Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Ľudia a komunity

Projekty z výzvy programu Terra Incognita na rok 2017 „Top Lokalita“

schválené na finančnú podporu

bez_nazvu_1.png

OZ Krasturist sa od svojho vzniku sústreďuje na podporu a rozvoj cestovného ruchu v regióne Slovenského Krasu, na posilnenie konkurencieschopnosti miestnych remeselníkov a produktov. Združuje právnické i fyzické osoby s podobnými záujmami a vyhľadáva možnosti na financovanie projektov, ktoré napomáhajú rozvoj celej oblasti. Stálo pri zrode myšlienky udeľovania certifikátu Regionálny produkt Kastricum.

OZ Krasturist je aktívnym členom združenia Turnianska vínna cesta.

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia, zvolili si orgány združenia a rozhodli o výške členského príspevku novovzniknutého združenia na rok 2008. Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe do doby registrácie združenia.

Jednou z kľúčových úloh je nájsť a využiť dotačné a grantové možnosti podpory aktivít v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti, zlepšenia imidžu, marketingu, poskytovaných služieb a tým zvýšenia konkurenčnej výhodnosti tokajského mikroregiónu.

Odoberať RSS - Ľudia a komunity