Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Pamiatky, múzea a história

TOP LOKALITY - PROJEKTOVÉ ZÁMERY

V Žakarovciach vznikne nový banícky chodník

Obec Žakarovce a jej bezprostredné okolie má historické aj prírodné predpoklady pre rozvoj banskej a cyklistickej turistiky. Obec leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria a vznikla ako banícka obec v okrese Gelnica. V roku 2019 tu chcú svoju pozornosť venovať novému informačnému systému, ktorý by túto banícku obec zviditeľnil ešte viac na turistickej mape. V rámci prvej etapy sa pustia do vybudovania náučného „Baníckeho chodníka“, ktorý prevedie návštevníkov baníckou históriou prostredníctvom interaktívnych zastavení. Na trase bude spolu desať „Baníckych zastavení“, s tabuľami, na ktorých turista nájde históriu obce, orientačnú mapu aj zaujímavé obecné „ťaháky“. Žakarovce majú historický potenciál, prírodné bohatstvo, nachádza sa tu chránené vtáčie územie, ťažia aj z kultúrno- spoločenského života v obci. Známe sú tu napr. Folklórne dni Janky Guzovej. K jedinečnosti obce patrí aj dopravná šachta nazývaná ZUZANA, ktorej dvojportál obec svojpomocne postavila ako repliku pôvodného portálu.

Žakarovčania sa chcú teraz pustiť do zreštaurovania objektu – pekárnika (pec na pečenie chleba). Vedľa tejto budovy, ktorá kedysi slúžila ako ubytovanie pre baníkov si môže turista prezrieť ukážku koľaje s baníckymi vozíkmi. Na niektorých zastaveniach banského chodníka vyrastú oddychové zóny s lavičkami a prístreškom. Časovo a finančne náročnejšie bude postupne upraviť vstup šachty Zuzana, kde chcú sprístupniť výstavu s banskými artefaktmi, návštevníci uvidia napr. použité banícke náradie, banícky hunt (vozík), či zaujímavé dokumenty o práci v bani.

Na opravu čaká aj Banský dom s ukážkou baníckeho bývania, ktorý má obec vo svojom majetku. Pred baníckym riaditeľstvom postavia drevenú vežu s klopačkou, zvuk ktorej zvolával baníkov do práce. Ani tu nebude chýbať info tabuľa. Označia aj miesto, odkiaľ viedla lanovka zo ZUZANY do Kluknavy.

Žiadateľ: Obec Žakarovce

Dotácia: 8 000 €

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Banský skanzen v Poráčskej doline bude bohatší o banskú železničku a banský orloj

V minulosti bola Poráčska dolina vyhlásená ako jedna z troch najkrajších dolín Československa. Cieľom projektu „ Baníci na konci sveta“ je zatraktívniť turistickú ponuku v tejto destinácii v blízkosti baníckej štôlne Pavol. Vedie tadiaľ nový Poráčsky banský chodník a je tu zriadený Detský park s modelmi tradičných banských strojov.

Nový projekt dopĺňa a rozširuje voľnočasového a dovolenkové aktivity v rámci banského skanzenu Poráč o atraktívne nové zážitkové časti – banská železnička a banský orloj.Banská železnička, na ktorej bude možné si vyskúšať spôsob dopravy baníkov v podzemí, bude v 1. fáze dlhá približne 400 m a povedie od rekreačného strediska Poráč Park okolo prístupovej cesty cez Poráčsky potok k štôlni Pavol a banskému múzeu a ďalej na východ až pod štôlňu Peter.

V budúcnosti sa uvažuje s predlžovaním trasy východným aj západným smerom. Na železničke bude premávať historická banská lokomotíva (dieselová BND – 30 alebo batériová AK – 2M), ku ktorej bude pripojený voz na prepravu návštevníkov. Pribudne aj zaujímavý banský orloj, ktorý bude znázorňovať podzemie bane a postavy baníkov pri rôznych činnostiach v nej. Nad orlojom s pohyblivými figúrkami bude znázornený povrch so vstupom do štôlne. Figúrky a znázornené podzemie bane budú vytvorené z hliny a chod orloja bude sprevádzať hudba. Nad Banským orlojom budú umiestnené veľké hodiny. Prví turisti, ktorí navštívia túto oblasť Spiša sa môžu odviesť železničkou už v júni, do vtedy by už mali byť koľajnice položené a orloj mal ukazovať ťažkú prácu v bani. Pribúdania atrakcií zvyšuje návštevnosť Poráčskej doliny.

Žiadateľ: Obec Poráč

Dotácia: 12 000 €

 

PODPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Mesto Gelnica vyrobí repliku tristo ročnej taviacej pece na meď

Mesto Gelnica má historické a prírodné predpoklady pre rozvoj banskej a cyklistickej turistiky, ktoré sa snaží intenzívne využívať v cestovnom ruchu. Aj v roku 2019 sa preto samospráva zapojila do vyhlásenej výzvy TERRA INCOGNITA a so svojim zámerom aj uspeli. Môžu tak pokračovať v zveľaďovaní vysunutej expozície miestneho Baníckeho múzea – Bane Jozef. Po poslednom novovytvorenom historickom banskom stroji na drvenie rudy – pochwerkom teraz v banskom skanzene pribudne ďalšie jedinečné technické zariadenie - tavná pec na meď.

Skanzen, ktorý je bohatý na banské stroje, sa teší vysokej návštevnosti našich i zahraničných turistov, bude vďaka tomu ešte atraktívnejší. Umelecký remeselníci vytvoria podľa nákresov, ktoré boli publikované v roku 1738, zmenšenú repliku taviacej pece na meď pochádzajúcej zo smolníckej oblasti z 20-tych rokov 18. storočia. Murovaná pec s plošným základom bude vysoká 2,5 Tavnú komoru plní rudou drviaci stroj pochwerk. Výkonnosť pece ovláda duchár, ktorý poháňa vodné koleso. V tejto peci prebiehala prvá „špinavá“ tavbu v procese získavania medi. Verejnosť bude môcť príležitostne vidieť aj jej reálne fungovanie.

Ide o unikátny typ pece, ktorá je príznačná práve pre oblasť Smolníka a Hnileckej doliny. Nikdy sa žiaden originál pece nezachoval a doteraz nikto nevytvoril jej repliku v žiadnej podobe.

Banský skanzen v Gelnici zostavou dvoch vodou poháňaných strojov – pochwerku a taviacej pece, bude prezentovať prvotné úkony pri získavaní suroviny na výrobu medi.

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Dotácia:11 000 €

Nový audio sprievodca umožní turistom vychutnať si prehliadku Premonštrátskeho kláštora vo svojom jazyku

v Jasove pôsobia už od 13. storočia, pamätajú si časy dobré aj menej pekné, ktoré sa snažia priblížiť turistom. Rádu premonštrátov – Opátstvo Jasov záleží na spokojnosti návštevníkov, preto sa zapojili do výzvy TOP Lokality na rok 2019. Majú niekoľko cieľov. Jedným je zlepšenie zázemia prvého kontaktu. Dnes nevábne priestory, kde sa kupujú vstupenky a suveníry, sa premenia na reprezentatívne, tak aby priestor zapôsobil už na prvý pohľad. Objednať chcú aj nové druhy spomienkových predmetov – sádrové magnetky, nové pohľadnice a buttony s logom Opátstva. Verejnosti chcú predstaviť okrem erbu aj nové zapamätateľné logo. Vedľa Informačného bodu otvoria pre návštevníkov novú kaviareň, tak aby tu v príjemnom, duchovnom prostredí strávili viac času.

Druhým cieľom je modernizácia kiosku. Často sa stáva, že kláštor navštívia turisti aj mimo času prehliadok a preto chcú jeho hardvérové vylepšenie s interaktívnou hravou aplikáciou, ktorá návštevníka prevedie a zoznámi so zaujímavými kláštornými zákutiami. Kiosk, napojený na internet, bude prinášať aktuality, ktoré nebude treba tlačiť na papier. Tretím zámerom je audio sprievodca. V okolí Jasova je problematické nájsť jazykovo vyzbrojených sprievodcov. Nahradí ich nový audio sprievodca v piatich cudzích jazykoch, angličtine, nemčine, maďarčine , francúzštine a poľštine.

Opátstvo intenzívne spolupracuje s Jasovskou jaskyňou, teraz rokujú o spoločnej vstupenke a propagácii. S Národným parkom Slovenský Kras a Klubom slovenských turistov sa zasa snažia docieliť novú turistickú, ktorá skráti cestu cez náučný chodník Jasovská skala.

V dlhodobejšom pláne chcú otvoriť v objekte dve múzeá - Múzeum histórie kláštora a Múzeum locus credibilis (Múzeum hodnoverného miesta) , ktoré by zdokumentovali a predstavili širokej verejnosti históriu pomocou statickej výstavy umelecko - historických predmetov.

Turisti sa môžu tešiť aj na jeden deň počas letného obdobia, kedy mnísi po prvý krát ukážu verejnosti doteraz neprístupné miesta od pivníc až k zvonom. Hlavná turistická sezóna sa začína v máji a potrvá do septembra. Verejnosť môže navštíviť kláštor od utorka do soboty v čase od 10.00 h do 14.30 h, prehliadky sú každú polhodinu.

Žiadateľ: Rád premonštrátov- Opátstvo Jasov,

Dotácia: 7000 €

TOP LOKALITY - PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Gombasek sa bude pýšiť informačnou tabuľou akej inde niet a vyhliadkovou zvonicou

Gotický kláštor paulínov zo 14. storočia, z ktorého zostala stáť iba časť južného múru kláštorného kostola prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Veľmi citlivo sa tam snúbi história s modernými prvkami. Oživiť krásu a históriu kláštora sa darí aj vďaka finančnej pomoci Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmu. Občianske združenie pre rozvoj Gombaseku chce tento rok rozšíriť vlani zrenovovanú kostolnú zvonicu, o možnosť stálej vyhliadky na nielen areál kláštora, ale aj Gombaseckého údolia. Opomenúť nemôžeme ani propagáciu Gombaseckej jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie v Národnom parku Slovenský kras. Na pozemku sa nachádza náučný chodník a vďaka informačným tabuliam tu nepotrebujete sprievodcu. Vďaka dotácii jednu vskutku výnimočnú tabuľu ešte nainštalujú. Nazvali ju Okno do minulosti, je to jediná vizualizácia na Slovensku, ktorá spojí ruiny s historickým stavom. Keď budete stáť na určenom mieste, pred novou priehľadnou tabuľou, uvidíte existujúce ruiny a „dokreslené“ autentické pozostatky bývalého kláštora z minulosti. Návštevníci vždy ocenia kvalitné gastronomické služby. Tie zatiaľ v Rožňavskom regióne chýbajú. Preto jedným z dôležitých cieľov zanietených dobrovoľníkov je znovuotvorenie reštaurácie spojenej s predajom suvenírov. Pôvodná nevyhovovala preto ju museli zbúrať a začať s výstavbou novej. Gombasek stojí určite za prenocovanie. V súčasnosti je v ponuke ubytovanie v kempingu, do budúcna tu ale počítajú so zvýšením ubytovacej kapacity o 50 lôžok v novom zariadení.

Žiadateľ: Pre rozvoj Gombaseku

Dotácia: 13 000€

 

POPORA KREATÍVNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Trpaslík Svetlonoško bude novým sprievodcom Margecianského tunela

Obec Margecany je ďalším úspešným žiadateľom dotácie z programu TERRA INKOGNITA 2019. Už v roku 2018 rozpočet Košického samosprávneho kraja finančne podporil a realizovaný projekt „ Margeciansky tunel, otvorená galéria“.

rok zdokonalia galériu novou atrakciou. Päť drevených sôch trpaslíka Svetlonoška postavia vedľa cesty vedúcej od Margecian ku kultúrnej pamiatke – Margecianskému tunelu. Každá socha bude mať v jednej ruke listinu a v druhej ruke lampáš so svetlom.

Lampáš napájaný z fotovoltického panela osvetlí nielen samotnú sochu s listinou, ale aj vedľajšiu cestu. Návštevník sa ocitne na rozprávkovom chodníku, ktorý ho svetlom vedie k „domčeku“ . Domčekom rozprávkového trpaslíka Svetlonoška, ktorý svetlom volá deti a iných pútnikov na prehliadku svojho príbytku, je tunel. Jednotlivé úseky cesty budú postupne popísané na listinách, ktoré drží v ruke každá socha tohto srdečného trpaslíka. V tuneli v projekte zmenia svetelnú inštaláciu. Pri prechode pútnikov sa bude rozsvecovať postupne. Vznikne tak ilúzia, podporujúca detskú fantáziu, že tam niekde v tme sa ukrýva trpaslík Svetlonoško.

Tunel je dlhý 431 m a leží neďaleko trasy Spišsko- Gemerskej baníckej cesty. Pôvodne bol postavený pre Košicko-bohumínsku trať uvedenú do prevádzky v roku 1872 ako jednokoľajný tunel , ale po vybudovaní nového Bujanovského tunela je dnes ľahko dostupný pre peších, cyklistov aj motoristov. Sochy aj s osvetlením budú vysoké štyri metre. Vzhľad rozprávkovej bytosti trpaslíka Svetlonoška stvárni umelecký rezbár Adam Bakoš, ktorý je známy svojimi realizáciami ľadových sôch v Tatranskom ľadovom dome na Hrebienku i pri spievajúcej fontáne v Košiciach. Projekt by mal byť ukončený do konca októbra 2019.

Žiadateľ: Obec Margecany

Dotácia: 12 000€

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea – baňa Jozef v Gelnici, sa teší sa vysokej návštevnosti a stala sa vyhľadávanou atrakciou. Mesto sa preto rozhodlo v rámci širšej podpory cestovného ruchu vytvoriť v blízkosti bane banský skanzen s banským dobovým vodou poháňaným strojom, takzvaným Pochwerkom.

Drviaci stroj Pochwerk je prvým objektom banského skanzenu. Zámerom mesta jepostaviť funkčný, pohyblivý stroj poháňaný vodou z priľahlého Turzovského jazera, ktorý v tomto regióne chýba. Pochwerk sa vďaka dotácii z programu Terra Incognita stane súčasťou expozície bane Jozef. Banský skanzen má vytvoriť areál s ukážkami banských strojov, klopačky, drviacich stolov a ukážok ďalších povrchových objektov a zariadení, ktoré sa v tomto regióne používali. Mesto plánuje skanzen naďalej rozširovať a uchovávať pre ďalšie generácie.

Pri návšteve Baníckeho múzea, banského chodníka, bane Jozefa banského skanzenu získa návštevník viacero úzko súvisiacich informácii. Zároveň pôjde o jediný zážitkový produkt cestovného ruchu svojho druhu v Košickom kraji.

Výška dotácie: 13 285 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 565 eur

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Kontaktná osoba: Stela Garancovská, stela.garancovska@gelnica.sk, 053/4814 120

Margeciansky tunel bol postavený v roku 1872 v dĺžke 431 metrov. Dnes je z neho technická kultúrna pamiatka, ktorú pred časom opäť sprístupnili pre pešiu verejnosť. Obec Margecany ho čiastočne vyčistila odstarých nánosov, usadenín a bahna na chodníkoch po oboch stranách cesty vedúcej cez tunel. V blízkosti tunelasa zrealizovalo aj vyčistenie Ružínskej priehrady od naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu.

Obec Margecany má záujem vytvoriť z tunela atraktívny produkt cestovného ruchu pre návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať a navštevovať jednotlivé objekty ležiace na trase Spišsko - Gemerskej baníckej cesty. Záujemcovia budú môcť absolvovať prehliadkuso sprievodcom v útrobách výnimočnej a na Slovensku ojedinelej kultúrnej pamiatky technického charakteru. Aby bol Margeciansky tunel pre návštevníkov ešte atraktívnejší, obec tento rok začala s inštaláciou osvetlenia v celej jeho dĺžke. Ide o projekt spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.Po dokončení jednotlivé osvetľovacie telesá postupne rozsvietia artefakty vnútri tunela presne podľa toho ako bude návštevník pri prehliadke postupovať. Vďaka novému osvetleniu získa turista výnimočný vizuálny zážitok.

Pre ľudí, ktorí navštívia túto pamiatku bez sprievodcu, bude na vstupnom portáli osadená tabuľa s informáciami o histórii tunela.

Výška dotácie: 10 000 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 313 eur

Žiadateľ: Obec Margecany
Kontaktná osoba: Ing. Igor Petrik, starosta@margecany.sk, 053/4799 239

 

Projekty z výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top Lokalita“

schválené na finančnú podporu

bez_nazvu_1.png

Vybudovanie náučného chodníka v dĺžke 5 km venovanému osobnostiam a histórii obce so 6 informačnými tabuľami. Bulletin k náučnému chodníku je dvojjazyčný v slovenskom a anglickom jazyku.

Stránky

Odoberať RSS - Pamiatky, múzea a história