Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Jaskyne

Gombasecké údolie sa rozprestiera uprostred Národného parkuSlovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná. Práve tu sa nachádzaznáma Gombasecká jaskyňa, ktorá bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO apatrí medzi najvýznamnejšie v Slovenskom krase.Veľmi významnýje všakaj areál zaniknutého gotického kláštora Paulínov zo 14. storočia.Ide o sakrálnu pamiatku, ktorá savďaka podpore programu Terra Incognita stala súčasťou náučného chodníka Gombasek už v roku 2017. Chodník, ani ruiny paulínskeho kláštora si nevyžadujú sprievodcu, a turisti si ich môžu prezrieť samostatne. Tento rok tu má pribudnúť nový vstupný objekt a informačné prvky v areáli kláštora, pričom financovanie bude zabezpečené formou dotácie z programu Terra Incognita. Dlhodobým zámerom je postupná celková rekonštrukcia chrámovej lode kláštora s použitím pôvodného stavebného materiálu, ktorý bol využitý na stavbu ostatných neskorších objektov, a teraz sa nachádza v areáli určenom na sanáciu. Tentojedinečný sakrálny priestor je vhodnou lokalitou na usporadúvanie sobášov, koncertov a rôznych kultúrnych podujatí. Na opačnom konci náučného chodníka, v samotnom areáli prírodnej pamiatky UNESCO, sa nachádza jeden z posledných dobových architektonických artefaktov, ktorý symbolizuje novodobú históriu Gombaseckej jaskyne ako prírodnej atraktivity. Je to objekt odpočinkovej terasy, ktorá bola súčasťou letnej reštaurácie situovanej pri vstupe do jaskyne. Tento rok ju čaká revitalizácia so zachovaním pôvodného konštrukčného riešenia.

Výška dotácie: 19 000 EUR

 

Žiadateľ: Kikelet o.z. Košice 

Kontaktná osoba: Örs Orosz, info@gombaszog.sk, 0917 746 851

 

Na slovensko-maďarskej hranici sa nachádza jaskynný komplex, ktorý je dlhý takmer 25 km. Okrem "klasickej" jaskynnej výzdoby je Domica zaujímavá aj podzemnou riečkou Styx, po ktorej je v prípade vhodných podmienok možná aj plavba.

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Domica bola známa a osídlená už v období neolitu, jej sprístupnenie pre verejnosť súvisí s archeologickými objavmi v 20. rokoch 20. storočia. V roku 1932 bolo do sprístupnenej časti jaskyne inštalované elektrické osvetlenie.

Dobšinská ľadová jaskyňa je súčasťou systému Stratenskej jaskyne a patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Prístupná pre verejnosť je prehliadková trasa v dĺžke 515 m. Prehliadka trvá asi 30 minút. Na návštevníka zapôsobí svojou úchvatnosťou zaľadnená Veľká sieň a malá sieň, Ruffiniho koridor a Zrútený dóm. Okrem zaľadnenej časti je možné zhliadnuť aj Kvapľovú a bBielu sieň, Suchý dom, kvapľovú pivnicu či Peklo.
Jaskyňa predstavuje významné zimovisko netopiera fúzatého a netopiera Brandtovho v strednej Európe.
Do roku 1946 bolo v jaskyni povolené korčuľovanie pre verejnosť, ešte v 50. rokoch 20. storočia tu trénoval populárny československý krasokorčuliar Karol Divín. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Jaskyňa je otvorená v mimosezónnom období od 15. do 31 mája a od 1. do 30. septembra, denné vstupy so sprievodcom sa uskutočňujú o 9:30, 11:00, 12:30 a 14:00 v sezóne, ktorá trvá od 1. júna do 31. augusta sú vstupy v hodinových intervaloch od 9:00, posledný vstup je o 16:00. Od 1. októbra do 14. mája je jaskyňa zatvorená. Okrem toho je jaskyňa zatvorená vždy v pondelok. Vstupné je pre dospelého návštevníka 7 €, študenti zaplatia 6 €, deti 3,50 €. Ak máte záujem zaznamenať si krásu Dobšinskej ľadovej jaskyne fotoaparátom alebo kamerou, priplatíte si 10 €. Podrobnosti o možnostiach návštevy nájdete na stránkach Správy slovenských jaskýň.

Okrem návštevy Dobšinskej ľadovej jaskyne môžete využiť svoj čas na odpočinok, občerstvenie či stretnutie na ranči a zoznámenie sa so životom na hospodárskom dvore.

Krásnohorskú jaskyňu nájdeme v NP Slovenský Kras na severnom úpätí Silickej planiny, južne od obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Najznámejšou atrakciou tejto jaskyne je Kvapeľ rožňavských jaskyniarov, ktorý dosahuje výšku 32,6 m a patrí k najvyšším kvapľom na svete.
Jaskyňa bola objavená pomerne nedávno - v roku 1964.  Časť jaskyne, sprístupnená pre verejnosť (od roku 2004) je dlhá 450 m, celková dĺžka jaskyne je 1556 m. Jaskyňa je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
Okrem 4 druhov netopierov sa v jaskyni vyskytujú zaujímavé bezstavovce.
Jaskyňa je otvorená celoročne okrem marca. Sezóna trvá od 15. 6. do 15. 9. V sezóne sa uskutočňujú pravidelné vstupy do jaskyne 3 vstupy po maximálne 10 osôb na jeden vstup. Mimo sezóny je potrebné vstup do jaskyne predom dohodnúť telefonicky na čísle: 0905-412048, 058-7343426, alebo e-mailom: stankov(at)ke.psg.sk. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden vstup, je lepšie aj v sezóne si návštevu jaskyne predom rezervovať.
Deti do 8 rokov môžu absolvovať prehliadku jaskyne len výnimočne a iba vtedy, ak je na každé takéto dieťa k dispozícii jeden sprievodca. Nutná je samozrejme prítomnosť rodiča. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Prehliadková trasa vyžaduje určitú pohyblivosť a limitujúce sú aj úzke miesta na trase.
Jaskyňa je zatvorená aj 24.XII.,25.XII.,26.XII. a 1.I.

Národná prírodná pamiatka Ochtinská agonitová jaskyňa, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.

Vo svetovom meradle je unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom. Prístupová štôlňa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m.

Jaskyňa leží v Slovenskom Rudohorí západne od Rožňavy. K jaskyni sa dostanete odbočkou zo štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava na vrchu Hrádok (2 km). Parkovisko pre vozidlá je 300 m od jaskyne. Odtiaľ sa návštevníci dostanú peši po ceste s malým prevýšením do vstupného areálu jaskyne.

Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka jaskyne je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2°C do 7,8°C. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne Kapusta pracovníci Východoslovenského rudného prieskumu v Jelšave M. Cangár a J. Prošek. V roku 1955 si ju prezreli pracovníci Turistu, n.p. a v roku 1956 sa uskutočnili prieskumné sondovacie práce. Sprístupňovacie práce sa začali v roku 1966 razením prístupovej štôlne dlhej 145 m, ktorá umožnila jaskyňu otvoriť pre verejnosť v roku 1972.

podľa údajov Správy slovenských jaskýň spracoval -jz-

Odoberať RSS - Jaskyne