Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Historické osobnosti

Košice, 29. -30. august, 1. september

Mimoriadne jazdy detskej železnice, zostavovanie rôznych vlakových súprav, prehliadky a ukážky práce pri obsluhe parnej lokomotívy. Dobrovoľní hasiči vytvorili penové pole, divadlo Cililing uviedlo predstavenie O Guľkovi Bambuľkovi. Zaujímavosťou bola výmenná burza hračiek Hračkobranie a inscenácia rozprávky Čarovná trať, ktorá sa odohrala počas jazdy vláčikom. Svoje vláčiky predviedli modelári a 1. septembra stanicu Alpinka obsadili indiáni a minifarma so skutočnými zvieratkami.

Nižná Myšľa, 9. augusta

Podujatie bolo realizované na archeologickej lokalite Várhegy. Návštevníci si mohli vyskúšať ručné vymazávanie stien domu alebo sa mohli len prizerať a pozrieť si ako pokračujú práce pri budovaní repliky vstupnej brány opevnenej osady. Pred osadou boli umiestnené tvorivé dielne zaoberajúce sa tavením a odlievaním bronzu, či tkaním na tkáčskom stave. Návštevníkov zaujal hrnčiarsky kurz, v ktorom odhalili ako z vykopanej  hliny vznikne keramická nádobka.  Na lokalite pracoval stredovekými metódami kožiar a deti si vyrábali repliky bojových štítov a mohli si skúsiť streľbu z luku, či jazdu na koni. Pre najmenších bola pripravená škola malých archeológov, hrnčiarska a drotárska dielnička  s vytáčaním keramiky na hrnčiarskom kruhu.

Básnik Zemplína Pavol Horov sa narodil v Bánovciach nad Ondavou.
Literárne múzeum Pavla Horova je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole, otvorenej roku 1936, kde po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely.

Rodný dom kpt. J. Nálepku v Smižanoch ako expozícia bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1971.
V roku 1978 bola uskutočnená celková rekonštrukcia budovy s hospodárskou prístavbou a následne reinštalácia expozície. Postupne boli doplnené aj ostatné hospodárske časti o poľnohospodárske náradie, stroje, vozy a ľudový nábytok, čím získal rodný dom podobu pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia.
Expozícia je doplnená o predmety zo života a protifašistického odboja kpt. J. Nálepku.

Prístupnosť:
Po- Pi: 8,00 – 16,00
So, Ne: zatvorené (len na objednanie)

Na základe archeologického výskumu je prvý murovaný kostol so štvorcovým atypickým pôdorysom lode aj svätyne datovaný okolo 1150 – 1200. K tomuto románskemu kostolu bola v 14 stor. dostavaná gotická veža. Tento pôvodný kostol bol zbúraný a rozobraný kvôli výstavbe väčšieho kostola na tom istom mieste. Prestavba bola prevedená počas života najslávnejšieho rodáka našej obce- kapitána hradu Eger (Jáger), ktorý s posádkou asi 2000 obrancov hradu vrátane žien, felčiarov a sluhov, z celkového počtu obrancov bolo 1799 vojakov, odrazil po obliehaní medzi 11. septembrom 1552 a 18.októbrom 1552 tureckú armádu o sile 50 000 mužov, čo bolo obrovským víťazstvom kresťanského vojska, ktoré dovtedy trpelo jednu porážku za druhou. Na pol storočia tým bola stabilizovaná severná hranica Uhorského kráľovstva.
Prestavba kostola bola prevedená v štýle spájajúcom renesanciu s gotikou. Klenba svätyne je postavená v gotickom štýle, kým loď má klenbu renesančnú, ale so štukovou výzdobou imitujúcou gotické rebrovanie. V 18.stor. bola doplnená baroková veža a chór (1796). Kostol bol na začiatku 20. stor. rozšírený z kapacitných dôvodov o ďalšiu, severnú loď a nové presbytérium, postavené podľa plánov budapeštianskeho architekta Jenő Foerk – a v rokoch 1914 až 1920. Kostol je odvtedy dvojloďový, avšak s dvoma svätyňami.
Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú z kultúrnohistorického hľadiska dve pamiatky: sarkofág Istvána Dobóa, ktorý nechal vyhotoviť jeho syn Ferenc v čistom renesančnom slohu z červeného mramoru. Je pozoruhodné, že v egerskom hrade sa nachádzajú artefakty z mramoru identického vzhľadu. Sarkofág vznikol krátko po smrti Istvána Dobóa v roku 1572. Pochovaný bol aj s rodinou do zeme svätyne starej lode farského kostola, sarkofág bol od počiatku honosným pamätníkom slávneho vojvodu. Po odkrytí hrobov rodiny Dobóovcov a po zreštaurovaní sarkofágu bola celá rodina slávnostne uložená na večný odpočinok do sarkofágu uvedeného do pôvodnej podoby. Druhou významnou pamiatkou je kamenný oltár Svätého Kríža, ktorý je vzácnou barokovou pamiatkou vytvorenou z pieskovca datovanou do roku 1780. Na Slovensku sú len dva celokamenné barokové oltáre: v Šaštíne a v Ruskej.
Mobiliár novej lode je v historizujúcom „tirolskom“ štýle z roku 1920. Organ bol postavený firmou Rieger v roku 1907 a má číslo 1497.

Neďaleko od evanjelického kostola a fary, priamo uprostred obce stojí rodný dom Pavla Dobšinského. Narodil sa tu v roku 1828, aby preslávil nielen seba, ale predovšetkým slovenskú ľudovú slovesnosť. Pavol Emanuel Dobšinský bol etnograf, pedagóg a kazateľ známy po celom Gemeri.

Súčasná podoba rodného domu, v ktorom je umiestnené malé múzeum, venované životu a dielu nášho slávneho rozprávkára je z roku 1995. V expozícii sa môžete zoznámiť s predmetmi, ktoré potrebovali pre život ľudia v rodine Pavla Dobšinského, ale sú tu aj zaujímavé exponáty, pochádzajúce zo starších čias a dokumentujúce život na Gemeri od 16. do 19. storočia. Veľmi zaujímavo a exoticky pôsobí zbierka rôznojazyčných vydaní Dobšinského rozprávok. Jedna z kníh, vydaná v čínštine, k nám doputovala paradoxne - zo Slovenska. Čínsky vydavateľ si objednal tlač v tlačiarni u nás.
Priečelie domu zdobí pamätná tabuľa, osadená pri príležitosti 100. výročia narodenia v roku 1928.
S menom slávneho rodáka súvisí aj pamätník, odhalený pri príležitosti 142. výročia narodenia Pavla Dobšinského, umiestnený v areáli základnej školy, ktorá tiež nesie spisovateľovo meno.

Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského je prístupný na požiadanie, odborný výklad zabezpečuje pán Paedr. Mgr. Milan Sajenko, tel: 0907 367 938, 0907 159 163.

Odoberať RSS - Historické osobnosti