Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Stratená križovatka gotickej a železnej cesty v raji

Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť juhu Slovenského raja v katastri Stratená a Dedinky  ako aj sprístupnenie pamiatok a motivovanie k ich návštevnosti na Gotickej a Železnej ceste.
Vytvorenie trvaloudržateľnej ponuky atraktívnych doplnkových služieb cestovného ruchu na Gotickej a Železnej ceste v oblasti Dedinky - Stratená so zámerom zviditeľnenia cieľového bodu kostola sv. Augustína s dielom Majstra Pavla z Levoče.
Doplniť voľnočasovú infraštruktúru pre sprístupnenie gotických pamiatok a atrakcií.
Zlepšiť informovanosť, propagáciu cieľových bodov a atrakcií na juhu Slovenského raja.

Východisková situácia
Lokalita Stratená a Dedinky má veľký nepomer medzi veľkým množstvom ubytovacích zariadení a malým, nedostatočným množstvom doplnkových služieb a kultúrnych atraktivít pre návštevníkov juhu Slovenského raja najme v letnej sezóne. Cieľový bod - kostol sv. Augustína v Stratenej, v ktorom sa nachádza aj dielo majstra Pavla z Levoče je v súčasnosti verejnosti neznámy a neprístupný. Súčasnou realitou je veľký útlm cestovného ruchu v regióne a to najmä z dôvodu zbrzdenia rozvoja doplnkových služieb oproti ostatným regiónom a tak neschopnosťou konkurovať. Ubytovacie a stravovacie zariadenia bojujú s nedostatočným obsadením svojích kapacít a celá oblasť upadá. Najväčšie ubytovacie zariadenia ako Hotel Mlynky, Hotel Priehrada, Hotel Raj, Penzión Saslamander sú v súčasnosti v ponuke realít. Turisti hľadajú oblasti v ktorých sa nachádzajú doplnkové služby, či už športové, poznávacie alebo kultúrne. Dostupné spádove územie má veľký prírodný potenciál, leží v národnom parku, nachádza sa tu vodna nádrž Palcmanská Maša a ďalší kultúrny bod záujmu, ktorým je barokovoklasistický kostol Nanebovzatie panny Márie v Dedinkách, v súčasnosti verejnosti neprístupný. Možnosť hromadnej prepravy osôb medzi jednotlivými bodmi záujmu, cieľovým miestom v spádovom území absentuje. Propagácia regiónu iba na web stránkach. Absentuje živý prenos obrazu.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vytvorenie lákavej doplnkovej služby NÁUČNO POZNÁVACEJ TRASY so sprievodcom s kombináciou ekologických dopravných prostriedkov po vodnej ploche (člny s elektromotorom) a po súši (EKO TAXI cyklo-rikše) so SPRÍSTUPNENÍM CIEĽOVÉHO BODU - kostola sv. Augustína v Stratenej, kde sa nachádza dielo Majstra Pavla z Levoče a BODU ZÁUJMU - kostola v Dedinkách. Vytvorenie sprievodných brožúrok, štyroch informačných tabúľ a expozície historických fotografií banickej a kovospracujúcej minulosti v Stratenej.
Doplnková propagácia cieľového bodu a spádovej oblasti prostredníctvom prenosu živého obrazu do webového prostredia.  Umiestnenie troch WEB KAMIER  pre prenos na obecnú web stránku zameranú aj na cestovný ruch a iné stránky cestovného ruchu (slovakiatravel.sk, infotravel.sk...). 1 kamera -  kostol sv. Augustína v Stratenej. 2 kamery - priehrada Dedinky.
Vytvorenie služby  EKO TAXI rikše na prepravu osôb - 2 cyklistické trojkolky s elektromoto-rom, ktoré budú premávať po oblasti a na požiadanie prevážať turistov medzi cieľovým bodom a  bodmi záujmu v spádovej oblasti (Stratená, Stratenský kaňón, Dedinky, Dob. Maša)
Vytvorenie služby POŽIČOVŇA BICYKLOV - horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii. V spolupráci s Hrabušickou firmou vytvorenie služby "požičanie v bode A, vrátenie v bode B".

Spôsob realizácie projektu
1.) Vytvorenie poznávacej obojsmernej trasy so sprievodcom so zameraním na cieľový bod v obci Stratená na trase v spádovej oblasti Dedinky - Stratenská Píla - Stratená s využitím vodnej plochy a rozšírením technickej infraštruktúry CR (člny, rikše, horské bicykle)  /  zvýšenie informovanosti návštevníkov o poznávacej trase informačným systémom
1.1. Získanie povolení - Správa národného parku,  Slovenský vodohospodársky podnik, Úrad životného prostredia, povolenie Biskupského úradu na sprístupnenie kostolov sv. Augustína v Stratenej a kostola Nanebovz. P. Márie v Dedinkách - zrealizované
1.2. Zakúpenie člnov s elektrom., prívesného vozíka, EKO TAXI rikší, horských bicyklov, výbavy
1.3. Výroba informačných brožúrok, výroba a umiestnenie informačných tabúľ k tématickej trase a umiestnenie expozície historických fotografií o kovospracujúcom priemysle v Stratenej
2.) Zriadenie troch IP web kamier s prenosom na web stránky so zameraním na cestovný ruch
2.1.) Nákup a montáž troch web  kamier internetovým poskytovateľom (kostolík a príroda)
3.) Sprevádzkovanie služby EKO TAXI - preprava osôb cyklo-rikšami v spádovej oblasti
3.1.) Zabezpečenie obsluhy rikší - hľadanie sezónnych brigádníkov medzi študentmi
4.) Sprevádzkovanie POŽIČOVNE BICYKLOV horské bicykle z aktivity 1 budú k dispozícii

Udržateľnosť výsledkov projektu
Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie návšetvnosti mikroregiónu Slovenský raj - juh prostredníctvom sprístupnenia a propagácie pamiatky na Gotickej ceste v Stratenej. Ďalej prostredníctvom zatraktívnenia a zvýšenia počtu samozárobkových doplnkových služieb CR v spádovej oblasti, ktoré nadväzujú na túto pamiatku. Súčasťou je aj zavedenie informačného systému v jazykových mutáciách a taktiež montáž web kamier. Zakúpením technickej infraštruktúry zvýšime atraktívnosť oblasti a jej plánovaným použitím na atraktívnej náučnej trase so sprievodcom (po vode, súši, s prehliadkou pamiatok), požičovňou bicyklov a prevádzkovaním EKO TAXI sa zabezbečí udržateľnosť a návratnosť projektu. Okrem bežnej ceny za prenájom bicyklov alebo použitie EKO TAXI rikší je tu možnosť vedľajšieho príjmu z reklamy na rikšách. Tento postup sa osvedčil v Žiline, kde rikše pravádzkuje TIC. Najväčšou výhodou projektu je variabilnosť využitia zakúpeného dlhodobého hmotného majetku. Nemusí sa fixovať na jednú činnosť - napr. bicykle sa použijú na náučnú trasu, ale aj na samostatné zapožičiavanie alebo v partnerskom programe s firmou Labuda-ASI, Hrabušice (požičanie v bode A, vrátenie v bode B). Prevádzkovateľom bude Obec Dedinky.

Termín realizácie projektu
05/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí