Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Technické pamiatky

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Banský skanzen v Poráčskej doline bude bohatší o banskú železničku a banský orloj

V minulosti bola Poráčska dolina vyhlásená ako jedna z troch najkrajších dolín Československa. Cieľom projektu „ Baníci na konci sveta“ je zatraktívniť turistickú ponuku v tejto destinácii v blízkosti baníckej štôlne Pavol. Vedie tadiaľ nový Poráčsky banský chodník a je tu zriadený Detský park s modelmi tradičných banských strojov.

Nový projekt dopĺňa a rozširuje voľnočasového a dovolenkové aktivity v rámci banského skanzenu Poráč o atraktívne nové zážitkové časti – banská železnička a banský orloj.Banská železnička, na ktorej bude možné si vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí, bude v 1. fáze dlhá približne 400 m a povedie od rekreačného strediska Poráč Park okolo prístupovej cesty cez Poráčsky potok k štôlni Pavol a banskému múzeu a ďalej na východ až pod štôlňu Peter.

V budúcnosti sa uvažuje s predlžovaním trasy východným aj západným smerom. Na železničke bude premávať historická banská lokomotíva (dieselová BND – 30 alebo batériová AK – 2M), ku ktorej bude pripojený voz na prepravu návštevníkov. Pribudne aj zaujímavý banský orloj, ktorý bude znázorňovať podzemie bane a postavy baníkov pri rôznych činnostiach v nej. Nad orlojom s pohyblivými figúrkami bude znázornený povrch so vstupom do štôlne. Figúrky a znázornené podzemie bane budú vytvorené z hliny a chod orloja bude sprevádzať hudba. Nad Banským orlojom budú umiestnené veľké hodiny. Prví turisti, ktorí navštívia túto oblasť Spiša sa môžu odviesť železničkou už v júni, do vtedy by už mali byť koľajnice položené a orloj mal ukazovať ťažkú prácu v bani. Pribúdania atrakcií zvyšuje návštevnosť Poráčskej doliny.

Žiadateľ: Obec Poráč

Dotácia: 12 000 €

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Mesto Gelnica vyrobí repliku tristo ročnej taviacej pece na meď

Mesto Gelnica má historické a prírodné predpoklady pre rozvoj banskej a cyklistickej turistiky, ktoré sa snaží intenzívne využívať v cestovnom ruchu. Aj v roku 2019 sa preto samospráva zapojila do vyhlásenej výzvy TERRA INCOGNITA a so svojim zámerom aj uspeli. Môžu tak pokračovať v zveľaďovaní vysunutej expozície miestneho Baníckeho múzea – Bane Jozef. Po poslednom novovytvorenom historickom banskom stroji na drvenie rudy – pochwerkom teraz v banskom skanzene pribudne ďalšie jedinečné technické zariadenie - tavná pec na meď.

Skanzen, ktorý je bohatý na banské stroje, sa teší vysokej návštevnosti našich i zahraničných turistov, bude vďaka tomu ešte atraktívnejší. Umelecký remeselníci vytvoria podľa nákresov, ktoré boli publikované v roku 1738, zmenšenú repliku taviacej pece na meď pochádzajúcej zo smolníckej oblasti z 20-tych rokov 18. storočia. Murovaná pec s plošným základom bude vysoká 2,5 Tavnú komoru plní rudou drviaci stroj pochwerk. Výkonnosť pece ovláda duchár, ktorý poháňa vodné koleso. V tejto peci prebiehala prvá „špinavá“ tavbu v procese získavania medi. Verejnosť bude môcť príležitostne vidieť aj jej reálne fungovanie.

Ide o unikátny typ pece, ktorá je príznačná práve pre oblasť Smolníka a Hnileckej doliny. Nikdy sa žiaden originál pece nezachoval a doteraz nikto nevytvoril jej repliku v žiadnej podobe.

Banský skanzen v Gelnici zostavou dvoch vodou poháňaných strojov – pochwerku a taviacej pece, bude prezentovať prvotné úkony pri získavaní suroviny na výrobu medi.

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Dotácia:11 000 €

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea – baňa Jozef v Gelnici, sa teší sa vysokej návštevnosti a stala sa vyhľadávanou atrakciou. Mesto sa preto rozhodlo v rámci širšej podpory cestovného ruchu vytvoriť v blízkosti bane banský skanzen s banským dobovým vodou poháňaným strojom, takzvaným Pochwerkom.

Drviaci stroj Pochwerk je prvým objektom banského skanzenu. Zámerom mesta jepostaviť funkčný, pohyblivý stroj poháňaný vodou z priľahlého Turzovského jazera, ktorý v tomto regióne chýba. Pochwerk sa vďaka dotácii z programu Terra Incognita stane súčasťou expozície bane Jozef. Banský skanzen má vytvoriť areál s ukážkami banských strojov, klopačky, drviacich stolov a ukážok ďalších povrchových objektov a zariadení, ktoré sa v tomto regióne používali. Mesto plánuje skanzen naďalej rozširovať a uchovávať pre ďalšie generácie.

Pri návšteve Baníckeho múzea, banského chodníka, bane Jozefa banského skanzenu získa návštevník viacero úzko súvisiacich informácii. Zároveň pôjde o jediný zážitkový produkt cestovného ruchu svojho druhu v Košickom kraji.

Výška dotácie: 13 285 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 565 eur

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Kontaktná osoba: Stela Garancovská, stela.garancovska@gelnica.sk, 053/4814 120

Margeciansky tunel bol postavený v roku 1872 v dĺžke 431 metrov. Dnes je z neho technická kultúrna pamiatka, ktorú pred časom opäť sprístupnili pre pešiu verejnosť. Obec Margecany ho čiastočne vyčistila odstarých nánosov, usadenín a bahna na chodníkoch po oboch stranách cesty vedúcej cez tunel. V blízkosti tunelasa zrealizovalo aj vyčistenie Ružínskej priehrady od naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu.

Obec Margecany má záujem vytvoriť z tunela atraktívny produkt cestovného ruchu pre návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať a navštevovať jednotlivé objekty ležiace na trase Spišsko - Gemerskej baníckej cesty. Záujemcovia budú môcť absolvovať prehliadkuso sprievodcom v útrobách výnimočnej a na Slovensku ojedinelej kultúrnej pamiatky technického charakteru. Aby bol Margeciansky tunel pre návštevníkov ešte atraktívnejší, obec tento rok začala s inštaláciou osvetlenia v celej jeho dĺžke. Ide o projekt spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.Po dokončení jednotlivé osvetľovacie telesá postupne rozsvietia artefakty vnútri tunela presne podľa toho ako bude návštevník pri prehliadke postupovať. Vďaka novému osvetleniu získa turista výnimočný vizuálny zážitok.

Pre ľudí, ktorí navštívia túto pamiatku bez sprievodcu, bude na vstupnom portáli osadená tabuľa s informáciami o histórii tunela.

Výška dotácie: 10 000 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 313 eur

Žiadateľ: Obec Margecany
Kontaktná osoba: Ing. Igor Petrik, starosta@margecany.sk, 053/4799 239

 

Košice, 29. -30. august, 1. september

Mimoriadne jazdy detskej železnice, zostavovanie rôznych vlakových súprav, prehliadky a ukážky práce pri obsluhe parnej lokomotívy. Dobrovoľní hasiči vytvorili penové pole, divadlo Cililing uviedlo predstavenie O Guľkovi Bambuľkovi. Zaujímavosťou bola výmenná burza hračiek Hračkobranie a inscenácia rozprávky Čarovná trať, ktorá sa odohrala počas jazdy vláčikom. Svoje vláčiky predviedli modelári a 1. septembra stanicu Alpinka obsadili indiáni a minifarma so skutočnými zvieratkami.

Ciele projektu
Zvýšenie informovanosti, propagácia a podpora kultúrnych hodnôt, rozvoj a skvalitnenie cestovného ruchu v Košickom kraji zážitkovou formou v podobe rekonštrukcie historického osobného motorového vozňa M.131 (ďalej MOV) pre potreby turizmu a živej propagácie kraja, najmä na troch tématických cestách: Vínnej, Gotickej a Železnej.
Obnoviť a zrekonštruovať historické dráhové vozidlo tak, aby mohlo v nasledujúcom období (od roku 2012 / 2013) propagovať hodnoty Košického kraja všade tam, kde vedú koľajnice, aj tam, kde už osobná železničná doprava nepremáva, no najmä v cieľových miestach, bodoch a dostupnej spádovej oblasti. Rozšírením informačných systémov prispieť k zvýšeniu informovanosti návštevníkov aj obyvateľov kraja o atraktivitách cestovného ruchu v KSK.

Východisková situácia
OZ KHKV sa od svojho vzniku venuje záchrane kultúrneho a technického dedičstva z oblasti železničnej histórie a propagácii regiónov východného Slovenska, zvlášť Košického samosprávneho kraja. Po niekoľkoročnom snažení sa združeniu podarilo od štátnej Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach, odkúpiť nepotrebné a značne zdevastované dráhové vozidlo – osobný motorový vagón. Tento vagón chceme obnoviť, opraviť a spojazdniť, aby mohol už v roku 2013 samostatne, alebo v spojení s inými historickými dráhovými vozidlami, putovať po atraktívnych regiónoch KSK, propagovať pamätihodnosti kraja, zvlášť Gotickú, Železnú a Vínnu cestu. Propagácia týmto vagónom by nespočívala iba v tom, že by vozila turistov a návštevníkov, ale že by bol vagón živým pútačom a netradičnou mini-galériou, či pamätnou izbou. V motorovom vozni by sa totiž celý interiér zariadil v duchu návratu v čase. Propagoval by nielen súčasnosť, no najmä minulosť dotknutých a propagovaných regiónov. Zvlášť pôsobivé by bola propagácia tých čias, v ktorých sa regiónom preháňali aj osobné motorové vozne radu M 131, v ktorom by bola oná pojazdná vagón-galéria, resp. pamätná izba návratu v čase, zriadená.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Opravený a zrekonštruovaný osobný motorový vozeň bude plne funkčný, pripravený na vozenie cestujúcich a aktívnu propagáciu. Interiér vozňa bude zariadený a vybavený v duchu rôznych umeleckých inštalácii, prezentujúcich minulosť a súčasnosť vzácnych regiónov Košického kraja. Okrem toho tam bude interaktívny kútik, detský kútik, výstavné panely,osvetlenie, ozvučenie.  MOV bude prístupný verejnosti a návštevníkom nielen počas vyhliadkových jázd, ale prístupný, pod dozorom sprievodcu, bude aj ako statická expozícia priamo na železničných staniciach cieľových miest a bodov.  Mimoriadna atrakcia jediná svojho druhu bude zaiste spestrením ponuky atrakcií v Košickom kraji.

Spôsob realizácie projektu
Oprava Motorového osobného vozňa (MOV):Vzhľadom na odbornosť prác bude realizácia projektu – najmä opravy Motorového osobného vozňa (ďalej len MOV), zverená odborným firmám, ktoré ho dovedú do prevádzkového stavu. Potrebné však bude MOV previesť do našich priestorov. Samozrejme, bude nutné kúpiť množstvo materiálu, mnohé súčiastky bude treba vyrobiť, či už svojpomocne, alebo firmou. Súčiasktky na takýto MOV už nie sú, no zo skúseností vieme, že všetko sa dá, pri dobrej vôli. Samozrejme, že veľký kus práce odvedú dobrovoľníci z OZ KHKV. Vzhľadom na to, že projekt je finančne oveľa náročnejší, mnohé práce na jeho oprave budeme musieť vykonať dobrovoľnícky, formou brigád.   Úprava výstavného interiéru: Čo sa týka realizácie interiéru, ideovú stránku zaobstarajú tvorcovia tohto projektu z radov KHKV, technickú realizáciu, layout a vizuál s jeho technickým riešením zveríme firmám, zaoberajúcim sa designom, vizualizáciou a polygrafickou realizáciou.  Publicita: Takýto projekt si zaslúži poublicitu, preto budem vydávať propagačný materiál, pohľadnicu a kalendár s týmto MOV a jeho partnermi.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je jednoznačná. MOV, uvedený do prevádzkyschopného stavu, bude slúžiť na prepravu turistov a propagáciu regiónu desiatky rokov. Najväčšou perspektívou je naviazanosť na región, možnosť spolupracovať na projekte TERRA INCOGNITA, ale aj využiteľnosť v rámci faktu, že Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Udržateľnosť projektu je podporená aj silnou dobrovoľníckou základňou OZ KHKV a tiež veľkým a neustále stúpajúcim záujmom verejnosti o nostalgické jazdy historickým vlakom. Napokon, len v roku 2011 sme prepravili v rámci 10 jázd viac ako 2500 cestujúcich.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
15 000,00 €

Ciele projektu
Prispieť k rozvoju cestovného ruchu efektívnejším využítím potenciálu mesta Dobšiná v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v regióne.
Zvýšiť návštevnosť mesta Dobšiná, spoznať miestne zaujímavosti,prírodné, historické, krajinné hodnoty Dobšinej, zvýšiť kvalitu kultúrnej a voľnočasovej infraštruktúry, doplnkových služieb.

Východisková situácia
Mesto Dobšiná je staré banícke mesto s krásnou prírodnou scenériou. Slávnu banícku históriu mesta doposiaľ pripomínajú pozostatky starých banských diel - násypník-šodronka, vetracie šachty, staré banské štôlne. Významná banská činnosť mesta v celoeurópskom meradle je neoddeliteľnou históriou mesta a je ju nutné aktívne pripomínať a využiť. Informácie pripomínajúce zašlú banícku históriu   nie sú v meste dostatočne prezentované širokej verejnosti občanov a turistov. V krásnej okolitej prírode Dobšinej chýbajú odpočinkové zóny pre relax a rozvoj voľnočasových aktivít spojených so získaním vedomostí o histórii našich predkov, o histórii mesta. Preto v rámci rozšírenia ponuky doplnkových služieb pre návštevníkov a občanov chceme vybudovať náučný chodník (NCH) s popisom pozoruhodných miest pripomínajúcich zašlú banícku históriu Dobšinej s osadením technických zariadení vhodných pre relax v prírode. Spomienky na zašlú slávu baníctva prezentovanú formou informácii z oblasti baníctva s pozostatkami banských diel v meste a odpočinok v krásnej prírode vytvárajú Dobšinej ďalšie predpoklady stať sa vyhľadávaným a lákavým miestom turistov. 

Situácia po ukončení realizácie projektu
Vybudované 2 trasy značeného náučného chodníka v rekreačnej oblasti Lányi Huta Dobšiná. Jedna trasa dĺžka cca 4060 m a 2. trasa cca 6600 m, obidve trasy cca 10 660 m (cca 6 hod.).Tieto trasy budú zjazdné aj bicyklom. Na trase bude 9 informačných tabúľ s charakteristikami pozoruhodných miest z oblasti baníctva a pozostatkoch technických pamiatok s textom v dvoch jazykových mutáciach slovenskej a anglickej. Na trase NCH budú osadené turistické prístrešky, lavice, stoly, smerovníky.
Náučný chodník bude prístupný širokej verejnosti občanov a turistov. Informácie o NCH budú prezentované vo vydanom sprievodcovi NCH. Začiatok trasy NCH bude na Námestí baníkov, kde sa nachádza aj TIC a informácie o NCH budú prezentované v TIC i  formou sprievodcu NCH a internetovej stránky mesta. Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu orientačno-informačných služieb, k rozšíreniu ponuky doplnkových služieb turistom, skvalitneniu voľnočasových aktivít širokej verejnosti občanov a návštevníkov mesta, získaniu vedomostí o baníckej histórii mesta a pozostatkoch banských diel v Dobšinej a jej okolí a k celkovému zvýšeniu atraktívnosti mesta a celého regiónu.

Spôsob realizácie projektu
V súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vykonáme výber realizátora aktivít projektu, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a ich realizácia napĺňa hlavný výstup projektu, vybudovanie náučného chodníka.Spracovanie príprava textov, fotografií a mapovej časti s charakteristikami pozoruhodných miest, preklad textu do anglického jazyka a grafická úprava a tlač informačných tabúľ na samolepku s UV farbami. Výroba konštrukcie informačných tabúľ, turistických prístreškov so stolmi a lavicami, smerovníkmi a ich osadenie v teréne.V teréne budú osadené 9 informačné, resp. náučné tabule s textom v slovenskom a anglickom jazyku s orientačnou mapou trasy chodníka.V druhej etape tejto činnosti dôjde k využitiu spracovaného textu s prekladom do sprievodcu NCH. Po zhotovení sa prístrešky so stolmi a lavicami a informačné tabule rozmiestnia na príslušných miestach nachádzajúcich sa po trase NCH. Počas realizácie dôjde k spevneniu niektorých úsekov komunikácií, odstráneniu vád na povrchu komunikácie, dobudovanie cestných odrážok.Značenie trasy NCH bude realizované smerovníkmi. Publicita TERRA INCOGNITA - osadená trvalo vysvetľujúca tabuľa v teréne.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Opravy a údržbu náučného chodníka a príslušenstva zabezpečí mesto Dobšiná z vlastných finančných zdrojov. Materiál na údržbu – drevo zabezpečí prostredníctvom Mestských lesov Dobšiná, s.r.o. so 100% účasťou mesta.  V mesiaci február 2012 získala obec Stratená nenávratný finančný príspevok v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus na realizáciu projektu v oblasti rozvoja CR. Jedným z výstupov projektu je v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore rozvoja a CR v znení neskorších predpisov založenie oblastnej organizácie. Mesto je v tomto projekte partnerom a zo získaných finančných prostriedkov vytvorí nové pracovné miesto v TIC. Tento pracovník bude, okrem iného, poskytovať informácie o náučnom chodníku a organizačne zabezpečí obhliadky Evanjelického kostola, Izby histórie mesta-prezentújúcu históriu baníctva v meste, ako aj ďalších z pohľadu turistov zaujímavých zariadení. Mesto Dobšiná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.2.2012 schválilo vstup mesta do oblastnej organizácie, čo vytvára predpoklady finančného zabezpečenia a ďalšieho rozvoja turizmu a CR a v náväznosti aj celého regiónu.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 10/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 309,80 €
 

Ciele projektu
Budovanie skanzenu Medený hámor na Železnej cesty.
Realizácia skanzenu prestrešením objektu murovanej studne.
Rekonštrukcia a zakonzervovanie obvodového múru oplotenia.

Východisková situácia
Medený hámor v Štítniku bol jediný v Gemeri a založený bol v roku 1833. Spracovával polovýrobky z hámra v Ochtinej. Vyrábali sa niektoré stroje, najmä pre vinohrady, pričom ako jediný vidiecky závod tohto druhu v Uhorsku mal vlastný odbytový sklad v Budapešti. V r. 1875 prešiel do vlastníctva Pavla Szontágha - posledného výrobcu. K týmto objektom patrí aj kúria Szontághovcov, kde je v súčasnosti pálenica pestovateľského spracovania ovocia. Z medeného hámra zostali kamenné zvyšky s komínom, ktoré sú v zlom technickom stave kvôli prerastaniu drevených porastov a krov. Zachovanie objektov medeného hámra začína postupne konzervovaním kamenných múrov a vytváraním krytých priestorov pre expozície, čistením a otváraním spodných výrobných priestorov ako prehliadkových priestorov pre účely cestovného ruchu. V správcovskej budove sa opravujú vnútorné priestory a vonkajšie fasády a strecha. Objekt bude slúžiť pre rozvoj cestovného ruchu ako ubytovacie a stravovacie zariadenie. Na severnej strane Medeného hámra sa postupne realizuje agroturistický areál hipoturistiky s rôznymi atraktivitami.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Realizáciou projektu sa zachránia kamenné múry oplotenia Medeného hámra, ktoré je možné ešte zakonzervovať. Súčasne sa opraví murovaná miestnosť studne, ktorá bude na múroch posilnená železobetónovým vencom a potom zastrešená na celej ploche. V týchto priestoroch vznikne expozícia histórie baníctva, železiarstva a hámorníctva v Štítniku a v okolí. Realizácia projektu v jeho druhom cieli bude zameraná na záchranu  kamenného oplotenia, jeho zakonzervovanie. Opravené kamenné oplotenie vytvorí veľké uzavreté miesto pre vonkajšiu expozičnú časť, ktorú tiež bude možné postupne zastrešiť. Tak budú vytvorené podmienk pre ďalšiu etapu záchrany Medenného hámra - vybudovanie priestorov skanzenu. S obnovenými budovami vznikne turistický areál prezentujúci slávnu minulosť hámorníctva na Gemeri a atraktívne miesto s uytovacími a stravovacími kapacitami v rámci Železnej cesty. Pre publicitu bude osadená trvalo vysvetlujúca informačná tabuľa na realizovanom objekte.

Spôsob realizácie projektu
Projekt spočíva v 1. etape v záchrane kamenného oplotenia spôsobom:

  • 1.Odstránenie sutín kamenného oplotenia, odstránenie drevených a kríkových porastov.
  • 2.Rekonštrukcia základov, odvoz opadaného kameniva a vyrovnanie priestorovej plochy, potom výkop kamenného oplotenia, ktoré sa nedá zachrániť, ale musíme ho doplniť.
  • 3.Dobetónovanie základov kamenného oplotenia na miestach malých zvetraných otvorov a vypadaných častí kamenného muriva.
  • 4.Debnenie kamenného muriva pre potreby veľkých narušení celistvosti a príprava na fixáciu s pôvodnou vrstvou kamenného muriva.
  • 5.Murovanie kamenného muriva, spevnenie vrchných vrstiev, vyrovnanie na konzerváciu pred vonkajšími poveternostnými podmienkami. Potom zospádovanie a špárovanie kamenných múrov na zamedzenie rozrušovania kamenných článkov pred dažďovou vodou.

V 2.etape sa bude realizovať murovaná budova studne týmto spôsobom:

  • 6.Rekonštrukcia strechy studne - zhotovenie železobetónového venca na posilnenie a spojenie vrchnej časti väzby kamenných múrov. 7.Rekonštrukciu strechy studne budeme realizovať zhotovením pevnej spojitej strešnej drevenej konštrukcie obvodu 5x6m s krytinou.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Projekt v svojich etapách nadväzuje na širší projekt väčšieho rozsahu. Vybudovaním expozície chceme zachrániť kamenné múry v okolí Medeného hámra, vyčistiť priestory a zastrešiť obvodové murivo. V hlavnej realizácii tieto ciele nadväzujú na realizáciu agroturistického areálu so širšou ponukou agroturistiky, vybudovaním prechádzkových trás, stanoviska cykloturistiky s kvalitnými ubytovacími a stravovacími službami. Projekt bude mať trvalú udržateľnosť nakoľko časti múrov a komín je bezprostredne na nádvorí areálu, chceme ich zachrániť pre zážitkový turizmus ako prehliadkové trasy miestneho skanzena. Tieto aktivity budeme spájať s návštevou pálenice a budeme realizovať ochutnávky a degustácie mietnych regionálnych špecialít. Pre cielenú návštevu priestorov Medeného hámra musíme zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov a potom budeme realizovať prezentácie a propagáciu atraktivít Medeného hámra v rámci Železnej cesty. Na propagáciu využijeme všeky masovo komunikačné prostriedky.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
14 218,73 €

Východisková situácia
V rokoch 1. Slovenskej republiky vznikol zámer spojiť región s Banskou Bystricou vybudovaním železničného tunela zo Slavošoviec smerom na Kopráš - Revúca - Tisovec - Brezno - Banská Bystrica. S výstavbou sa začalo v r. 1941 a ukončený bol v r. 1944. V dôsledku novej povojnovej situácie neboli osadené koľajnice a tunel už nebol daný do prevádzky. Tunel sa zachoval vo veľmi dobrom technickom stave, až na vstup zo strany Slavošoviec, kde erovízne podmienky za 67 rokov zapríčinili zahltenie splavujúcim materiálom – zeminou pri ústi vo výške 4 m a dĺžke 70 m v pomerne ideálnom klesajúcom spáde. Tunel navštevuje mnoho domácich i zahraničných turistov, pretože je atrakciou, ktorých je na Slovensku málo. Ako vidno z fotodokumentácie, vchod do tunela nie je najbezpečnejší pre zvetrané okolie vstupu do tunela ako i nánosov, ktorý bráni turistom vzpriamený vstup do tunela. Problematických je 70 m, ostatných 1680 m tunela je bezpečných a veľmi zachovaných. Vstup do tunela je dočasne riešený nie najbezpečnejšími rebríkovými schodmi.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Po ukončení prác budú pre širokú verejnosť, turistov umožnené návštevy, aby mohli obdivovať práce, ktoré sa vykonali pred 67 rokmi. Ide o veľmi pekné a zachované práce stavbárov, tunelárov, a ďalších odborníkov. V priestore okolo vstupu do tunela je pekná príroda, v blízkosti je vybudovaný altánok pre oddych, posedenie a schovanie sa pred prípadným zlým počasím. Naplavený materiál z tunela sa použije na úpravu príjazdovej cesty zo Slavošoviec k miestu tunela.

Spôsob realizácie projektu
V prvom rade je potrebné vyčistiť okolie tunela, hlavne nad jeho vstupom. Upraviť vodohospodárske pomery zriadením odrazníka povrchových vôd do prirodzeného potôčika do ľavej strany nad tunelom. Stabilizovať zvetrané kamenivo na ľavej strane pri vchode do tunela, aby neboli ohrození pracovníci, ktorí budú zabezpečovať práce, tak i následne turisti po ukončení prác. Ručnými výkopovými prácami odstrániť všetku zeminu zanesenú do tunela. Na vodorovnú a zvislú dopravu je možné použiť pásové dopravníky za pomoci diesel elektrickej centrály. Po zemných prácach zhotoviť nové dubové schodisko s minimálne jedným odpočívadlom. V závere prác je potrebné rozhodnúť, či zhotoviť schodisko podľa nového návrhu, alebo podľa terajšej trasy. Navrhnuté práce umožnia bezpečný vstup do tunela a jeho prechod na druhú stranu smerom na Kopráš. Je pravdepodobné, že sa v budúcnosti aktivity rozšíria, ale za predpodkladu dalšej investície.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Sprístupnenie atrakcie ešte širšej verejnosti, nakoľko celý projekt sa realizuje na lesnom pozemku v k. ú. Slavošovce, Lesného družstva Slavošovce. Tým sa zachová a bude udržiavaný tento tunel, následne sa umožnia ďalšie aktivity pre rozvoj cestovného ruchu.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 08/2012

Výška poskytnutej dotácie
13 032,72 €

Fotografickú a kinematografickú techniku môžeme pokladať za jeden z najväčších objavov ľudstva. Postupne sa stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života až natoľko, že takmer zovšednela a jej význam v celej šírke si uvedomuje len málokto z nás. Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve. Týmto činom chcel vzdať hold prvej zahraničnej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii v rokoch 1927-1928 po vnútrozemí Brazílie.

Členmi tejto expedície boli: Alojz Schuster, Ján Benedik, Michal Benedik. Ako už názov napovedá, múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formyzobrazovacej techniky. Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície, získal Rudolf Schuster vlastným zberom, darom alebo kúpou. Nechýbajú tu exponáty (dary) od prezidentov mnohých štátov: Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédského kráľa Carla XVI Gustava, monadského princa Alberta a ďalších.

Vystavená kolekcia je výsledkom celoživotného zberateľského úsilia, obsahuje vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Slovensku. Zastúpené sú filmovacie kamery, drevené na 35 mm film zo začiatku 20. storočia, snímacie kamery z 30. rokov 20. storočia, kamery rôznych formátov na 8 mm, 16 mm film od amatérskych až po profesionálne, ako aj farebné televízne kamery. Zastúpené sú tu renomované značky Pathé,Ernemann, Ertel-Werke, Bagley, Prestwisch, Wiliamson, Eumig a mnohé iné. Filmové projektory z tohto, ale aj neskoršieho obdobia (od roku 1900), stereoskopy, lampové skrine, laterna magica.

Sú to ojedinelé historicky vzácne exponáty ručne ovládané presvetlené petrolejovými lampami. Zastúpené sú cenné značky Unger & Hoffman, Edision Home Kinetoscope, Keystone, Zeiss, Eumig z obdobia rokov 1930-1940, ďalej diaprojektory, pomôcky pre filmárov. Vzácne sú ajfotografické prístroje všetkých základných konštrukčných typov od jednoduchých boxov cez jednooké a dvojoké zrkadlovky až po profesionálne donedávna používané fotografické prístroje. Zaujímavé sú najmä fotografické prístroje od roku 1890.

Zastúpenie tu majú výrobcovia ako napr. Voigtländer, Goldwein, Estman Kodak, Yaschika, Keystone, Ernemann, Agfa a iné. Okrem fotografickej a kinematiografickej techniky sa v exteriéri múzea nachádza funkčný vodný hámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím. Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú kované poľnohospodárske nástroje lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom ľudí v Medzeve, najmä hámorníkov. V zadnej časti záhrady sú umiestnené kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku. Po inventarizácii a dokumentácii zbierkových predmetov, ktoré do zbierkového fondu prijalo Slovenské technické múzeum, bolo Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej sprístupnené verejnosti od 1. novembra 2007 s celoročnou prevádzkou.

Otvorené:

utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod.
Záujem organizovaných skupín (10 a viac návštevníkov) o prehliadku
je nutné ohlásiť vopred na t.č. 0918 965 701.

Kontakt: 
Štósska 16, 044 25 Medzev
0918 965 701

Stránky

Odoberať RSS - Technické pamiatky