Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Pamiatky, múzea a história

Vysunutá expozícia Baníckeho múzea – baňa Jozef v Gelnici, sa teší sa vysokej návštevnosti a stala sa vyhľadávanou atrakciou. Mesto sa preto rozhodlo v rámci širšej podpory cestovného ruchu vytvoriť v blízkosti bane banský skanzen s banským dobovým vodou poháňaným strojom, takzvaným Pochwerkom.

Drviaci stroj Pochwerk je prvým objektom banského skanzenu. Zámerom mesta jepostaviť funkčný, pohyblivý stroj poháňaný vodou z priľahlého Turzovského jazera, ktorý v tomto regióne chýba. Pochwerk sa vďaka dotácii z programu Terra Incognita stane súčasťou expozície bane Jozef. Banský skanzen má vytvoriť areál s ukážkami banských strojov, klopačky, drviacich stolov a ukážok ďalších povrchových objektov a zariadení, ktoré sa v tomto regióne používali. Mesto plánuje skanzen naďalej rozširovať a uchovávať pre ďalšie generácie.

Pri návšteve Baníckeho múzea, banského chodníka, bane Jozefa banského skanzenu získa návštevník viacero úzko súvisiacich informácii. Zároveň pôjde o jediný zážitkový produkt cestovného ruchu svojho druhu v Košickom kraji.

Výška dotácie: 13 285 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 565 eur

Žiadateľ: Mesto Gelnica

Kontaktná osoba: Stela Garancovská, stela.garancovska@gelnica.sk, 053/4814 120

Margeciansky tunel bol postavený v roku 1872 v dĺžke 431 metrov. Dnes je z neho technická kultúrna pamiatka, ktorú pred časom opäť sprístupnili pre pešiu verejnosť. Obec Margecany ho čiastočne vyčistila odstarých nánosov, usadenín a bahna na chodníkoch po oboch stranách cesty vedúcej cez tunel. V blízkosti tunelasa zrealizovalo aj vyčistenie Ružínskej priehrady od naplavených plastov a znečistenia z domového odpadu.

Obec Margecany má záujem vytvoriť z tunela atraktívny produkt cestovného ruchu pre návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať a navštevovať jednotlivé objekty ležiace na trase Spišsko - Gemerskej baníckej cesty. Záujemcovia budú môcť absolvovať prehliadkuso sprievodcom v útrobách výnimočnej a na Slovensku ojedinelej kultúrnej pamiatky technického charakteru. Aby bol Margeciansky tunel pre návštevníkov ešte atraktívnejší, obec tento rok začala s inštaláciou osvetlenia v celej jeho dĺžke. Ide o projekt spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.Po dokončení jednotlivé osvetľovacie telesá postupne rozsvietia artefakty vnútri tunela presne podľa toho ako bude návštevník pri prehliadke postupovať. Vďaka novému osvetleniu získa turista výnimočný vizuálny zážitok.

Pre ľudí, ktorí navštívia túto pamiatku bez sprievodcu, bude na vstupnom portáli osadená tabuľa s informáciami o histórii tunela.

Výška dotácie: 10 000 eur
Vlastné zdroje žiadateľa: 1 313 eur

Žiadateľ: Obec Margecany
Kontaktná osoba: Ing. Igor Petrik, starosta@margecany.sk, 053/4799 239

 

Projekty z výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top Lokalita“

schválené na finančnú podporu

bez_nazvu_1.png

Vybudovanie náučného chodníka v dĺžke 5 km venovanému osobnostiam a histórii obce so 6 informačnými tabuľami. Bulletin k náučnému chodníku je dvojjazyčný v slovenskom a anglickom jazyku.

V pivničných priestoroch MsKS sa nachádza Múzeum vín Máté Laczkó Szepsiho, výrobcu prvého tokajského vína aszú. Múzeu však chýbali informačné tabule o významnom rodákovi aj histórii vínnej pivnice. Boli vytvorené a v múzeu nainštalované informačné tabule s osvetlením a múzeum už napĺňa svoju informačno-dokumentačnú funkciu.

Označenie turistickej trasy a cyklotrasy spájajúcej 3 obce a pamätné izby ich významných rodákov.  K trase a známym krajanom bol vydaný bulletin. Bol vydaný v tlačenej podobe v slovenskej, nemeckej a anglickej jazykovej mutácii. Elektronické verzie všetkých jazykových variantov bulletinu budú zverejnené na webových stránkach všetkých troch obcí. Vyznačenou trasou sa turista dostane k pamätnej izbe Jura Hronca v jeho rodnom dome v Gočove, k pamätnému domu Pavla Jozefa Šafárika v jeho rodisku v obci Kobeliarovo a napokon k pamätnej izbe v rodnom dome Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, kde sa narodil. Zároveň na trase v obciach návštevník nájde miesta na občerstvenie a odpočinok.

Výstavba repliky Turnianskeho hradu a vytvorenie detského ihriska, nainštalovaného priamo do drevenej repliky. Jeho súčasťou sú hracie prvky ako napríklad šmýkačka, dvojitá hojdačka, dve kyvadlové hojdačky a drevený hojdací kôň. V replike je vytvorené aj interaktívne ihrisko, v ktorom si môžu deti precvičovať a rozvíjať svoju pamäť či motoriku. Môžu si zahrať veľké drevené pexeso s obrázkami zvierat, naučia sa udržiavať rovnováhu na drevených chodúľoch, triafať lanové kruhy na drevené kolíky, či zlepšovať koordináciu pomocou mini kriketu. Menšia drevená budova v replike je využitá na ustajnenie živých domácich zvierat, ktoré si môžu deti pohladkať v sprievode personálu.

Vytvorenie galérie v exteriéri uprostred pešej zóny mesta Michalovce s umeleckou expozíciou s historicko - kultúrnym obsahom o vybraných osobnostiach z histórie mesta – Albert z Michaloviec a T.J. Mousson. Projektom vzniklo 12 obrazov. Súčasne vznikol bulletin  - sprievodca výstavou, ktorý mohli návštevníci získať na otvorení výstavy a k dispozícii bude v turistickej informačnej kancelárii a Zemplínskom múzeu.

Vytvorenie dlhodobej galérie ,,pod holým nebom“ vo forme umeleckej expozície, ktorej obsahom sú historicko-kultúrne informácie týkajúce sa výnimočných osobností miestnych dejín - Imricha Sztáray a Irmy Sztáray – ktorá sa stala súčasťou cyklických ,,Špacirok po varošu“. Navyše vznikol bulletin, venovaný galérii a ňou prezentovaným osobnostiam.

Detské ihrisko inšpirované Dobšinského rozprávkami pri Slavošovskom tuneli a využívajúce ich hlavné motívy v inštalovaných aktivitách. Na upravenom povrchu zo štrkodrvy bol umiestnený montovaný krov so 4 nohami, na ktorých sú vyrezané motívy z Dobšinského rozprávok. V strede je umiestnený kolotoč - drak s drevenými prvkami s nákresmi motívov rozprávok. Zároveň bol objekt doplnený drevenými sochami s výjavmi z rozprávok P.E. Dobšinského. Postupne sa bude rozširovať a pribudnú nové atrakcie.

Stránky

Odoberať RSS - Pamiatky, múzea a história