Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Organizácie, združenia a komunity

Projekty z dotačnej výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top výlety“

schválené na finančnú podporu

schvalene_projekty_top_vylety_2017.png

Košice, 29. -30. august, 1. september

Mimoriadne jazdy detskej železnice, zostavovanie rôznych vlakových súprav, prehliadky a ukážky práce pri obsluhe parnej lokomotívy. Dobrovoľní hasiči vytvorili penové pole, divadlo Cililing uviedlo predstavenie O Guľkovi Bambuľkovi. Zaujímavosťou bola výmenná burza hračiek Hračkobranie a inscenácia rozprávky Čarovná trať, ktorá sa odohrala počas jazdy vláčikom. Svoje vláčiky predviedli modelári a 1. septembra stanicu Alpinka obsadili indiáni a minifarma so skutočnými zvieratkami.

Spišská Nová Ves, 3. – 5.  augusta

Program prebiehal na niekoľkých miestach súčasne a ponúkol obľúbené divadelné komédie, jednu dokonca v spišskom nárečí, stand up vystúpenia mladých komikov a hudobné produkcie. Milka Zimková uviedla dve monodrámy a v humorne ladenom programe nechýbal Ander z Košíc. Súčasťou podujatia bol aj Spišský salón kresleného humoru a Slovenský festival dobrého piva, jedla a hudby. Pre malých i veľkých boli pripravené veselé animácie a tvorivé dielne a počas celého trvania podujatia.

OZ Krasturist sa od svojho vzniku sústreďuje na podporu a rozvoj cestovného ruchu v regióne Slovenského Krasu, na posilnenie konkurencieschopnosti miestnych remeselníkov a produktov. Združuje právnické i fyzické osoby s podobnými záujmami a vyhľadáva možnosti na financovanie projektov, ktoré napomáhajú rozvoj celej oblasti. Stálo pri zrode myšlienky udeľovania certifikátu Regionálny produkt Kastricum.

OZ Krasturist je aktívnym členom združenia Turnianska vínna cesta.

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia, zvolili si orgány združenia a rozhodli o výške členského príspevku novovzniknutého združenia na rok 2008. Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe do doby registrácie združenia.

Jednou z kľúčových úloh je nájsť a využiť dotačné a grantové možnosti podpory aktivít v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti, zlepšenia imidžu, marketingu, poskytovaných služieb a tým zvýšenia konkurenčnej výhodnosti tokajského mikroregiónu.

Košické združenie priateľov histórie, vojenstva, šermu a pouličného divadla, tak znie "podtitul" združenia Via Cassa, ktoré sa venuje približovaniu histórie a rozširovaniu tradícií dobového vojenstva, ľudového divadla, ale nevyhýba sa ani predstavovaniu stredovekej kuchyne a jej lahôdok.
Vo svojej jedenásťročnej histórii pripravili celý rad zaujímavých projektov pre verejnosť. Môžeme sa s nimi stretnúť pri Dňoch mesta Košice či Rytierskych slávnostiach, v ktorých približujú históriu mesta. Združenie reprezentuje náš kraj aj na festivaloch a podujatiach po celom Slovensku.
Pre podrobnejšie informácie a bohatú fotogalériu navštívte stránky združenia.

V Remeselníckom dome v Krásnohorskej Dlehj Lúke môžete obdivovať šikovnosť a tvorivosť miestnych remeselníkov, ktorí udržiavajú tradičné remeslá a výrobné postupy našich predkov.
Združenie Gemerských remeselníkov vzniklo v roku 2002 a dnes združuje vyše sto členov.
Od roku 2006 pripravujú Gemerský trh ručného remesla, ktorý je festivalom tradícií, ale aj miestom pre stretnutia na vysokej odbornej úrovni.
V roku 2007 nadviazali spoluprácu so združením Hegyaljai Mesterek Népmuvészeti Egyesülete (MR).
Od roku 2008 pripravuje v dvojročných intervaloch stretnutie pastierov.
V čase letných prázdnin organizuje pravidelne tvorivé tábory pre deti a mládež a ukážky tradičného pečenia chleba

TVORIVÝ DOM na vidieku sa nachádza na okraji národného parku Slovenský kras v údolí rieky Bodvy. Realizujú sav ňom tvorivé stretnutia, umelecké, remeselné i ekologické aktivity, výstavy a oddychové i vzdelávacie pobyty. Prostredie, zbierky a aktivity sú zamerané na rozšírenie výuky, nové zážitky a rozvoj tvorivosti prežiakov, študentov, ale aj dospelých návštevníkov.

  • Malé múzeum cerúz, výtvarných diel, artefaktov a objektov na tému ceruza
  • 717 cm dlhá ceruza
  • VECI A VECIČKY – zbierka tradičných remeselných nástrojov a náradí regiónu
  • FOTO - zbierka klasickej fotografickej techniky, podobeniek, atď...
  • Rómska galéria – priestor pre tvorbu detí, zbierka výtvarných diel rómskych detí z okolia
  • Recykl Art - ukážky prác z odpadových materiálov
  • Zbierka súčasného umenia študentov a výtvarníkov Karpatského regiónu (SK, HU, PL, RO i CZ)
  • Výstava fotografií o Slovenskom Krase - zaujímavosti prírody a živočíchov, ochrana prostredia...

- maľovanie, kreslenie...
- fotografia, počítačová grafika
- tvorivé dielne

Výlet s tvorivým programom alebo prehliadku malých múzeí VECI A VECIČKY, prípadne zorganizovanie tvorivýchdielní si môžete dohodnúť mailom.

Kontaktná adresa:
TVORIVÝ DOM na vidieku, 044 01 DRIENOVEC 337

Odoberať RSS - Organizácie, združenia a komunity