Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Svinica

Hoci prvá písomná zmienka o Svinici pochádza z roku 1276, hovorí sa v nej už o rozvinutej obci. Pravdepodobne už vtedy stálo na vrchu Varhégy nad obcou hradisko. Priamo v obci nájdeme ďalší doklad bohatej histórie. Románsko-gotický kostol, dnes patriaci reformovanej cirkvi, slúžil ako útočisko pre obyvateľov už v časoch tatárskych nájazdov v rokoch 1241 - 1245.
Od polovice 16. storočia však toto, vtedy poddanské mestečko upadá. V 18. storočí tu bola papiereň, neskôr aj stanica kráľovskej poštyA hoci leží na hlavnom ťahu z Košíc do Michaloviec a ďalej na Ukrajinu, nedarí sa obnoviť jej význam.
Pre návštevníka tejto lokality je zaujímavé predovšetkým okolie Svinice, ktoré poskytuje podmienky na nenáročné výlety aj pre rodiny.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí