Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Stavebné úpravy okolia kostola v Dobšinej

Ciele projektu
Zvýšiť atraktívnosť národnej kultúrnej pamiatky na Gotickej ceste a prispieť k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju cestovného ruchu v regióne Dobšiná.
Skrášlenie prístupu ku kostolu – cieľovému bodu Gotickej cesty. Zvýšenie bezpečnosti, estetiky okolia, dostupnosti a informovanosti turistov na Gotickej ceste. Zvýšenie návštevnosti pamiatky.

Východisková situácia
Evanjelický kostol v Dobšinej z roku 1480 je jedinou zachovanou stavbou postavenou v gotickom štýle na území mesta Dobšiná. Nachádzajú sa v ňom vzácne stredoveké fresky, napr. Hildegarda z Bingenu. V súčasnosti je  prístup ku kostolu sťažený. Murivo na schodoch do areálu kostola sa rozpadáva. Je nestabilné. Hrozí pád. V minulosti už došlo k úrazu. Je nutná jeho celková prestavba, ktorá zabezpečí estetický a bezpečný vstup. Spevňujúci kamenný múrik okolo schodov je zarastený burinou. Začínajú z neho odpadávať kamene. Odpadávajúce kamene ohrozujú turistov.  Múrik nepôsobí esteticky. Znižuje celkový estetický dojem z národnej kultrúrnej pamiatky. Je nevyhnutné jeho očistenie, spevnenie a vyšpárovanie. Vchod do kostola zo strany svätyne z betónových schodíkov a kameňov sa tiežrozpadáva. Pôsobí neesteticky a nie je bezpečný. Je nutná jeho úplna prestavba, ktorá by zatraktívnila a zabezpečila pohodlný a bezpečný vstup do chrámu. Nakoniec sa jedná o opravu a prestavbu chodníka okolo zborového domu, ktorý je tiež jednou z možných prístupových trás ku kostolu. Chodník v zimnom období namŕza. Nie je bezpečný. Je nutné odstrániť kamene, ktoré presahujú do chodníka, ohrozujú bezpečnosť a nahradiť ich estetickými obrubníkmi, ktoré by vodu z chodníka odvádzali preč. Týmto by sa jedna z možných prístupových komunikácií ku kostolu zbezpečnila a zatraktívnila.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k skrášleniu estetického vzhľadu a celkového dojmu z národnej kultúrnej pamiatky - jedného z cieľových bodov na Gotickej ceste, k zatraktívneniu hodnoty evanjelického gotického kostola. Po ukončení projektu sa predpokladá trvalé zlepšenie pôvodného stavu – t.j. estetický, kvalitný a atraktívny prístup k evanjelickému a.v. kostolu – národnej kultúrnej pamiatke, po dvoch hlavných komunikáciách – po schodoch a po chodníku popri zborovom dome. Okrem toho sa nedá opomenúť ani bezpečnosť návštevníkov, ktorá sa po  realizácii projektu značne zvýši a ich informovanosť prostredníctvom informačnej tabule, ktorá bude umiestnená pri múriku vedľa schodov. V neposlednom rade bude tento projekt znamenať zachovanie vzácneho kultúrneho dedičstva po našich predkoch a jeho pohodlnú dostupnosť. Národná kultúrna pamiatka bude sprístupnená širokej verejnosti po predchádzajúcej dohode s vlastníkom a Turistickým informačným centrom, tak ako tomu bolo doteraz, tiež prostredníctvom webovej stránky vlastníka : www.ecavdobsina.sk.

Spôsob realizácie projektu
Je potrebné vybúrať celé rameno schodiska v plnom profile. Nové rameno - je navrhnuté monolitické betónové s vloženou Kari sieťovinou. Betónové stupne sa obložia kamennými doskami. Stykové špáry sa vyplnia mrazuvzdornými tmelmi.
Kamenné oporné múry sa očistia od buriny a vyšpárujú sa vápennou cementovou maltou.
Plocha predpolia pred kostolom sa spevní kamennou dlažbou kladenou do betónu. Zrealizujú sa odkopy do predpísanej hĺbky.
Prístupový chodník je narušený vplyvom zatekania vody po daždi a topení snehu. Ochranný obrubník je nutné vybúrať. Na jeho mieste sa osadia nové kamenné obrubníky z prírodného kameňa do betónového lôžka. Jestvujúce chodníkové platne sa upravia podsýpaním a priestor sa vyloží prírodným kameňom kladeným do štrkopieskového lôžka.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu je garantovaná použitím kvalitných materiálov pri realizácii, starostlivosťou vlastníka objektu ako aj vlastnými finančnými vkladmi, ktoré boli  doteraz použité vo forme kofinancovania. Snahu o udržateľnosť výsledkov projektu deklarujeme aj aktuálnym projektom, ktorý sme podali na Ministerstvo kultúry SR, “Obnovme si svoj dom”. V prípade jeho schválenia by sme pokračovali v odhaľovaní ďalších stredovekých nálezov v našom kostole. Mesto Dobšiná má zámer vytvorenia náučného chodníka, ktorého súčasťou by bol aj Evanjelický kostol na Gotickej ceste. Cirkevný zbor je otvorený pre sprístupnenie kostola širokej verejnosti, tak ako tomu bolo aj doteraz.

Termín realizácie projektu
07/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
8 000,00 €

Príloha:
Galéria:

Pridať nový komentár

Pridať nový komentár

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <iframe> <p>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Región navštívilo 0 ľudí