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva všetkých záujemcov na večernú projekciu pamiatok východného Slovenska, ako ich zachytil objektívy fotografov v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia.

Projekcia sa uskutoční v piatok 28. 9. 2012 o 19.00 na fasáde Urbanovej veže.

Východoslovenské múzeum v Košiciach nazhromaždilo počas svojej 140 ročnej existencie (1872 – 2012) vo Fonde historickej a umeleckej fotografie viac než 10 000 sklenených negatívov rôznych formátov. Prevažnú časť záberov tvoria portréty vyhotovené pri rôznych slávnostných príležitostiach. Po umelecko-historickej stránke sú ale dôležité negatívy zachytávajúce pamiatky jednotlivých umeleckých slohov, rôzne architektonické detaily, hnuteľné pamiatky ako plastiky, obrazy, oltáre, liturgické predmety. Jedinečnosť spočíva v tom, že tieto negatívy nám poskytujú niekedy aj viac než 100 rokov starý pohľad na tieto kultúrno-historické pamiatky, ktoré za toto obdobie už mohli prejsť viacerými stavebnými úpravami alebo reštaurovaním. Prostredníctvom nich teda môžeme získať dobový pohľad na pamiatku ako vyzerala v druhej polovici 19. alebo v prvej polovici 20. storočia.

www.vsmuzeum.sk

 

{jcomments on}

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravila v rámci mimoriadneho projektu KSK Terra incognita jednodňový vzdelávací projekt pod názvom Gotické oko Terry incognity.
Projekt je založený na intenzívnych workshopoch, interpretujúcich gotické vitráže z okien stredovekých stavieb. Dielne sú plánovanou súčasťou kultúrno-výchovných podujatí GUS, s dôrazom na interpretáciu gotickej cesty v rámci nosných cieľových bodov Terry Incognity. Vychádzame z predpokladu, že Spišská Nová Ves je jednou z jej vstupných brán a gotické okná vnímame ako OKO Terry Incognity.
Tvorivé dielne budú realizované dňa 21. 9. 2012 (piatok) v čase od 10.00 – 20.00 h v koncertnej miestnosti galérie.

Cieľom projektu je výchova umením formou priamej interakcie s novými tvorivými postupmi (počítačová grafika, happening), ktoré sú určené žiakom základných a študentom stredných škôl, ako aj profesionálnej a neprofesionálnej výtvarnej verejnosti.
Dielne projektu: 

► 01. Gotické okná /počítačová grafika;  ► Lektor: Mgr. art. Janka Huljaková
Tvorivá dielňa pod názvom ,,Gotické okná“ je zameraná na prácu s počítačom a výtvarnými grafickými programami. Tvorivým zámerom bude graficky štylizovať prvky gotického slohu. Dielňa bude vedená výtvarníčkou Jankou Huljakovou. Takto netradične sa budú s novými technikami oboznamovať účastníci.
Miesto realizácie: Koncertná miestnosť GUS

►02. Priestorové inštalácie (happening); ► Lektor: Mgr. art. Tomáš Cetera
Dielňa ,,Priestorové inštalácie“, zahŕňa tvorbu zaujímavých výtvarných inštalácií s použitím odpadového materiálu v spojení s happeningom a krátkym videozáznamom, pod odborným vedením výtvarníka Tomáša Ceteru a študentov SOŠD v SNV.
Miesto realizácie: Koncertná miestnosť GUS
,,Výstupom dielní budú fyzické práce účastníkov, ako aj skladačka z dielní, ktorá konfrontuje reálne záznamy vybraných vitráží s finálnymi dielami a  záznam akcie počas projektu, ktorý bude prezentovaný na osobitnom elektronickom nosiči“, povedala Mgr. Anna Timková, autorka projektu.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, ktorá okrem výstavnej a vedecko – výskumnej činnosti dáva dostatočný priestor edukačným programom pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

 

www.gus.sk

Kontakt pre média: Mgr. Anna Timková, kultúrno-výchovný pracovník, 0910 873 046, programy@gus.sk

Východoslovenské múzeum v Košiciach Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva návštevníkov v dňoch 14. 9. - 23. 9. 2012 na výstavu Po gotickej ceste.

Komorná výstava v priestoroch na Hviezdoslavovej 3 návštevníkom predstaví historické pamiatky na zastávkach Gotickej cesty zachytené na starých sklenených negatívoch z fondu Historickej a umeleckej fotografie Východoslovenského múzea v Košiciach. Vznikla ako súčasť projektu programu Terra Incognita v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Atraktívnym doplnkom výstavy bude nočná veľkoplošná projekcia v exteriéri na Urbanovej veži tvorená prezentáciou dostupných záberov zo zbierok múzea, ktoré zachytávajú všetky cieľové zastávky Gotickej cesty. Termín nočnej projekcie bude dopredu dodatočne oznámený.

{jcomments on}

Výstavný projekt Záhrady maľby s podtitulom „súčasná česká maľba zo zbierok Wannieck Gallery Brno“ sa bude konať paralelne v dvoch slovenských galériách: v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Ide o ojedinelé výstavné podujatie rozsahom a kvalitou – predstavuje najväčšiu prierezovú výstavu súčasnej českej maľby na Slovensku po roku 1989. V obidvoch galériách bude vystavovať takmer 30 autorov vyše 90 maliarskych diel. Výstava je organizovaná v rámci projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, s podporou Ministerstva kultúry SR.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 12. 9. 2012 o 16 00 hod. v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

 

Pri komponovaní výstavných kolekcií bola uprednostnená stredná maliarska generácia, ktorá figuruje na scéne od post-modernej vlny 80. rokov minulého storočia (napr. D. Balabán,  S. Diviš, J. Merta, A. Střížek, I. Vosecký), ale prezentuje aj mladú a nastupujúcu generáciu, ktorá sa výrazne etablovala aj na medzinárodnej scéne po roku 2000 (J. Bolf, J. Černický, J.Hošek, J. Mančuška, T. Vaněk).
V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi sú prezentované diela z minulého storočia (konca 20. st.) od 14 významných českých výtvarníkov: Jiří DAVID, Stanislav DIVIŠ, Jiří KOVANDA, Petr KVÍČALA, Petr LYSÁČEK, Martin MAINER, Michal PĚCHOUČEK, Petr PÍŠAŘÍK, Milan SALÁK, Vladimír SKREPL, Václav STRATIL, Antonín STŘÍŽEK, Michal ŠKODA, Ivan VOSECKÝ.
Projekt  Záhrady maľby prezentuje nosné mená a kľúčové tendencie vo vývoji českej maľby za posledných 25 rokov. Výstava tak mapuje rozličné programy, témy a prístupy vo vybranom médiu maľby. Dominantnú rolu na výstave zohrávajú figuratívne polohy, kde zaznamenávame konceptuálne východiská ( J. David, J. Kovanda, V. Skrepl) aj expresívne maliarske podanie (M. Mainer, P. Pastňák, J. Špaňhel ). V menšej miere je zastúpená abstrakcia, predovšetkým jej geometrické podoby (M. Škoda, J. Šerych, P. Kvíčala). Na výstave sú prezentované aj hraničné polohy, prekračujúce médium tradičnej maľby smerom k reliéfu, či objektu, digitálnej tlači a pod. (F. Matoušek, P. Lysáček, J. Kovanda, J. Surůvka).

Výstavu bude sprevádzať obsiahly monografický katalóg pod názvom „Česká malba 1985 - 2005. Sbírka Richarda Adama“ (424 str., Brno 2006).

Výstava je komponovaná v rámci nosnej programovej línie Európskeho hlavného mesta kultúry - Košice 2013 pod názvom Second Cities / Druhé mestá s cieľom rozvinúť spoluprácu  a komunikáciu vybudovaním kultúrnej siete druhých miest v rámci európskeho priestoru a predstavením špičkového českého a moravského umenia na východnom a strednom Slovensku.

Zbierka Richarda Adama predstavuje najväčšiu súkromnú kolekciu súčasnej českej maľby. Od marca 2006 sídli pod názvom Wannieck Gallery v bývalej priemyselnej hale komplexu Vaňkovka v centre Brna, kde realizuje dlhodobé expozície svojich zbierok aj premenlivé výstavné podujatia (viac na www.wannieckgallery.cz).

ZÁHRADY MAĽBY (súčasná česká maľba zo zbierok Wannieck Gallery Brno)
Kurátorská koncepcia:  Richard Adam – Wannieck Gallery

Lokality:

►    Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 12.9. – 25.11.2012,
vernisáž v stredu, 12.9. o 16.00
►    Liptovská galéria P.M.Bohúňa v  Lipt. Mikuláši, 13.9. – 10.11.2012

 

Koordinátor projektu / informácie pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi:

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka galérie
www.gus.sk

{jcomments on}

Komunikatívny projekt sústredný na aktuálne medziľudské vzťahy predstaví priaznivcom umenia Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Autor predstaví vyše 40 prác, ktoré sú výberom z maliarskej tvorby posledných piatich rokov – od expresívnych až po meditatívne maľby a kresby. Vernisáž výstavy Jaroslav Čech: ČECH – ON LINE bude za osobnej prítomnosti autora dňa 12. 9. 2012 (streda) o 16,00 hod. vo výstavných priestoroch galérie na Zimnej 46, návštevníci môžu expozíciu zhliadnuť do 18. 11. 2012.

Jaroslav Čech po piatich rokoch prichádza s novou prezentáciou svojej tvorby. Nahromadené obrazy, skice, rozpracované kresby inštalované v priestore ponúkajú návštevníkovi komunikovať s obrazmi a prostredníctvom nich nepriamo aj s autorom, jeho myslením, zážitkami, myšlienkami. V obrazoch samotných sa odkrývajú vzťahy, priateľstva i nálady, ktoré autora nútili zanechať stopu aj na papieri. Jaro dáva o sebe vedieť, že je tu, je on line, aktívny a stále tvorivý.
Už názov výstavy prezrádza, že sa autor neuzatvára pred verejnosťou, chce komunikovať, konfrontovať skutočnosť a pocity s inými. Prihlasuje sa svojou tvorbou. Zaznamenáva osobný vývoj paralelne s tvorivými podnetmi. „Vidím, vnímam, tvorím,“ hovorí. Komunikuje s obrazmi. Niekedy mu slúžia ako pomyselný kôš nepotrebných myšlienok, ktoré ťahom štetca či tlakom ceruzy prestávajú byť pre neho zaťažujúce. Oslobodzujú sa.
Koncept výstavy je členený prevažne na figurálne maľby rôznych formátov, meditatívne plátna, kresby a náčrtky. Z materiálov najviac preferuje papier, používa i plátno. Technika je kombinovaná, autor mnohokrát skúša vlastné technologické postupy. Nevynecháva olej, temperu, akryl a iné,“ povedala Mgr. Kamila Tilová, kurátorka výstavy.

www.gus.sk

{jcomments on}

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach vás pozýva 13. 9. 2012 od 16.00 do 21.00 do Miklušovej väznice prežiť zábavno-náučný večer s katom Miklušom. Nechajte si otestovať svoju odvahu v najtemnejších zákutiach väznice!

Len pre odvážnych je pripravený nasledujúci program:

  • - rozprávanie o histórii trestných činov a trestaní v minulosti a
  • - rozprávanie o pokladoch,
  • - prezentácia starých Košíc,
  • - rozprávanie o odievaní v časoch dávno minulých,
  • - ukážka reštaurovania archeologických nálezov,
  • - zábavno-náučné hry,
  • - skúška odvahy,
  • - záver - odovzdávanie certifikátov pre najodvážnejších absolventov.

Podujatie určené pre deti vo veku: 9 – 10 rokov (počet detí je limitovaný, max. 20!!!)
Záujemcovia nech si prinesú: jedlo, pitie, 1 funkčnú baterku

Prihlášky mailom, alebo telefonicky do: 12. 9. 2012 do 12.00 hod.

Vstupné: 5,- €

Prihlasovať sa na podujatie je možné u autorky projektu:

PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., tel.: 055/ 62 228 56, mobil: 0908 324 726

alebo na propagačné oddelenie Východoslovenského múzea:

PaedDr. Mária Semanová, tel.: 055/62 203 09
Lívia Novysedláková, tel.: 055/62 203 09, 0917 965 016

{jcomments on}

V roku 2012 uplynie 600 rokov od vystavenia zálohovej listiny uhorským panovníkom Žigmundom Luxemburským (8. novembra 1412). Zároveň je tu i výročie prinavrátenia zálohovaných miest spod poľskej správy (november 1772). Vzhľadom k významným výročiam, ktoré pripadajú na rok 2012 si múzeum jedinečnou výstavou pripomína významné medzníky dejín Spiša i rolu Spišskej Novej Vsi ako najvýznamnejšieho mesta Provincie XVI spišských miest. Slávnostne otvorenie výstavy 31. 8. 2012 o 14,00 hodine.

Múzeum Spiša v mesiaci august sprístupní vo svojich výstavných priestoroch výstavu s názvom Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876. Jej hlavným zámerom je priblížiť návštevníkom spoločnú históriu šestnástich spišských miest, ktoré sa v roku 1412 stali súčasťou spišského zálohu. Centrom správy spomínaného územia bol hrad Ľubovňa. Spoločný osud zdieľali aj po ukončení poľského zálohu, keď z nich Mária Terézia v roku 1774, resp. 1778 vytvorila Provinciu XVI spišských miest. Jej centrom sa stala Spišská Nová Ves.

Prvá časť výstavy predstaví politicko-administratívny, hospodársky a spoločenský vývin spomínaných miest v rokoch 1412 – 1876. Dominovať jej budú originálne obrazy z 18. storočia, mince z 15. – 19. storočia, predmety späté s cechovníctvom, mapy, starý voz s ukážkami typických druhov tovarov, s ktorými Spišiaci obchodovali najmä s Poľskom. V druhej časti si budú môcť návštevníci pozrieť veľkoplošné fotografie Mariánskych stĺpov, ktoré dodnes stoja na námestiach bývalých zálohovaných miest. Výstava bude pripravená v slovenskom a anglickom jazyku. Počas jej sprístupnenia sa uskutoční prezentácia katalógu, ktorý rovnako vyjde v slovensko-anglickej verzii. Spoločná bezmála poltisícročná história šestnástich spišských miest patrí k najpozoruhodnejším fenoménom dejinného vývinu Spiša.

Otvorenie výstavy 31. 8. 2012 o 14,00 hodine

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, výstavné priestory Letná 50

Trvanie výstavy 31. 8. 2012 – 9. 1. 2013

Kontakt: Mgr. Miroslav Števík, Ing. Zuzana Krempaská

muzeum.spisa@gmail.com muzspisa@sisoft.sk 053/4423757

{jcomments on}

 

15. júna 2012 uplynulo 700 rokov od Bitky pri Rozhanovciach.
To čo Bitke pri Rozhanovciach predchádzalo, jej priebeh, no najmä jej dôsledky vytvárajú silný príbeh, ktorý významne zasiahol do osudu Košíc i celej krajiny. Košičania sa v rozhodujúcej chvíli postavili za svojho kráľa a ten na to nikdy nezabudol. Vďaka jeho panovníckej štedrosti sa zrodila aj naša dnešná metropola.

Oslavy veľkého výročia začali už v piatok slávnostným odhalením pamätníka bitky pred Obecným úradom v Rozhanovciach a otvorením trvalej expozície Múzea Bitky pri Rozhanovciach, pre ktoré obec vyčlenila pôsobivé priestory. Magnetom pútajúcim návštevnícku pozornosť sa nepochybne stane maketa bitky, ako aj historická rekonštrukcia postavy kráľa Karola v životnej veľkosti s dobovým výstrojom a výzbrojou. Vo večerných hodinách sa na amfiteátri v Rozhanovciach odohral príbeh Bitky pri Rozhanovciach v modernom naštudovaní klasickej rovnomennej drámy Jonáša Záborského hercami Štátneho divadla v Košiciach.
Najatraktívnejšou časťou sobotňajšieho programu bola samotná rekonštrukcia bitky. Jej scenár bol inšpirovaný dielom košického historika Ondreja Halagu Počiatky Košíc a zrod metropoly. Rozhodujúce fázy bitky boli zachytené v 13 komentovaných obrazoch. Za miesto rekonštrukcie bola zvolená lúka neďaleko Beniakoviec na „pomedzí Košickej hory a Torysy“, teda tam, kde bitku situoval aj historik. Jednotlivé bojové scény stvárnilo asi 250 bojovníkov z 24 skupín historického šermu zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Svojimi chorálmi dotvoril atmosféru aj 100 členný zbor spevákov.
Popoludní sa na prírodnom javisku v sedemhodinovom maratóne vystriedal šerm, divadlo, spev, veselé i dramatické scénky, všetko v duchu stredoveku. Večerné finále patrilo stredovekej ohňovej šou. Na podujatí svoje umenie predviedli aj historickí majstri remeselníci.
Popri sledovaní programu na javisku mali návštevníci možnosť prehliadky historických vojenských táborov, ochutnávok stredovekých kuchýň, vyskúšania si zbraní a mnoho ďalších atrakcií.
Slovensko si túto udalosť pripomenulo aj poštovou známkou, ktorú pre túto príležitosť vydala Slovenská pošta. Súčasťou popoludňajšieho programu bola aj inaugurácia tejto poštovej známky, ktorej autorom je Dušan Kállay. Slovenská pošta ponúkala v originálnom stane aj celinovú obálku s prítlačou, či príležitostnú pečiatku.
Pozornosť si zaslúžilo aj odhalenie Chodníka stredovekého času, ktorý dal oslavám  nadčasový rozmer. Prvých šesť historických postáv zbrojnoši slávnostne odhalili počas slávností v priestore bojiska. Okrem postáv kráľa Karola a jeho zástavníka Gurkeho tu návštevníci nájdu omodejovských veliteľov Abu Pekného i Demetra. Slávu košickej metropoly bude pripomínať na čestnom mieste bojiska Košický anjel s erbom.
Partnermi Mesta Košice aj tento rok boli obce Rozhanovce, Hrašovík a Beniakovce. Snahu pomôcť zrodu zaujímavej myšlienke, ktorá môže pre miniregión historického bojového poľa predstavovať značný prínos, podporili aj Košický samosprávny kraj a Kultúrne centrum Abova.

 

{besps}rozhanovce_2013{/besps}

{jcomments on}

Citát zo VII. kapitoly životopisu sv. Metoda pomenúva júlovú Literárnu hodinku, ktorú uvedie Spišská knižnica v kaplnke spišskonovoveského domova dôchodcov v utorok 10. júla 2012 o 10:00. Hosťom recitálu ku cti slovanských vierozvestov bude doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

S piesňami a nápevmi byzantského obradu vystúpi kvarteto zmiešaného speváckeho zboru pri Chráme svätého, apoštolom rovného Klimenta, arcibiskupa Ochridského v Spišskej Novej Vsi. Moderuje PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.

{jcomments on}

Stránky

Odoberať RSS - Na gotickej ceste