Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Stretnutie s úspešnými žiadateľmi o dotáciu z programu Terra Incognita

Košice

V priestoroch Regionálneho informačného bodu v Košiciach sa 19. apríla uskutočnilo stretnutie s prijímateľmi dotácie od Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita. V úvode všetci prítomní predstavili seba, svoju činnosť a projekt, ktorý bude podporený. „Cieľom stretnutia nebolo len informovať o povinnostiach, ktoré pre prijímateľov dotácie z toho vyplývajú, ale aj poskytnúť možnosť spoznať sa a otvoriť tak priestor pre spoluprácu i vzájomnú propagáciu turistických ponúk,“ povedala na margo stretnutia výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka argová Jurková. Z pozície sprostredkovateľského orgánu výzvy zhodnotila aktuálnu dotačnú výzvu a informovala aj o procese hodnotenia projektov. O náležitostiach spojených s uzatváraním zmlúv o poskytnutí finančného príspevku poskytla informácie Ing. Eva Bružeňáková z Úradu Košického samosprávneho kraja. Napokon dostali prítomní priestor na otázky, ktoré im zástupkyne sprostredkovateľského orgánu dotačnej výzvy a poskytovateľa finančnej podpory zodpovedali.

 

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.