Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Firmy a komerčný sektor

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom drobnej stavebnej investície do Zádielskej chaty zlepšiť podmienky  pre poskytovanie kvalitnejších služieb v cestovnom ruchu, v záujme zvýšenia vyváženej, celoročnej návštevnosti Zádielskej tiesňavy.
Špecifickým cieľom projektu je vynovenie schátralej letnej terasy - ako už existujúcej otvorenej prístavby k reštauračnej časti ztv.Zádielskej chaty, za účelom vytvorenia príjemného posedenia pre turistov a návštevníkov Zádielskej tiesňavy a tiež vytvorenie priestorov pre usporiadanie rôznych spoločenských podujatí propagujúcich prírodné a kultúrne hodnoty regiónu.

Východisková situácia
Zádielska dolina je jednou z najnavštevovanejšou lokalitou Národného parku Slovenský kras. Svojimi prírodnými krásami priťahuje turistov už niekoľko storočí. Počas letnej turistickej sezóny ju cez víkendy navštívi denne niekoľko sto turistov. V poslednej dobe vzrastá návštevnosť aj v zimnom období, objavujú sa bežkári, individuálni turisti ale aj organizované skupiny. V hornej časti doliny sa nachádza Zádielska chata  ktorá patrí medzi najstaršie horské chaty v Košickom kraji. Ako turistická útuľňa sa spomína už začiatkom 20. storočia. V súčasnej podobe bola postavená v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, a odvtedy neprešla takmer žiadnou rekonštrukciou. Príčinou bolo jednak aj časté striedanie nájomcov a majiteľov. Podnikať na horskej chate nie je nikdy o veľkých zárobkoch. Žiť a tu prežiť, potrebuje veľkú dávku entuziazizmu, pohostinnosti a lásky k cestovnému ruchu. Čo sa v lete zarobí, to sa vloží v zimných mesiacoch do najnutnejších režijných nákladov. Investície  do podnikania sú tu preto bez cudzej pomoci takmer nemožné. Zádielska chata  v súčasnosti disponuje len základným reštauračným vybavením pre prípravu jednoduchých klasických jedál a nápojov. Vnútorná reštauračná časť je vybavená pôvodným cca 50 ročným nábytkom. Letná terasa, ktorú využívajú turisti až do neskorej jesene, má niekoľko stoličiek a stolov, ktoré už dávno prežili svoju dobu. Podlaha terasy sa rozpadáva, kovová konštrukcia strechy je pokrytá sklovláknitou strešnou krytinou, ktorá už na mnohých miestach je poškodená, či chýba. Tento žalostný pohľad na chátrajúcu budovu evokuje v každom myšlienku, že tu je naozaj potrebná veľká pomoc. Preto našim cieľom je predovšetkým komplexná rekonštrukcia vonkajšej terasy a obnovenie zariadenia vnútornej reštaurácie,aby hostia a návštevníci Zádielskej tiesňavy si užívali aspoň základný komfort, ktorý im môže poskytnúť horská chata -  ako oddychové miesto pri ich menej či viac náročných túrach.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Uskutočnením projektu sa vytvorí príjemné oddychové miesto pre návštevníkov Zádielskej tiesňavy. Skvalitnia sa poskytované reštauračné služby. Opravou strešnej konštrukcie terasy sa zvýši bezpečnosť hostí. Vytvorí sa priestor na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí ako sú napr. country koncerty, prednášky, besedy, stretnutia a pod. Samotné príjemné prostredie chaty zvýši jej návštevnosť, čo priaznivo ovplyvní aj príjmy z podnikateľskej činnosti a tým sa vytvoria nové finančné zdroje pre ďaľší rozvoj a skvalitnenie služieb v cestovnom ruchu. Lepšie podnikateľské prostredie bude mať sekundárny pozitívny vplyv aj na ďaľšie podnikateľské subjekty v mikroregióne, priamo či nepriamo prepojené na cestovný ruch. V konečnom dôsledku sa zvýši aj návštevnosť Zádielskej tiesňavy a vytvoria sa podmienky pre komplexný, vyvážený  rozvoj cestovného ruchu v danom  regióne.

Spôsob realizácie projektu
Obnova letnej terasy je stavebná investícia, ktoré pozostáva z demolácie starej schátralej konštrukcie a postavenie novej. Tvar a rozmery terasy sa nemenia. Staré konštrukcie sa nahradia novými z drevených hranolov. Strechu terasy bude tvoriť drevená konštrukcia pokrytá poplastovanou plechovou strešnou krytinou. Práce sa uskutočnia dodávateľsky a tiež svojpomocne. Poškodená dlážka terasy(obyčajný betón) sa tiež odstráni a pokryje sa zámkovou dlažbou. Terasa sa vynoví aj novými vonkajšími stolmi- 8 ks a  32 stoličkami. Súčasťou týchto stavebných prác sú aj nové vonkajšie omietky a maľby, ktoré sú veľmi schátralé.Mnohé pomocné práce sa vykonajú svojpomocne za pomoci priateľov a nadšencov chaty. Odborné práce- tesárske a špeciálne murárske sa zveria do rúk odborníkov. Počas realizácie projektu nehrozia nejaké väčšie riziká. Možným rizikom môže byť napr. extrémne zlé počasie, alebo z druhej strany pokles záujmu turistov o služby chaty počas rekonštrukcie, ale toto riziko vieme už z vlastnej skúsenosti, že je minimálne.
Vynovenie vnútorného  vybavenia reštaurácie predstavuje náhradu časti starého nábytku slúžiaceho pre posedenie hostí novými stôlmi, stoličkami a rohovými lavicami, ktoré spríjemnia pobyt turistov na chate .Nakúpia sa dve rohové lavice- súpravy so stôlmi a  stoličkami.Toto zariadenie sa zaobstará u bežných predajcov nábytku.Na prezentáciu miestnych vín z Turnianskej vínnej cesty sa nakúpi menší vínny humidor- chladnička na víno, kde budú tieto vína hosťom stále ponúkané. Ich pôvod a výrobca sa bude propagovať priloženými letáčikmi a popisom jednotlivých vín a ich producentov.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu je zabezpečená najmä dlhoročnou existenciou Zádielskej chaty. Aj keď niekedy s problémami, ale chata stále existovala a určite bude existovať. Návštevnosť chaty aj napriek jej schátralého stavu zo dňa na deň rastie, čomu vďačí najmä prírodným krásam ktoré ju obklopujú. Finančná udržateľnosť je zabezpečená dennou prevádzkou chaty a prínosom budúcich vyšších tŕžieb pri poskytovaní kvalitnejších služieb v príjemnom podnikateľskom prostredí.

Termín realizácie projektu
06/2012 - 09/2012

Výška poskytnutej dotácie
12 465,00 €

Len 4 km od Rožňavy smerom na Plešivec nájdete v obci Brzotín Penzión Konský dvor s rančom. V peknom prostredí s výhľadom na Silickú a Plešiveckú planinu nájdete miesto na relax, ale aj dobrodružstvo.
Ranč ponúka skutočne pestrú zmes aktivít pre rôzne cieľové skupiny. K jeho ťažiskovým aktivitám však patrí jazdecká škola, zameraná na parkúr. Pre záujemcov sa v lete organizujú jazdecké tábory a každoročne v júli aj medzinárodné jazdecké preteky.
Ranč je vhodným cieľom, ale aj základňou predĺžených víkendov. Využite krásnu jar a spoznajte čarovné prostredie Slovenského Krasu.

Ochutnávky vína:

Tokaj & CO, s.r.o., Malá Tŕňa 202
- okrem predaja prevádzkuje historickú tufovú vínnu pivnicu s možnosťou ochutnávky a archív tokajských vín, studená kuchyňa
- kontakt: 0918 868 381

Galafruit, s.r.o., Medzipivničná 202, Malá Tŕňa
- ochutnávka v podzemnej pivnici s dĺžkou 900 metrov, ponuka slovenských i maďarských tokajských vín, studená aj teplá kuchyňa s ponukou typických zemplínskych jedál, možnosť hudobného doprovodu ľudovej aj modernej hudby
- možnosť samozberu ovocia v ovocných sadoch v čase zrelej úrody
- kontakt: 0907 444 678, 0905 689 016

Tokaj Macik Winnery, s.r.o., Medzipivničná 202, Malá Tŕňa
- ochutnávka vo vínnej pivnici (70 miest), štýlovo upravenej stodole (60 miest) alebo vo vínnom dome (20 miest)
- ponuka teplých zemplínskych špecialít, tiež ľudovej slovenskej i maďarskej kuchyne
- ubytovanie v penzióne
- kontakt: 056 679 34 66, 0905 31 33 52

SANPO, Kráľovka 159/22, Malá Tŕňa
- ochutnávka vo vínnej pivnici s kapacitou 120 osôb
- kontakt: 0907 815 541

Degustácie u súkromných malovýrobcov tokajského vína s pivnicami s kapacitou od 10 do 15 osôb:
- Gabriel Čonka, Malá Tŕňa 40: 0908 485 632, 056-6793 449
- Štefan Doczy, Malá Tŕňa 33: 0902 644 685, 0902 276 823
- Tibor Ganóczi, Malá Tŕňa 200: 0905 520 458
- František Szátmary, Malá Tŕňa 32: 056/6793 266
- Ladislav Tašáni, Malá Tŕňa 4: 0905 872 654

Odoberať RSS - Firmy a komerčný sektor