Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy vzniklo v 13. storočí na starej obchodnej ceste, spájajúcej Spiš s Gemerom a Balkánom.

Pravdepodobne v časoch tatárskych vpádov boli spustošené, pretože sa tu usadili kolonisti z Valónska. V 14. storočí patrili do spoločenstva Spišských Sasov, od začiatku 15. storočia až do roku 1772 boli ako záloh pod správou Poľska. V tomto období zaznamenalo mesto najväčší rozmach. V chotári mesta sa ťažila aj medená ruda a pracovala medenú huta. Na základe privilégií získaných od uhorských panovníkov mali právo konať štyri výročné jarmoky v roku, aj týždenné trhy.
Po vrátení spišských miest vznikla v roku 1778 na základe rozhodnutia Márie Terézie vytvorená provincia 16 spišských miest s vlastnou samosprávou a sídlom v Spišskej Novej Vsi. Provincia v rôznych podobách prežívala až do polovice 19. storočia, kedy bola v časoch Bachovho absolutizmu zrušená a včlenená do Spišskej župy.
V roku 1992 boli Spišské Vlachy vyhlásené za pamiatkovú zónu.

V meste sa stretnete s viacerými archotektonickými zaujímavosťami, medzi ktoré patrí radnica postavená v 15. storočí. Jej časť dnes slúži ako rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie.
Ďalší rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa pochádza ešte zo staršieho obdobia - z polovice 13. storočia. V roku 1434 bol prestavaný v neskorogotickom slohu. K vzácnym pamiatkam v kostole patrí krucifix pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z roku 1520 a dvojdielna bronzová gotická krstiteľnica z roku 1497.
Evanjelický kostol bol postavený v roku 1787. Mariánsky barokový stĺp pochádza z roku 1728.

V okolí neprehliadnite rekreačnú lokalitu "Za Huru" so súkromnými chatami a s rybníkmi. Za zmienku stojí aj obec Slatvina, známa svojou minerálnou vodou, ktorá sa v minulosti plnila aj do fliaš. Z obce Vojkovce sa po turistickom chodníku dostanete na hrebeň Braniska.

Telefón: 
053 417 42 10
Email: 
msuspv@spisskevlachy.sk
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí